Науково-дослідна робота

Оновлено: 26.05.2020

Науково-дослідна діяльність кафедри хімії та фармації проводиться у відповідності з темами, що мають, у більшості випадків, комплексний характер.

         Спектр тем, у рамках яких проводять дослідження викладачі кафедр:

1. Синтез та дослідження біологічно активних речовин.

2. Екологічні проблеми сучасності та екологічний моніторинг.

3. Біотехнологія.

4. Дослідження та змістовно-методичне забезпечення процесу навчання хімії у загально-освітніх закладах і вищих навчальних закладах.

5. Сучасні ресурсозберігаючі та екологічно чисті процеси та технології.

6. Аналіз, синтез та біологічна активність лікарських препаратів.

 

На кафедрі  хімії та фармації медичного факультету Херсонського державного університету існують 4 проблемні групи:

-         «Аналіз, синтез та біологічна активність лікарських препаратів» (керівники доц. Речицький О.Н., ст.вик. Баєв О.О.) Склад проблемної групи та План роботи;

-          «Екологічний моніторинг довкілля та дослідження нових бальнеологічних  ресурсів України» (доц. Попович Т.А., доц. Рябініна Г.О.);

-          «Дослідження та змістово-методичне забезпечення процесу навчання хімії у загальноосвітніх і вищих навчальних закладах» (керівники доц.
Іванищук С.М., доц. Вишневська Л.В.);

-         «Сучасні ресурсозберігаючі технології та аналітичний контроль якості харчових продуктів і лікарських препаратів» (доц. Пилипчук Л.Л., доц. Решнова С.Ф.).

На кафедрі  хімії та фармації працює дві науково-дослідні лабораторії: Лабораторія синтезу біологічно активних сполук та Лабораторія аналітичного контролю.


 📢 20 травня 2020 року о 12:00 у рамках дистанціного навчання на МЕДИЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ було проведенно заключну онлайн-конференцію проблемної групи «Аналіз, синтез та біологічна активність лікарських препаратів» . 

📌 Тема конференції: “Синтез та біологічна активність синтетичних та природних сполук”.

Керівниками проблемної групи є:
🔻 Кандидат хімічних наук, доцент кафедри "Хімії та фармації" - Речицький Олександ Наумович.
🔻 Кандидат фармацевтичних наукт, старший викладач кафедри "Хімії та фармації" - Баєв Олексій Олександрович.

📌 Під час конференції мали смогу виступити здобувачі вищої освіти спеціальностей "226 Фармація, промислова фармація" та "102 Хімія".


https://youtu.be/hACZ5Pgelio


      Науково-дослідна лабораторія синтезу біологічно активних сполук

На кафедрі працює науково-дослідна лабораторія “Синтез біологічно активних сполук” (науковий керівник доц. Речицький О.Н.), яка займається синтезом нітрогенвмісних гетероциклічних сполук, що володіють біологічною активністю.

Дослідження властивостей одержаних речовин показало, що більшість із них мають високу біологічну активність, й можуть знайти використання у різних сферах господарської діяльності. Глибоке дослідження одержаних препаратів на різних біологічних об’єктах тваринного та рослинного походження свідчить про те, що більшість препаратів зміцнює імунну систему організму на клітинному рівні, таким чином підвищують стійкість біологічних об’єктів до різного виду стресових та негативних впливів зовнішнього середовища.


           Науково-дослідна лабораторія аналітичного контролю

         Лабораторія проводить вимірювання у сфері контролю стану навколишнього природного середовища, здійснює аналітичний контроль за складом зворотних вод промислових підприємст та організацій м. Херсон, що скидаються у міську каналізаційну мережу. Обєктом дослідження лабораторії у сфері контролю  стану навколишнього природного середовища є стічні (зворотні) води.

         Дослідження здійснюється за угодою укладеною між керівництвом університету та приватним акціонерним товариством «Чаплинський маслосирзавод» (державний реєстраційний номер№3-2/2019-24/02вгд від 20.02.2019 та №3/2020-19/02вгд від 05.02.2020)

Мета дослідження — контроль за складом стічних вод, що скидаються підприємствами м. Херсон у міську систему каналізації та сприяння покращенню екологічної ситуації у регіоні.

