Наукові лабораторії медичного факультету

Оновлено: 17.05.2020

Лабораторія синтезу біологічно активних сполук

На кафедрі хімії та фармації працює науково-дослідна лабораторія “Синтез біологічно активних сполук” (науковий керівник доц. Речицький О.Н.), яка займається синтезом нітрогенвмісних гетероциклічних сполук, що володіють біологічною активністю.

Дослідження властивостей одержаних речовин показало, що більшість із них мають високу біологічну активність, й можуть знайти використання у різних сферах господарської діяльності. Глибоке дослідження одержаних препаратів на різних біологічних об’єктах тваринного та рослинного походження свідчить про те, що більшість препаратів зміцнює імунну систему організму на клітинному рівні, таким чином підвищують стійкість біологічних об’єктів до різного виду стресових та негативних впливів зовнішнього середовища.


Лабораторія аналітичного контролю

Створена на кафедрі хімії та фармації. Лабораторія проводить вимірювання у сфері контролю стану навколишнього природного середовища, здійснює аналітичний контроль за складом зворотних вод промислових підприємст та організацій м. Херсон, що скидаються у міську каналізаційну мережу. Обєктом дослідження лабораторії у сфері контролю  стану навколишнього природного середовища є стічні (зворотні) води.

Дослідження здійснюється за угодою укладеною між керівництвом університету та приватним акціонерним товариством «Чаплинський маслосирзавод» (державний реєстраційний номер№3-2/2019-24/02вгд від 20.02.2019 та №3/2020-19/02вгд від 05.02.2020)

Мета дослідження — контроль за складом стічних вод, що скидаються підприємствами м. Херсон у міську систему каналізації та сприяння покращенню екологічної ситуації у регіоні.

Лабораторія працює за стандартизованими методиками. Лабораторія здійснює контроль у зворотних водах:

  •  концентрацій забруднюючих речовин;
  •  фізико-хімічних показників.

Відпрацьовані та атестовані методики визначення в стічних  водах 28 видів забруднень (солей важких металів, фенолів, нафтопродуктів). Лабораторія забезпечна приміщеннями, засобами вимірювальної техніки, випробувальним обладнанням, хімічними реактивами та матеріалами. Лабораторія контролює також динаміку хімічного складу води річки Дніпро в районі м. Херсона, оприлюднює цю інформацію по телебаченню, радіо, у місцевій пресі. Презентація лабораторії аналітичного контролю.


Лабораторія оздоровчих технологій виховання

Створена в квітні 2003 року

Завідувач лабораторії - Яковлева Світлана Дмитрівна, доктор психологічних  наук

Заступник завідувача - Товстоган Володомир Святославович, кандидат педагогічних наук.

Пріоритетними напрямками діяльності лабораторії є:

1.Раннє втручання у психофізичний розвиток дітей та дослідження психофізичного статусу дітей з метою проведення доцільної і своєчасної корекції.

2.Визначення розумових можливостей дітей з порушенням психофізичного розвитку з метою підвищення їх працездатності.

Дослідження проводяться на базі спеціальних освітніх закладів м. Херсона та області, з якими укладені відповідні договори: Херсонська спеціальна загальноосвітня школа № 1, Ясла-садок компенсуючого типу – Центр розвитку дитини № 60  Херсонської обласної Ради, Херсонський загальноосвітній навчально-виховний комплекс №48, Херсонська спеціальна загальноосвітня школа інтернат І-ІІІ ступенів Херсонської обласної ради, Херсонський обласний центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю, заклади дошкільної освіти м. Херсона.

Контактний телефон:  (0552) 32-67-54 

e-mail: