Науково-дослідна робота

Оновлено: 12.03.2018

          Науково-дослідна діяльність кафедри хімії та фармації проводиться у відповідності з темами, що мають, в більшості випадків, комплексний характер.

        Спектр тем, в рамках яких проводять дослідження викладачі кафедр

1

Екологічні проблеми сучасності та екологічний моніторинг

2

Біотехнологія

3

Дослідження та змістовно-методичне забезпечення процесу навчання хімії у загально-освітніх закладах і вищих навчальних закладах

5

Сучасні ресурсозберігаючі та екологічно чисті процеси та технології

 

          На кафедрі хімії та фармації виконується господарсько-договірна тема “Контроль за хімічним складом стічних промислових вод” (номер державної реєстрації 0105UO 00669) – керівник, доцент Іванищук С.М.; ініціативна науково-дослідна тема “Науково-методичні засади природничої освіти. Розробка змісту самостійної роботи студентів при підготовці вчителя хімії” та 4 проблемних групи: “Змістовно-методичне забезпечення окремих тем шкільного курсу хімії для різних організаційних форм навчання” (керівники Іванищук С.М., Вишневська Л.В.), “Екологічні проблеми Херсонщини” (доцент Попович Т.А., ст. викл. Рябініна Г.О.), “Біотехнологія” (керівник доцент Пилипчук Л.Л.), сучасні ресурсозберігаючі та екологічно чисті процеси та технології (доцент Попович Т.А., доц. Рябініна Г.О.).

Діяльність наукових лабораторій та проблемних груп дозволяє оптимізувати процес підготовки випускних і курсових робіт, студентську наукову роботу й постійне поглиблення власних наукових досліджень професорсько-викладацьким складом кафедр з урахуванням сучасних пріоритетів світової та вітчизняної хімічної теорії і практики

           Науково-дослідна робота кафедри представлена у наукових статтях, доповідях на наукових та науково-практичних конференціях.

           Викладачами кафедри хімії та фармації одержано 8 патентів: 5 з яких – на розробку складу покриття для оздоблення волокнистих матеріалів спеціального та загального призначення (кислотозахисна обробка, водовідштовхувальна, протиусадкова) та 3 – на розробку способу обробки волокнистих матеріалів різної природи.

          Кафедрою  хімії та фармації спільно з кафедрою  органічної та біологічної хімії були організовані та проведені ІІІ, ІV, V та VІ  Всеукраїнські конференції «Теорія та практика сучасного природознавства» (2007 р., 2009 р., 2011 р., 2017р.), за результатами яких надруковано збірники наукових праць викладачів, науковців, аспірантів та студентів.

 

Лабораторія аналітичного контролю

Оновлено: 25.02.2013

На кафедрі створена лабораторія аналітичного контролю.

Діяльність лабораторіі:

                                    

 

Лабораторія контролює також динаміку хімічного складу води річки Дніпро в районі м. Херсона,
оприлюднює цю інформацію по телебаченню, радіо, у місцевій пресі.

У разі виникнення потреби у виконанні досліджень за зазначеними напрямками –
звертайтесь за телефоном (0552)49-12-69, ауд.805, 812.

Презентацію лабораторії аналітичного контролю можна продивитись тут lab_analitic_control.ppt