Науково-методична робота

Оновлено: 21.02.2020

Кафедра хімії та фармації проводить усі види навчальних занять на денній, заочній формах навчання. З цією метою розробляє програми нормативних і варіативних дисциплін, здійснює їх інформаційно-дидактичне забезпечення.

        Вдосконалює якість викладання, в тому числі шляхом запровадження сучасних засобів навчання та новітніх педагогічних технологій. Готує випускників до оволодіння механізмом орієнтації на ринку праці, забезпечуючи їх конкурентоспроможність. Організовує роботу по налагодженню і зміцненню зв’язків зі школами, підприємствами, установами, організаціями. Вдосконалює матеріально-технічне забезпечення навчального процесу. Впроваджує у навчальний процес досягнення науки і техніки, досвід навчально-методичної і виховної роботи провідних викладачів. Встановлює і підтримує творчі зв’язки з кафедрами інших закладів вищої освіти, співпрацює з підприємствами, установами, організаціями у практичній підготовці студентів.

        Викладачі кафедри постійно працюють над питанням збагачення методичного забезпечення дисциплін для підготовки здобувачів вищої освіти спеціальностей 102 Хімія, 014.06 Середня освіта (хімія), 226 Фармація, промислова фармація РВО "Бакалавр", "Магістр" розробками навчально-методичних матеріалів для проведення всіх видів навчальних занять. Серед них: авторські програми дисциплін всіх блоків навчального плану; посібники; методичні рекомендації та методичні вказівки до проведення лабораторних, практичних, семінарських занять і самостійної роботи студентів.

За останні пять років викладачами кафедри розроблено:

Вишневська Л.В. Методичні рекомендації щодо написання, оформлення та процедури захисту курсових та випускних робіт студентами рівня вищої освіти: бакалавр, магістр (галузі знань: 01 Освіта, спеціальність: 014.06 Середня освіти ( хімія); галузь знань: 10 Природничі науки: 102 Хімія; галузь знань: 0401 Природничі науки, напрям підготовки: 6.040101. Хімія* / Л.В. Вишневська, С.М. Іванищук, Т.А. Попович, Г.О. Рябініна, В.М. Близнюк – Херсон: Айлант, 2017. – 74с.

Практикум «Збірник завдань з органічної, біологічної, аналітичної та фармацевтичної хімії для самостійної роботи студентів» для студентів закладів вищої освіти спеціальності 226 Фармація, промислова фармація / Речицький О.Н., Решнова С.Ф., Попович Т.А Херсон: ФОП Вишемирський В.С., 2020. – 138 с.

Речицький О.Н. Від будови до синтезу органічних сполук /
О. Н. Речицький, С. Ф. Решнова. – Херсон : ПП Вишемирський В.С., 2015. – 400 с.

Речицький О.Н. Індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з органічної хімії / О.Н. Речицький, С.Ф. Решнова. – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2015. – 134 с.

Речицький О.Н. Хімія високомолекулярних сполук: навчальний посібник / О.Н. Речицький, С.Ф. Решнова. – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2018. – 461 с.

Речицький О.Н. Методичні рекомендації до лабораторного практикуму та індивідуальні завдання з методів синтезу неорганічних та органічних сполук / О.Н. Речицький, С.Ю. Кот. – Херсон : ПП Вишемирський В.С., 2016. – 167 с.

Решнова С.Ф. Практикум з біохімії спорту / С.Ф. Решнова, Б.Г. Кедровський. – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2016. – 124 с.

Решнова С.Ф.  Лабораторний зошит з органічної та біологічної хімії. Методичні рекомендації для студентів 1 курсу спеціальності 226 Фармація, промислова фармація /  С.Ф. Решнова. – Херсон : ПП Вишемирський В.С., 2018. – 72 с.

Шевряков М.В. Аналітична хімія. Якісний аналіз неорганічних та органічних речовин: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / М.В. Шевряков, Г.О. Рябініна, С.М. Іванищук, М.В. Повстяний. – Херсон: Олді-плюс, 2017. – 516 с.

Шевряков М.В. Навчальний посібник «Практикум з аналітичної хімії. Кількісний аналіз неорганічних та органічних речовин» для студентів хімічних та фармацевтичних спеціальностей закладів вищої освіти / Шевряков М.В., Рябініна Г.О., Попович Т.А. – Херсон, ОЛДІ ПЛЮС , 2020 –
306 с.

Речицький О.Н. Аналіз лікарських препаратів. Лабораторний практикум / О.Н. Речицький, С.Ф. Решнова, О.В. Сидоренко, С.Ю. Кот, В.А. Філіпова. – Херсон : ХДУ, 2017. – 84 с.

Рябініна А.О. Практикум з фізичної та колоїдної хімії. ІІ частина. / А.О. Рябініна, С.М. Іванищук – ФОП Гринь Д.С. – 2015. – 124 с.