Науково-дослідна робота

Оновлено: 11.12.2020

Науково-дослідна діяльність кафедри хімії та фармації проводиться у відповідності з темами, що мають, у більшості випадків, комплексний характер.

         Спектр тем, у рамках яких проводять дослідження викладачі кафедр:

1. Синтез та дослідження біологічно активних речовин.

2. Екологічні проблеми сучасності та екологічний моніторинг.

3. Біотехнологія.

4. Дослідження та змістовно-методичне забезпечення процесу навчання хімії у загально-освітніх закладах і вищих навчальних закладах.

5. Сучасні ресурсозберігаючі та екологічно чисті процеси та технології.

6. Аналіз, синтез та біологічна активність лікарських препаратів.

 

На кафедрі  хімії та фармації медичного факультету Херсонського державного університету існують 4 проблемні групи:

-         «Аналіз, синтез та біологічна активність лікарських препаратів» (керівники доц. Речицький О.Н., ст.вик. Баєв О.О.) Склад проблемної групи та План роботи;

-          «Екологічний моніторинг довкілля та дослідження нових бальнеологічних  ресурсів України» (доц. Попович Т.А., доц. Рябініна Г.О.);

-          «Дослідження та змістово-методичне забезпечення процесу навчання хімії у загальноосвітніх і вищих навчальних закладах» (керівники доц. Іванищук С.М., доц. Вишневська Л.В.);

-         «Сучасні ресурсозберігаючі технології та аналітичний контроль якості харчових продуктів і лікарських препаратів» (доц. Пилипчук Л.Л., доц. Решнова С.Ф.).

На кафедрі  хімії та фармації працює дві науково-дослідні лабораторії: Лабораторія синтезу біологічно активних сполук та Лабораторія аналітичного контролю.


 📢 20 травня 2020 року о 12:00 у рамках дистанціного навчання на МЕДИЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ було проведенно заключну онлайн-конференцію проблемної групи «Аналіз, синтез та біологічна активність лікарських препаратів» . 

📌 Тема конференції: “Синтез та біологічна активність синтетичних та природних сполук”.

Керівниками проблемної групи є:
🔻 Кандидат хімічних наук, доцент кафедри "Хімії та фармації" - Речицький Олександ Наумович.
🔻 Кандидат фармацевтичних наукт, старший викладач кафедри "Хімії та фармації" - Баєв Олексій Олександрович.

📌 Під час конференції мали смогу виступити здобувачі вищої освіти спеціальностей "226 Фармація, промислова фармація" та "102 Хімія".


https://youtu.be/hACZ5Pgelio

 

 
Лабораторії та кабінети кафедри хімії та фармації : ⠀
♦️ Науково-дослідна лабораторія синтезу біологічно активних сполук;
♦️ Науково-дослідна лабораторія аналітичного контролю; 
♦️ Лабораторія фармацевтичної хімії;
♦️ Лабораторія органічної хімії; ⠀
♦️ Лабораторія загальної та неорганічної хімії;⠀
♦️ Лабораторія технології ліків; ⠀
♦️ Лабораторія хімічної та біохімічної технологій;
♦️ Лабораторія аналітичної та фізколоїдної хімії;
♦️ Лабораторія біологічної та біоорганічної хімії;⠀
♦️ Кабінет освітніх технологій;
♦️ Кабінет сімейної медицини.
 
Дякуємо за відео, StudTV KSU.❤️
https://youtu.be/VJ7-DB-DQYk
 
Пропонуємо до Вашої уваги відео-матеріали від StudTV KSU:
Натисніть, щоб переглянути відео-матеріал про наукову бібліотеку Херсонського державного університету
 
Натисніть, щоб переглянути відео-матеріал про студентське життя у гуртожитках Херсонського державного університету

Натисніть, щоб переглянути інформацію про бази практик для здобувачів вищої освіти спеціальностей  226 Фармація, промислова фармація, 102 Хімія та 014.06 Середня освіта (Хімія) 


         У напрямках цих досліджень кафедра заключила договори про наукову співпрацю з відділом флуорорганічних сполук та лабораторією медико-біологічних досліджень науково-дослідного Інституту органічної хімії НАН України (м. Київ), кафедрою біохімії Львівського Національного університету, кафедрою агрохімії Миколаївського державного аграрного університету, лабораторією нанотехнологій Херсонського державного морського інституту.

         Науково-дослідна робота кафедри представлена у наукових статтях, доповідях на наукових та науково-практичних конференціях:

 

         Викладачами кафедри хімії та фармації одержано 8 патентів: 5 з яких – на розробку складу покриття для оздоблення волокнистих матеріалів спеціального та загального призначення (кислотозахисна обробка, водовідштовхувальна, протиусадкова) та 3 – на розробку способу обробки волокнистих матеріалів різної природи.

         Кафедрою  хімії та фармації спільно  були організовані та проведені ІІІ, ІV, V та VІ  Всеукраїнські конференції «Теорія та практика сучасного природознавства» (2007 р., 2009 р., 2011 р., 2017 р.), за результатами яких надруковано збірники наукових праць викладачів, науковців, аспірантів та студентів.

Діяльність наукових лабораторій та проблемних груп дозволяє оптимізувати процес підготовки випускних і курсових робіт, студентську наукову роботу й постійне поглиблення власних наукових досліджень професорсько-викладацьким складом кафедр із урахуванням сучасних пріоритетів світової та вітчизняної хімічної теорії і практики.

 

 

Контакти

У разі виникнення потреби у виконанні досліджень у лабораторії аналітичного контролю за зазначеними напрямками –
звертайтесь за адресою: 73000, м. Херсон, вул. Університетська 27 (головний корпус ХДУ, 8 поверх ауд.805, 812.)

телефоном: (0552)49-12-69

Ми у Facebook

Email: alex_r@ksu.ks.ua

          sony@ksu.ks.ua