Підручники, методичні посібники, методичні рекомендації

Оновлено: 05.03.2018

Підручники, методичні посібники, методичні рекомендації

 


Органічна хімія

1. Решнова С.Ф. Методичні рекомендації по вивченню окремих представників в курсі органічної хімії / С.Ф. Решнова, О.Н. Речицький.  – Херсон: ХДПІ, 1998. – 117 с.

2. Речицький О.Н. Методичні рекомендації до лабораторних занять “Дослідження складу, будови і властивостей органічних речовин та їх ідентифікація” / О.Н. Речицький, С.Ф. Решнова, І.П. Бачківський. – Херсон: ХДПУ, 1999. – 38 с.

3. Речицький О.Н. Методичні рекомендації до лабораторного практикуму з органічної хімії / О.Н. Речицький, С.Ф. Решнова, І.П. Бачківський. – Херсон: Айлант, 2000. – 28 с.

4. Решнова С.Ф. Методичні рекомендації до лабораторних робіт з органічної хімії для студентів спеціальностей  7.010103 ПМСО. Біологія, 7.010103 ПМСО. Географія. Біологія / Світлана Решнова – Херсон: Айлант, 2001. – 48 с.

5. Речицький О.Н. Реакційна здатність органічних сполук та напрямок проходження деяких органічних реакцій / Олександр Речицький. – Херсон: ХДПУ, 2002. – 76 с.

6. Решнова С.Ф. Методичні рекомендації до самостійної роботи з органічної хімії / С.Ф. Решнова, О.Н. Речицький. – Херсон: ХДПУ, 2002. – 90 с.

7. Решнова С.Ф. Лабораторний зошит з органічної хімії / С. Ф. Решнова, О. Н. Речицький. – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2010. – 31 с.

8. Речицький О.Н. Органічна хімія. Практикум з органічної хімії для студентів ІІ-ІІІ курсів спеціальностей Хімія*, Біологія* / С.Ф. Решнова, О.Н. Речицький. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2010. – 140 с.

9. Речицький О.Н. Індивідуальні завдання з органічної хімії для самостійної роботи студентів / О.Н. Речицький, С.Ф. Решнова. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2011. – 120 с.

10. Речицький О.Н. Органічна хімія / О.Н. Речицький, С.Ф. Решнова. – Херсон: ХДУ, 2014. – т. 1. – 438 с. – т. 2. – 442 с. – т. 3. – 274 с.

11. Речицький О.Н. Індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з органічної хімії / О.Н. Речицький, С.Ф. Решнова. – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2015. – 134 с.

 

Біологічна хімія

1. Решнова С.Ф. Лабораторний зошит з біологічної хімії / С.Ф. Решнова, Ю.П. Кохановський. – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2011. – 21 с.

2. Решнова С.Ф. Лабораторний зошит з біохімії спорту / С.Ф. Решнова, Ю.П. Кохановський. – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2011. – 25 с.

3. Решнова С.Ф. Лабораторний зошит з харчової хімії / Світлана Решнова. – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2013. – 75 с.

4. Решнова С.Ф. Хімія біоорганічна / С.Ф. Решнова, Л.Л. Пилипчук, Н.Т. Малєєва. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 172 с.

5. Решнова С.Ф. Практикум з біохімії спорту / С.Ф. Решнова, Б.Г. Кедровський. – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2016. – 124 с.


Хімія ВМС

1. Речицький О.Н. Програма спецкурсу “ Хімія високомолекулярних сполук ” для студентів педагогічних вузів. – Херсон: Айлант. – 2000. – 12 с.

2. Речицький О.Н., Бачківський І.П. Методичні вказівки до лабораторного практикуму з хімії ВМС. – Херсон: ХДПУ. – 2000. – 46 с.


Методи синтезу неорганічних та органічних сполук

1. Речицький О.Н. Завдання для індивідуальної роботи студентів по неорганічному та органічному синтезу / О.Н. Речицький, С.Ф. Решнова. – Херсон: ХДПІ, 1996. – 21с.

2. Речицький О.Н. Методичні рекомендації до лабораторного практикуму з неорганічного та органічного синтезу / О.Н. Речицький, С.Ф. Решнова. – Херсон: ХДПІ, 1997. – 109 с.

3. Речицький О.Н. Реакційна здатність органічних сполук та напрямок проходження деяких органічних реакцій / Олександр Речицький – Херсон: ХДПУ, 2002. – 76 с.

4. Речицький О.Н. Від будови до синтезу органічних сполук /
О. Н. Речицький, С. Ф. Решнова. – Херсон : ПП Вишемирський В.С., 2015. – 400 с.

