Абітурієнту

Оновлено: 21.02.2020

Інформацію для абітурієнтів для вступу на спеціальності Хімія, Середня освіта (хімія) та Фармація, промислова фармація у зручному для вас вигляді можна завантажити тут:

 Інформація для вступу на спеціальності 102 Хімія та 014.06 Середня освіта (хімія) 2020 

Інформація для вступу на спеціальність 226 Фармація, промислова фармація 2020 

Пропонуємо для озайомлення Умови прийому до закладів вищої освіти України в 2020 році,
затвердженні наказом Міністерства освіти і науки України № 1285 від 11.10.2019:

Правила прийому на навчання до Херсонського державного університету в 2020 році.pdf 

Перелік необхідних документів (оригінали та копії) для вступу до ХДУ:

  • документ, що посвідчує особу та громадянство;
  • документ про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи – платника податків;
  • військовий квиток або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних);
  • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  • сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання та інформаційну картку до сертифіката ЗНО (1 курс СВО Бакалавр);
  • документи, які підтверджують право вступника на спеціальні умови участі у конкурсному відборі (за наявності, 1 курс СВО Бакалавр);
  • якщо у документах різні прізвище, ім’я та по батькові – документи підтверджуючі їх зміну (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб та ін.);
  • медична довідка 086/о (тільки для вступників на спеціальність 017 Фізична культура і спорт 014.11 Середня освіта (Фізична культура));
  • 6 кольорових фотокарток розміром 3х4 см;
  • 2 конверти, картонну теку із зав’язками, картонну теку із швидкозшивачем «Справа №» (для формування особової справи вступника).

Після отримання рекомендації до зарахування на навчання вступники, які мають паспорт у вигляді ID-картки обов'язково мають пред'явити і витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання.

Програми вступних випробувань 2019р.!!!! 

І курс СВО Бакалавр

1. Програма фахового вступного випробування та  питання додаткового фахового вступного випробування  з  Хімії  для здобуття ступеня бакалавра, на основі повної загальної середньої освіти (денна та заочна форми навчання) для усіх спеціальностей.

Програма для вступу на 1 курс СВО Бакалавр по Хімії 


 І курс СВО Магістр

   1. Програма та питання фахового вступного випробування  з  Неорганічної та органічної хімії. Методики навчання хімії для здобуття ступеня магістра, на основі базової освіти «бакалавр» та повної вищої освіти (заочна форма навчання);

Галузь знань:  01 Освіта; Спеціальність: 014 Середня освіта (Хімія). 

ПРОГРАМА ВИПРОБУВАННЯ НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 014 Середня освіта СВО Магістр заочної форми навчання 

      2. Програма та питання фахового вступного випробування  з  Теоретичних основ неорганічної та органічної хімії   для здобуття ступеня магістра, на основі базової освіти «бакалавр» та  повної вищої освіти (денна форма навчання);

Галузь знань:  10 Природничі науки Спеціальність: 102.Хімія 

ПРОГРАМА ВИПРОБУВАННЯ НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 102 Хімія СВО Магістр денної форми навчання

    3. Програма та питання додаткового вступного випробування (співбесіди) з  Основи хімії для здобуття ступеня магістра на основі базової освіти бакалавр та повної вищої освіти (за неспорідненою спеціальністю), (денна, заочна  форми навчання). 

Галузь знань:10 Природничі науки; Спеціальність: 102  Хімія;

Галузь знань: 01 Освіта; Спеціальність 014 Середня освіта (Хімія) 

ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВИПРОБУВАННЯ СВО Магістр 


 ІІ-ІІІ курси СВО Бакалавр

1. Програма фахового вступного випробування  з загальної і неорганічної хімії для здобуття ступеня бакалавра на 3 курс на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», (денна, заочна форми навчання)

Галузь знань: 01 Природнича освіта; Спеціальність 014 Середня освіта (Хімія)

Галузь знань:10 Природничі науки; Спеціальність 102  Хімія

2. Програма та питання фахового вступного випробування (співбесіди) з  хімії для здобуття ступеня бакалавра на 2 курс на основі освітньої-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» (базової або повної вищої освіти/ та осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план), (денна, заочна форми навчання)

Галузь знань: 10. Природничі науки; Спеціальність 102 Хімія;

Галузь знань: 01 Природнича освіта; Спеціальність 014 Середня освіта (Хімія)

ПРОГРАМА З ХІМІЇІ для вступу на спеціальності 102 Хімія та 014 Середня олсвіта (хімія) НА 2 КУРС 

3. Програма та питання фахового вступного випробування (співбесіди) з  хімії для здобуття ступеня бакалавра на 2 курс на основі освітньої-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» (базової або повної вищої освіти/ та осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план), (денна, заочна форми навчання)

Галузь знань: 22. Охорона здоров′я; Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація 

 ПРОГРАМА_з ХІМІЇ ДЛЯ ВТСУПУ НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 226_ФАРМАЦІЯ на_2_КУРС 

 

                                                                                        

Шановні абітурієнти! 

