Науково-методична робота

Оновлено: 10.12.2019

Посібники, які рекомендувала вчена рада ХДУ

Збірник авторських програм. Нормативних і вибіркових навчальних дисциплін, підготовки бакалаврів і магістрів, спеціальності 016 Спеціальна освіта, 2017 р

Макет Збірник авторських програм-2017.pdf (1.2 Mb) (Яковлева С.Д.Товстоган В.С.Полещук С.В.Глущенко І.І.Ляшко В.В.Шевцова Я.В.Фроленкова Л.М.)


Методичні рекомендації до практичних занять СВО "магістр"

МАКЕТ_Методичка СПЕЦ методики труд навчання.pdf (355.3 Kb)

МАКЕТ_Практикум з Метод заб навч проц .pdf (413.7 Kb)

МАКЕТ_Практикум зі СПЕЦ методики профвідб і профорієнт.pdf (348.1 Kb)


НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА кафедри спрямована на розробку і вдосконалення методичного забезпечення фахової підготовки студентів-дефектологів.

навчально-методичні рекомендації до практичних і лабораторних занять:

 • Мовленнєві та сенсорні ситеми та їх порушення (Яковлева С.Д. . Фроленкова Л.М.)
 • "Невропатологія" (Яковлева С.Д.)
 • "Вступ до спеціальності "Корекційна освіта" та педагогічна деонтологія" (Полещук С.В.)
 • "Основи тифлопедагогіка сурдопедагогіки" (Полещук С.В.)
 • "Дефектологія з основами психопатології" (Яковлева С.Д., Полещук С.В.)
 • Методичне забезпечення навчально-виховного процесу в спеціальній школі. Методичні рекомендації до практичних занять для здобувачів ступеня вищої освіти магістр спеціальності 016 спеціальна освіта денної та заочної форм навчання вищих навчальних закладів.  (Товстоган В.С.)
 • Спеціальна методика трудового навчання. Методичні рекомендації до практичних занять для здобувачів ступеня вищої освіти магістр спеціальності 016 спеціальна освіта денної та заочної форм навчання вищих навчальних закладів. (Товстоган В.С.).
 • Спецметодика професійного відбору та профорієнтації. Методичні рекомендації до практичних занять для здобувачів ступеня вищої освіти магістр спеціальності 016 спеціальна освіта денної та заочної форм навчання вищих навчальних закладів.  (Товстоган В.С.)
 • Навчально-методичні рекомендації до модулів самостійної роботи з курсу «Логопедичні технології» для студентів спеціальності 016 Спеціальна освіта денної та заочної форм навчання (Замолотнєва В.В)
 • "Логопедія", "Ритміка та логопедичні ігри" для 5 курсу (Загородня І.І.)
 • "Навчання та виховання дітей з особливими потребами" (Полещук С.В.)
 • “Нервові та психічні хвороби” (Яковлева С.Д., Аппазов Ф.С.)
 • “Медична генетика” (Полещук С.В.)
 • “Основи медичних знань і громадянської оборони” (Яковлева С.Д., Аппазов Ф.С., Коньков А.М.)
 • “Олігофренопедагогіка” (Ляшенко О.М.)
 • “Основи математики зі спеціальною методикою викладання” (Ляшенко О.М.)
 • Навчально-методичні рекомендації до модулів самостійної роботи з курсу “Логопедія з практикумом”(Глущенко І.І.)