Кафедра хімії та фармації

Оновлено: 12.09.2019

 

Вас вітає кафедра хімії та фармації!

Кадровий склад кафедри

 

Іванищук Світлана Миколаївна   

Завідувач кафедри, кандидат фізико-математичних наук, доцент

Наукові інтереси: науково-методичні засади природничої освіти; дослідження фізико-хімічних властивостей пластифікованих полімерних систем на основі ПВХ.

   

Вишневська Людмила Василівна   

кандидат педагогічних наук, доцент  

Наукові інтереси: стандарт змісту навчання хімії, формування елементів екологічної культури засобами шкільного курсу хімії; діагногстика адаптаційних можливостей спортсменів до тривалих фізичних навантажень

 

Пилипчук Людмила Львівна

кандидат біологічних наук, доцент

  
Наукові інтереси: біотехнологія

 

Шевряков Микола Вікторович 

кандидат біологічних наук, доцент  

Наукові інтереси: екологічна біохімія, аналiтична хiмiя 

 

Попович Тетяна Анатоліївна   

кандидат технічних наук, доцент

Наукові інтереси: фізико-хімічне обгрунтування процесів опоряджувального виробництва; науково- методичні засади природничої освіти 

 

Рябініна Ганна Олександрівна   

кандидат технічних наук, доцент кафедри   

Наукові інтереси: ресурсозберiгаючi технологii у хiмiчнiй технологii волокнистих матерiалiв; екологiзацiя виробничих процесiв 

   

 Близнюк Валерій Миколайович  

доктор хімічних наук, професор кафедри 

Наукові інтереси: полімерні нанотехнологіі, напівпровідникові полімери,  тонкі полімерні плівки, полімерні сонячні та паливні елементи

   

Речицький Олександр Наумович 

доцент, кандидат хімічних наук, керівник науково-дослідної лабораторії.


Наукові інтереси:
синтез гетероциклічних сполук, що володіють біологічною активністю, методика викладання хімії в загальноосвітній школі та закладах вищої освіти.

     

Єзіков Володимир Іванович

професор, доктор хімічних наук, науковий керівник аспірантів, відмінник освіти України.


Наукові інтереси:
структура оксидних розплавів, методика викладання хімії в закладах вищої освіти.
Автор більше 150 наукових та науково-методичних праць.

     

Волкова Світлана Андріївна

доцент, кандидат хімічних наук, відмінник освіти України.


Наукові інтереси:
методика викладання хімії в загальноосвітній школі та закладах вищої освіти, екологічні проблеми Херсонської області та півдня України.
Автор більше 100 наукових та науково-методичних
праць.

     

Решнова Світлана Федорівна 

доцент, кандидат педагогічних наук.


Наукові інтереси:
методика викладання хімії у загальноосвітній школі та закладах вищої освіти.
Автор більше 130 наукових та науково-методичних праць.

 

 

 

Бєлашева Алла Михайлівна  

завідувач навчальною лабораторією, секретар кафедри

   

 

Лук’янченко Людмила Григорівна  

старший лаборант

   

 

Мельникова Наталія Сергіївна   

 старший лаборант

     

 Дисципліни кафедри хімії та фармації викладаються на медичному факультеті; факультеті біології, географії та екології; факультеті фізичного виховання та спорту.

На медичному факультеті кафедра забезпечує викладання навчальних дисциплін на спеціальностях: 

102 Хімія, 014.06 Середня освіта (хімія)

226 Фармація, промислова фармація

227 Фізична терапія, ерготерапія

016 Спеціальна освіта

222 Медицина

На факультеті біології, географії та екології кафедра забезпечує викладання дисциплін хімічного циклу на спеціальності: 

014 Середня освіта (Біологія), 091 Біологія, 101 Екологія

Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін:

1. Спеціальності: 102 Хімія  Спеціалізація: Аналітичний контроль за станом навколишнього середовища, харчових продуктів та лікарських препаратів

                             014.06 Середня освіта (хімія) Спеціалізація: екологія та безпека життєдіяльності

Загальна хімія (загальні поняття та хімічні перетворення)

Загальна хімія  (будова атома і хімічний зв'язок)

Неорганічна хімія

Методика розвязування розрахункових задач із хімії
Аналітична хімія

Основи наукових досліджень

Методи контрою та моніторинг довкілля
Фізична та колоїдна хімія

Методика навчання хімії

Хімічна технологія
Хімія природних, стічних вод та хімія атмосфери
Екологічні проблеми України

Вступ в екологічну хімію

Комплексні сполуки

Теоретичні основи хімічного зв'язку

Аналіз, метрологія та стандартизація харчових продуктів

Хімія розчинів

Методика навчання хімії у вищих навчальних закладах

Новітні досягнення из фахових дисциплін

Методи активного навчання та хімічний експеримент

Органічна хімія

Біоорганічна хімія

Методи синтезу неорганічних та органічних сполук

Аналіз лікарських препаратів

Фармацевтична хімія

Фізико-хімічні методи дослідження

2. Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація

Екологія

Загальна та неорганічна хімія

Гігієна у фармації

Товарознавство лікарських препаратів

Етика і деонтологія у фармації

Історія медицини та фармації

Фармацевтичні основи токсикоманії та наркоманії

Органічна та біологічна хімія

Фармацевтична хімія

Біохімія лікарських препаратів

3. Спеціальність Біологія*

Неорганічна хімія

Хімія аналітична

Хімія фізична і колоїдна

Хімія органічна

Біохімія

4. Спеціальність Професійна освіта

Хімія

Харчова хімія

5. Спеціальність Фізична терапія, ерготерапія

Біохімія

6. Спеціальності  Фізична терапія, ерготерапія, Спеціальна освіта, Хімія*

Екологія

БЖД (безпека життєдіяльності, основи охорони праці та цивільний захист)

Контакти

Медичний факультет, кафедра хіміі та фармації

Вул. 40 років Жовтня 27, ХДУ, головний корпус, 8 поверх

завідувач кафедри: 812

викладацька: 824

навчальні лабораторії: 817, 814, 813, 809, 806, 804, 801

навчальні аудиторії: 820, 818, 808

лабораторія аналітичного контролю: 805

наукова лабораторія: 802

завідвач лабораторією: 803

Тел.: (0552) 49-12-69
Вн. тел.: 199, 200