Медичний факультет Херсонського державного університету у 2019-2020 навчальному році проводить набір на денну та заочну форми навчання за спеціальностями:

1) 102 Хімія; Спеціалізація: Аналітичний контроль за станом навколишнього середовища, харчових продуктів та лікарських препаратів;

2) 014.06 Середня освіта (Хімія): Спеціалізація: Екологія і безпека життєдіяльності;

3) 226 Фармація, промислова фармація.

ШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ, ПРИЄДНУЙТЕСЬ ДО НАШОЇ ГРУПИ У  Facebook !

 

 Дорогі друзі і майбутні колеги! 

Ми з радістю запрошуємо Вас пройти навчання за спеціальностями Хімія та Фармація, промислова фармація

Характеристика спеціальностей

 Підготовку фахівців за спеціальностями Хімія, Середня освіта (хімія), Фармація, промислова фармація здійснюють висококваліфіковані викладачі кафедри хімії та фармації і, які мають великий досвід роботи: доктори та кандидати наук.
У розпорядженні кафедр 8 навчальних та 2 науково-дослідні лабораторії. Лабораторії кафедр забезпечені необхідними реактивами, лабораторним посудом, сучасними приладами та обладнанням.

Спеціальності акредитовані за ступенями вищої освіти “Бакалавр” і “Магістр”.

 За ступенем вищої освіти “Бакалавр” випускники одержують кваліфікацію:

    1. 014.06 Середня освіта (хімія) – «Бакалавр освіти. Вчитель хімії. Вчитель екології і безпеки життєдіяльності»;

    2. 102 Хімія – «Бакалавр хімії. Фахівець з аналітичного контролю за станом навколишнього середовища, харчових продуктів та лікарських препаратів”.

    3. 226 Фармація, промислова фармація – «Бакалавр з фармації. Провізор”.

 За ступенем вищої освіти “Магістр” випускники одержують кваліфікацію:

    1. 014.06 Середня освіта (хімія)«Викладач хімії».

     2. 102 Хімія«Хімік. Викладач хімії у вищому навчальному закладі».


 Студенти вивчають дисципліни хімічного спрямування: загальна та неорганічна хімія, аналітична хімія, органічна хімія, фізична та колоїдна хімія, біохімія, фізико-хімічні методи дослідження в хімії, хімія високомолекулярних сполук та інші.

Дисципліни спеціалізацій:

     Спеціальність Хімія методи контролю та моніторинг довкілля; хімія природних, стічних вод та хімія атмосфери; аналіз, метрологія і стандартизація харчових продуктів; фармацевтична хімія; аналіз лікарських препаратів.

    Спеціальність Середня освіта (хімія) – екологія, екологічні проблеми України, методика викладання екології, методика викладання безпеки життєдіяльності, методика активного навчання та хімічний експеримент, розв’язування розрахункових та олімпіадних задач з хімії., методологія педагогічних досліджень.

    Спеціальність Фармація, промислова фармаціяанатомія, патологічна фізіологія, мікробіологія, аналітична хімія, фармацевтична хімія, біохімія лікарських препаратів, токсикологічна хімія, фармацевтична ботаніка, аптечна та промислова технологія виготовлення ліків, фармакологія, фармакогнозія, товарознавство лікарських препаратів, економіка та управління у фармації., менеджмент та маркетинг у фармації.

Наукова діяльність 

Під час навчання студенти активно залучаються до науково-дослідної роботи, беруть участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях. Кращі з них є призерами всеукраїнських олімпіад, міжнародних конкурсів, одержують рекомендації про вступ до аспірантури та продовжують навчання у ВНЗ Херсона та Києва. На базі кафедр функціонує аспірантура (Біохімія; Фізична хімія).

На базі кафедр працюють дві науково-дослідні лабораторії:

– аналітична лабораторія з контролю якості стічних вод підприємств міста Херсон;

– лабораторія синтезу біологічно-активних речовин.

Напрямки наукових досліджень:

1) визначення складу та прогнозування лікувальних властивостей вод природних джерел, глин, грязей-пелоїдів, мулів Херсонської області та інших областей України;

2) моніторинг хімічного складу води річки Дніпро;

3) синтез біологічно-активних речовин та дослідження їх дії на рістрегулюючі функції;

4) аналіз та визначення якості харчових продуктів та сировини, виявлення фальсифікатів;

5) новітні ресурсозберігаючі та екологічно чисті технології;

6) новітні технології у освіті; формування елементів екологічної культури засобами хімії;

7) аналіз лікарських препаратів.