5. Речицький О.Н. Методичні рекомендації до лабораторного практикуму та індивідуальні завдання з методів синтезу неорганічних та органічних сполук / О.Н. Речицький, С.Ю. Кот. – Херсон : ПП Вишемирський В.С., 2016. – 167 с.


Фізико-хімічні методи аналізу

1. Речицький О.Н. Навчально-методичні рекомендації до лабораторних занять з фізико-хімічних методів аналізу. – Херсон: ХДУ. – 2004. – 36 с.


Хімія з основами біогеохімії (спеціальність Екологія та охорона навколишнього середовища)

1. Волкова С.А. Примеры решения задач по избранным разделам химии / С.А. Волкова, А.М. Бабийчук. – Херсон: ХДПИ, 1995. – 23с.

2. Речицький О.Н. Методичні вказівки до лабораторного практикуму з аналітичної хімії (спеціальність психологія-біологія) / О.Н. Речицький, М.В. Бригіна. – Херсон: ХДПІ, 1997. – 56 с.

3. Речицький О.Н. Методичні рекомендації до лабораторного практикуму з органічної хімії / О.Н. Речицький, С.Ф. Решнова, І.П. Бачківський. – Херсон: Айлант, 2000. – 28с.

4. Волкова С.А. Індивідуальні завдання з неорганічної хімії для самостійної роботи студентів психолого-природничого факультету спеціальностей / С.А. Волкова, А.М. Бабійчук, Л.Л. Волкова. – Херсон: Айлант, 2000. – 68с.

5. Волкова С.А. Методичні рекомендації та тестові завдання для підготовки студентів до фахового екзамену з загальної хімії / С.А. Волкова, Л.Л. Пилипчук. – Херсон: ХДУ, 2008. – 87 с.

6. Речицький О.Н. Хімія. Навчально-методичний посібник для студентів I-II курсів спеціальності «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансованого природокористування» денної, заочної та екстернатної форми навчання Інституту природознавства / О.Н. Речицький, С.Ф. Решнова, С.А. Волкова. – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2009. – 156 с. 

Методика викладання хімії

 1. Решнова С.Ф. Методичне забезпечення методики викладання хімії згідно з модульно-кредитною системою навчання для студентів спеціальності 6.010103 «ПМСО. Хімія. Аналітичний контроль за станом навколишнього середовища та лікарських препаратів» (денна та заочна форми навчання) / С.Ф. Решнова, Л.В. Вишневська. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2005. – 92 с.

2. Решнова С.Ф. Задачі з методики викладання шкільного курсу хімії. Для студентів спеціальності 6.010103. ПМСО. Хімія. Аналітичний контроль за станом навколишнього середовища та лікарських препаратів (денна та заочна форми навчання) / С.Ф. Решнова, Л.В. Вишневська, І.П. Бачківський. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2005. – 56 с.

3. Речицький О.Н. Факультативні курси для учнів спеціалізованих 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів хімічного та біологічного профілів/ О.Н. Речицький, Г.С. Юзбашева. – Херсон: Айлант, 2006. – 168 с.

4. Решнова С.Ф. Деякі питання методики розв’язування розрахункових задач / С.Ф. Решнова, І.П. Бачківський. – Херсон: ПП Вишемірський В.С., 2008. – 48 с.

5. Речицький О.Н. Паспорт кафедри органічної та біологічної хімії / О.Н. Речицький, В.І. Єзіков, С.Ф. Решнова, С.А. Волкова, С.Ю. Кот. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2010. – 212 с.

6. Речицький О.Н. Факультативні курси для учнів спеціалізованих 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів хімічного та біологічного профілів (Частина ІІ) / О.Н. Речицький, Г.С. Юзбашева. – Херсон: Айлант, 2012. – 215 с.

7. Речицький О.Н. Факультативні курси для учнів спеціалізованих 10-11 класів хіміко-біологічного профілю / О.Н. Речицький, Г.С. Юзбашева. – Херсон : Айлант, 2013. – 215 с.

8. Речицький О.Н. Авторські програми кафедри органічної та біологічної хімії / В.І. Єзіков, О.Н. Речицький, С.Ф. Решнова, С.А. Волкова, С.Ю. Кот. – Херсон: Грінь Д.С., 2013. – 166 с.


Державна атестація

1. Речицький О.Н., Решнова С.Ф. Навчально-методичні рекомендації “Державна атестація студентів з хімії”. – Херсон: ХДУ. – 2007. – 98 с.


Навчальна практика

1. Речицький О.Н., Решнова С.Ф. Навчальна практика з екологічної хімії. – Херсон: ХДПУ. – 2002 – 20 с.