Наукова робота медичного факультету

Оновлено: 20.05.2020

Тематика наукових досліджень кафедр та науково-дослідних лабораторій медичного факультету

  • Синтез та дослідження біологічної активності деяких синтетичних і природних сполук. Науковий керівник: к.  х. н. О.Н.Речицький
  • Аналітичні дослідження, сучасні ресурсозберігаючі і екологічно чисті процеси та технології. Науковий керівник: к. ф.-м. н. С.М.Іванищук
  • Контроль за станом стічних вод ПАТ "Чаплинський маслосирзавод". Науковий керівник: к. ф.-м. н. С.М.Іванищук
  • Відновлення здоров’я людей різних вікових груп шляхом фізичної терапії та застосування новітніх технологій оздоровлення”.
    (Державний реєстраційний № 0117U001766). Науковий керівник: к. б. н. А.І.Гурова
  • Зміст і технології навчання в системі спеціальної освіти та інклюзивному освітньому середовищі (державний реєстраційний номер 0119U101727).  Науковий керівник: д. пс. н. С.Д.Яковлева
  • Розробка методичного забезпечення самостійної роботи студентів з дисциплін хімічного циклу відповідно до кредитно-модульної системи навчання. Науковий керівник: к. ф.-м. н. С.М.Іванищук
  • Реалізація індивідуального підходу в процесі викладання хімічних дисциплін. Науковий керівник: к. х. н. О.Н.Речицький

Наукові конференції
У 2019 році медичний факультет взяв участь в організації та проведенні І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми громадського здоров’я та раціональна рухова активність різних верств населення». Співорганізаторами конференції виступили КЗ «Херсонський обласний центр громадського здоров’я» та Херсонський державний університет (факультет фізичного виховання та спорту та медичний факультет).

Було започатковано проведення регіональних науково-практичних конференцій з актуальних проблем медицини та фармації. Так, 5 грудня 2019 р. в Херсонському державному університеті пройшла регіональна науково-практична конференція «Актуальні питання клінічної медицини для практикуючого лікаря» за темою «Сучасні проблеми клінічної кардіології».


Медичний факультет (раніше - факультет природознавства, здоров'я людини та туризму) традиційно проводить
Всеукраїнські науково-практичні конференції та семінари:
“Актуальні проблеми спеціальної педагогіки і психології”,  (2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2007, 2010, 2012 рр.), “Інтеграція науки і практики в умовах модернізації корекційної освіти України” (2014, 2016, 2018), збірник наукових праць: IntNauPr2018.pdf (1.3 Mb). Заплановану на 1-2 квітня 2020 р. конференцію було перенсено у зв'язку з карантинними обмежувальними заходами
"Теорія та практика сучасного природознавства" (2003,  2005.doc (3.6 Mb), 2007, 2009, 2011, 2017 рр.)
"Теоретичні та методичні проблеми фізичної реабілітації" (2008, 2010, 2012, 2014, 2016 р.), «Рекреація, фізична терапія, туризм: досвід, проблеми, перспективи» (2018 р.).

Всеукраїнська студентська олімпіада

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України  від 17.12.2019 р. № 1580 «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2019-2020 навчальному році» Херсонський державний  університет визначено базовим з проведення  ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 016. Спеціальна освіта (за нозологіями) серед студентів закладів вищої освіти олимпиада.doc (95 Kb)

У зв'язку з епідемією коронавірусу та запровадженими з цього приводу карантинними заходами проведення олімпіади у 2019-20 н. р. було скасовано. Чекаємо на зустріч у 2020-21 навчальному році!