КАФЕДРА ХІМІЇ ТА ФАРМАЦІЇ

Оновлено: 22.01.2020

 

Вас вітає кафедра хімії та фармації!

Кадровий склад кафедри:

 

Іванищук Світлана Миколаївна   

Завідувач кафедри, кандидат фізико-математичних наук, доцент

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6507106563

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=OQaVJ5cAAAAJ&hl=ru

Наукові інтереси: науково-методичні засади природничої освіти; дослідження фізико-хімічних властивостей пластифікованих полімерних систем на основі ПВХ.

   

Речицький Олександр Наумович 

доцент, кандидат хімічних наук, керівник науково-дослідної лабораторії.

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorld=6504019287

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=5ZygVG8AAAAJ&hl=uk

Orcid: https://orcid.org/0000-0002-59838655

Наукові інтереси: синтез гетероциклічних сполук, що володіють біологічною активністю, методика викладання хімії в загальноосвітній школі та закладах вищої освіти.

 

Пилипчук Людмила Львівна

кандидат біологічних наук, доцент

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55975791000

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=ZwZ8-nwAAAAJ&hl=r
Наукові інтереси: біотехнологія

 

Шевряков Микола Вікторович 

кандидат біологічних наук, доцент  

Google Scholar: http://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=3opaFooAAAAJ&view_op=list_works

Наукові інтереси: екологічна біохімія, аналiтична хiмiя 

 

Попович Тетяна Анатоліївна   

кандидат технічних наук, доцент

Google Scholar: http://scholar.google.com.ua/citations?user=8AhP63YAAAAJ&hl=ru

Наукові інтереси: фізико-хімічне обгрунтування процесів опоряджувального виробництва; науково- методичні засади природничої освіти 

 

Рябініна Ганна Олександрівна   

кандидат технічних наук, доцент кафедри  

Google Scholar: http://scholar.google.com.ua/citations?user=gxtuq_wAAAAJ&hl=ru

Наукові інтереси: ресурсозберiгаючi технологii у хiмiчнiй технологii волокнистих матерiалiв; екологiзацiя виробничих процесiв 

   

 Близнюк Валерій Миколайович  

доктор хімічних наук, професор кафедри 

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7006587198

Наукові інтереси: полімерні нанотехнологіі, напівпровідникові полімери,  тонкі полімерні плівки, полімерні сонячні та паливні елементи

   

Вишневська Людмила Василівна   

кандидат педагогічних наук, доцент  

Google Scholar: http://scholar.google.ru/citations?user=K1l-RKkAAAAJ&hl=uk

Наукові інтереси: стандарт змісту навчання хімії, формування елементів екологічної культури засобами шкільного курсу хімії; діагногстика адаптаційних можливостей спортсменів до тривалих фізичних навантажень

   

 Лисенко Олена Миколаївна

викладач

     

Волкова Світлана Андріївна

доцент, кандидат хімічних наук, відмінник освіти України.


Наукові інтереси:
методика викладання хімії в загальноосвітній школі та закладах вищої освіти, екологічні проблеми Херсонської області та півдня України.
Автор більше 100 наукових та науково-методичних
праць.

     

Решнова Світлана Федорівна 

доцент, кандидат педагогічних наук.

Orcid: https://orcid.org/0000-0002-9475-529x


Наукові інтереси:
методика викладання хімії у загальноосвітній школі та закладах вищої освіти.
Автор більше 130 наукових та науково-методичних праць.

 

 

 

Бєлашева Алла Михайлівна  

завідувач навчальною лабораторією, секретар кафедри

   

 

Лук’янченко Людмила Григорівна  

старший лаборант

   

 

Мельникова Наталія Сергіївна   

 старший лаборант

     

 Дисципліни кафедри хімії та фармації викладаються на медичному факультеті; факультеті біології, географії та екології; факультеті фізичного виховання та спорту.

На медичному факультеті кафедра забезпечує викладання навчальних дисциплін на спеціальностях: 

102 Хімія, 014.06 Середня освіта (хімія)

226 Фармація, промислова фармація

227 Фізична терапія, ерготерапія

016 Спеціальна освіта

222 Медицина

На факультеті біології, географії та екології кафедра забезпечує викладання дисциплін хімічного циклу на спеціальності: 

014 Середня освіта (Біологія), 091 Біологія, 101 Екологія

Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін:

1. Спеціальності: 102 Хімія  Спеціалізація: Аналітичний контроль за станом навколишнього середовища, харчових продуктів та лікарських препаратів

                             014.06 Середня освіта (хімія) Спеціалізація: екологія та безпека життєдіяльності

Загальна хімія (загальні поняття та хімічні перетворення)

Загальна хімія  (будова атома і хімічний зв'язок)

Неорганічна хімія

Методика розвязування розрахункових задач із хімії
Аналітична хімія

Основи наукових досліджень

Методи контрою та моніторинг довкілля
Фізична та колоїдна хімія

Методика навчання хімії

Хімічна технологія
Хімія природних, стічних вод та хімія атмосфери
Екологічні проблеми України

Вступ в екологічну хімію

Комплексні сполуки

Теоретичні основи хімічного зв'язку

Аналіз, метрологія та стандартизація харчових продуктів

Хімія розчинів

Методика навчання хімії у вищих навчальних закладах

Новітні досягнення из фахових дисциплін

Методи активного навчання та хімічний експеримент

Органічна хімія

Біоорганічна хімія

Методи синтезу неорганічних та органічних сполук

Аналіз лікарських препаратів

Фармацевтична хімія

Фізико-хімічні методи дослідження

2. Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація

Екологія

Загальна та неорганічна хімія

Гігієна у фармації

Товарознавство лікарських препаратів

Етика і деонтологія у фармації

Історія медицини та фармації

Фармацевтичні основи токсикоманії та наркоманії

Органічна та біологічна хімія

Фармацевтична хімія

Біохімія лікарських препаратів

3. Спеціальність Біологія*

Неорганічна хімія

Хімія аналітична

Хімія фізична і колоїдна

Хімія органічна

Біохімія

4. Спеціальність Професійна освіта

Хімія

Харчова хімія

5. Спеціальність Фізична терапія, ерготерапія

Біохімія

6. Спеціальності  Фізична терапія, ерготерапія, Спеціальна освіта, Хімія*

Екологія

БЖД (безпека життєдіяльності, основи охорони праці та цивільний захист)

Контакти

Медичний факультет, кафедра хіміі та фармації

Адреса: 73000, м. Херсон, вул. Університетська 27 (головний корпус ХДУ, 8 поверх)

завідувач кафедри: 812
викладацька: 824
навчальні лабораторії: 801, 804, 806, 809, 813, 814,  817
навчальні аудиторії: 808, 818, 820, 
наукова лабораторія: 802
завідувач навчальними лабораторіями: 803
лабораторія аналітичного контролю: 805

Тел.: +380 552 49-12-69 +380 552 32-67-54
Вн. тел.: 199, 200
Email: