Конференції

Оновлено: 10.12.2019

22-23 березня 2018 року на базі кафедри корекційної освіти факультету природознавства, здоров’я людини і туризму було проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію з міжнародною участю “Інтеграція науки і практики в умовах модернізації корекційної освіти України”

За результатами конференції було видано електронний збірник наукових праць: IntNauPr2018.pdf (1.3 Mb)


 

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції “Інтеграція науки і практики в умовах модернізації корекційної освіти України”, що відбудеться 22-23 березня 2018 року на факультеті природознавства, здоров’я людини і туризму Херсонського державного університету.conf-2018_KSU_2nd.pdf (335.1 Kb)

Тематичні напрями роботи конференції:

  • Роль корекційного педагога в розбудові системи інклюзивної освіти в Україні.
  • Досвід і перспективи впровадження інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами.
  • Інноваційні діагностичні та корекційно-педагогічні технології в системі спеціальної та інклюзивної освіти.
  • Сучасні логопедичні технології.
  • Система психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами та їх сімей

 Всеукраїнські науково-практичні конференції з проблем спеціальної педагогіки та психології кафедра проводить регулярно, починаючи з 2000 року.

Друк статей за результатами роботи Конференції можливий у двох варіантах:

 

  • В електронному збірнику матеріалів конференції, який буде видано до початку конференції і розміщено на сайті Херсонського державного університету, а також надано авторам у PDF-форматі. Матеріали подаються в електронному вигляді. Текст виконується в текстовому редакторі Microsoft Word, інтервал 1,5, шрифт Times New Roman, 14 пт. Таблиці, малюнки, фотографії подаються на окремих сторінках з відповідними підписами і поясненнями. Мова видання – українська, російська, англійська. При оформленні статті варто дотримуватися наступної послідовності: індекс УДК (у лівому верхньому куті сторінки), ініціали і прізвище авторів (у правому куті сторінки), назва статті (прописними буквами), текст статті (вступ, матеріали і методи, результати, обговорення, висновки), список літератури. До статті додаються відомості про автора: прізвище, ім'я, по батькові (повністю), науковий ступінь і вчене звання, місце роботи чи навчання (без скорочень), посада, домашня адреса, контактний телефон, e-mail.

 

Вартість однієї сторінки – 25 грн. Термін подачі матеріалів до  01 березня 2018 р.

 

 

Вартість однієї сторінки – 50 грн., поштова пересилка збірника наукових праць (за необхідності) оплачується окремо. Термін подачі матеріалів до  22 лютого 2018 р.

. Остання конференція «Інтеграція науки і практики в умовах модернізації корекційної освіти Україні» відбулась у квітні 2016 р.

 1