Лабораторія працює за стандартизованими методиками. Лабораторія здійснює контроль у зворотних водах:

  •  концентрацій забруднюючих речовин;
  •  фізико-хімічних показників.

         Відпрацьовані та атестовані методики визначення в стічних  водах 28 видів забруднень (солей важких металів, фенолів, нафтопродуктів). Лабораторія забезпечна приміщеннями, засобами вимірювальної техніки, випробувальним обладнанням, хімічними реактивами та матеріалами. Лабораторія контролює також динаміку хімічного складу води річки Дніпро в районі м. Херсона, оприлюднює цю інформацію по телебаченню, радіо, у місцевій пресі.

Кабінет фізико-хімічного аналізу при науково-дослідній лабораторії аналітичного контролю


 

 
Лабораторії та кабінети кафедри хімії та фармації : ⠀
♦️ Науково-дослідна лабораторія синтезу біологічно активних сполук;
♦️ Науково-дослідна лабораторія аналітичного контролю; 
♦️ Лабораторія фармацевтичної хімії;
♦️ Лабораторія органічної хімії; ⠀
♦️ Лабораторія загальної та неорганічної хімії;⠀
♦️ Лабораторія технології ліків; ⠀
♦️ Лабораторія хімічної та біохімічної технологій;
♦️ Лабораторія аналітичної та фізколоїдної хімії;
♦️ Лабораторія біологічної та біоорганічної хімії;⠀
♦️ Кабінет освітніх технологій;
♦️ Кабінет сімейної медицини.
 
Дякуємо за відео, StudTV KSU.❤️
https://youtu.be/VJ7-DB-DQYk
 
Пропонуємо до Вашої уваги відео-матеріали від StudTV KSU:
Натисніть, щоб переглянути відео-матеріал про наукову бібліотеку Херсонського державного університету
 
Натисніть, щоб переглянути відео-матеріал про студентське життя у гуртожитках Херсонського державного університету

Натисніть, щоб переглянути інформацію про бази практик для здобувачів вищої освіти спеціальностей  226 Фармація, промислова фармація, 102 Хімія та 014.06 Середня освіта (Хімія) 


         У напрямках цих досліджень кафедра заключила договори про наукову співпрацю з відділом флуорорганічних сполук та лабораторією медико-біологічних досліджень науково-дослідного Інституту органічної хімії НАН України (м. Київ), кафедрою біохімії Львівського Національного університету, кафедрою агрохімії Миколаївського державного аграрного університету, лабораторією нанотехнологій Херсонського державного морського інституту.

         Науково-дослідна робота кафедри представлена у наукових статтях, доповідях на наукових та науково-практичних конференціях:

 

         Викладачами кафедри хімії та фармації одержано 8 патентів: 5 з яких – на розробку складу покриття для оздоблення волокнистих матеріалів спеціального та загального призначення (кислотозахисна обробка, водовідштовхувальна, протиусадкова) та 3 – на розробку способу обробки волокнистих матеріалів різної природи.

         Кафедрою  хімії та фармації спільно  були організовані та проведені ІІІ, ІV, V та VІ  Всеукраїнські конференції «Теорія та практика сучасного природознавства» (2007 р., 2009 р., 2011 р., 2017 р.), за результатами яких надруковано збірники наукових праць викладачів, науковців, аспірантів та студентів.

Діяльність наукових лабораторій та проблемних груп дозволяє оптимізувати процес підготовки випускних і курсових робіт, студентську наукову роботу й постійне поглиблення власних наукових досліджень професорсько-викладацьким складом кафедр із урахуванням сучасних пріоритетів світової та вітчизняної хімічної теорії і практики.

 

 

Контакти

У разі виникнення потреби у виконанні досліджень у лабораторії аналітичного контролю за зазначеними напрямками –
звертайтесь за адресою: 73000, м. Херсон, вул. Університетська 27 (головний корпус ХДУ, 8 поверх ауд.805, 812.)

телефоном: (0552)49-12-69

Ми у Facebook

Email: alex_r@ksu.ks.ua

          sony@ksu.ks.ua