 Випускники можуть бути працевлаштовані і вже працюють:

    спеціальності Хімія, Середня освіта (хімія)

– вчителями хімії (екології, безпеки життєдіяльності) у школах, ліцеях, гімназіях; викладачами хімічних дисциплін у вищих навчальних закладах, коледжах; науковими співробітниками у науково-дослідних установах, технологами, хіміками-інженерами і лаборантами у виробничих, природоохоронних, екологічних, будівельних, фармацевтичних, агропромислових, харчових, товарознавчих, експертних, криміналістичних, судово-медичних центрах та лабораторіях;

   спеціальність Фармація, промислова фармація

лаборантами хімічного аналізу, фармацевтами, провізорами в аптеках, на аптечних складах, фармацевтичних виробничих підприємствах, фармацевтичних фірмах, митних службах, контрольно-аналітичних та судово-медичних експертних лабораторіях.


Практична підготовка студентів здійснюється на базі хіміко-аналітичних лабораторій підприємств і мереж аптечних закладів Херсона та області; загальноосвітніх навчальних закладів (школи, гімназії, ліцеї) та вищих навчальних закладів.


УВАГА! Випускники коледжів споріднених спеціальностей, у тому числі медичного коледжу, мають можливість вступу на 2-й та 3-й курс денної та заочної (контракт) форм навчання за результатами вступного випробування, яке проводиться у ХДУ.

Сертифікати ЗНО не потрібні!!!

Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на  другий  (третій) курси (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули ступінь освіти молодшого спеціаліста (бакалавра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), для здобуття ступеня вищої освіти бакалавра або магістра за умови вступу на споріднений або перехресний напрями підготовки дивіться на сайті ХДУ, приймальна комісія 

 УВАГА! Вчителі біології, географії, фізики!

       Випускники з вищою освітою (бакалавр, спеціаліст, магістр) мають право вступу до магістратури за спеціальністю Середня освіта (хімія) (споріднене та перехресне навчання) та одержати кваліфікацію «викладач хімії» за 1,5 роки!!!


 УМОВИ ВСТУПУ

Інформацію про необхідні сертифікати ЗНО та порядок вступу на старші курси і до магістратури буде розміщено після затвердження Правил прийому до ХДУ у 2020 році.

 Термін навчання:

1. СВО «Бакалавр»: спеціальності Хімія, Середня освіта (хімія) – 3 роки, 10 місяців;

                                 спеціальність Фармація, промислова фармація – 2 роки, 10 місяців;

2. СВО «Магістр»:  спеціальності Хімія, Середня освіта (хімія) – 1 рік, 4 місяці.

 

Відкривай світ разом з нами!

Приєднуйся до дружньої команди  хіміків!

Майбутній колего, а чи знаєш ти, що зараз ринок праці вже перенасичений економістами, бухгалтерами та юристами, які не можуть працевлаштуватися! Як в Україні, так і в Європі зростає попит саме на спеціалістів, що мають фундаментальну освіту!!!

Якщо Ви прийняли рішення про вступ до нас – це вже перемога!!!!


 

У минулому році на базі кафедри Хімії та фармації МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ Херсонського державного університету відбувся ІІ етап (очний тур) Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії ХДУ.

За результатами олімпіади при вступі на  спеціальності, визначені переліком спеціальностей, яким надається особлива підтримка, до загального рейтингу вступників додалося до 20 балів. Тільки у разі вступу до Херсонського державного університету! 

В олімпіаді взяло участь 5 учнів. 👩🏼‍🔬👨🏻‍🔬


 

Адреса:

Кафедра хімії та фармації

Медичний факультет

Херсонський державний університет (головний корпус),

8-й поверх, ауд. 824, 812, 801

вул. Університетська 27, м.Херсон, 73000

Сторінка кафедри на http://www.kspu.edu

e-mail: ,

Тел. для довідок: (0552) 49-12-69 

Тел. приймальної комісії: (0552) 49-43-75, (0552) 32-67-34.


 Відкривай світ разом з нами!

Приєднуйся до дружньої команди  хіміків та фармацевтів!

Майбутній колего, а чи знаєш ти, що зараз ринок праці вже перенасичений економістами, бухгалтерами та юристами, які не можуть працевлаштуватися! Як в Україні, так і в Європі зростає попит саме на спеціалістів, що мають фундаментальну освіту!!!

Якщо Ви прийняли рішення про вступ до нас – це вже перемога!!!!


   

Пам’ятайте, що одержавши фундаментальну освіту хімічного напряму
ви завжди будете потрібні як спеціаліст і будете на 100% працевлаштовані.

Хімія – це наше життя, наше майбутнє!!!!

ЧЕКАЄМО ВАС

В ХЕРСОНСЬКОМУ

ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ!