Історія кафедри

Оновлено: 22.02.2018

    Рішенням Вченої ради Херсонського державного університету (протокол № 11 від 03.07.2006 року) кафедра хімії була реорганізована і на її базі відкрита кафедра органічної та біологічної хімії (наказ № 506-д від 07.07.2006 року).


  Хімічні кафедри Херсонського державного університету

Історія кафедри хімії розпочинається з 1920 р., коли при кафедрі фізики  була створена секція хімії.

З 1954 р. кафедра хімії існує як окремий підрозділ університету.

Перший завідувач кафедри – Платаш І.Г. провів значну роботу по розвитку матеріально-технічної бази кафедри, організував гурткову роботу студентів. Наукова робота кафедри була присвячена вивченню хімічного складу ґрунтів Четвертинного геологічного періоду.

З 1963 по 1966 роки кафедрою хімії завідує Волошин І.І.. В цей час матеріальна база кафедри суттєво розвивається, створюється склодувна майстерня.

З 1966 по 1969 роки кафедрою хімії керує Лисенко Ф.І., який продовжує кращі традиції попередників.

У 1969 році завідувачем кафедри обрано Явоненко О.П. Під його керівництвом створено біохімічну лабораторію, проводились актуальні наукові дослідження.

З 1973 р. кафедрою хімії завідує доцент Андросова М.В. В цей час була організована аналітична лабораторія, яка займалася аналізом токсичних промислових відходів, почали виконуватись госпдоговорні дослідження.

У 1976 р. завідувачем кафедри хімії обрано професора Болдирєва А.І. Під його керівництвом починається робота по вивченню якісного складу стічних вод м. Херсону, що скидаються у міську каналізаційну мережу.

З 1986 по 2006 роки кафедрою хімії завідувала доцент Івашина Г.О. Під її керівництвом розпочалося впровадження в навчальний процес інноваційних технологій, значно покращилась матеріально-технічна база кафедри, велика увага приділялась зв’язку з органами народної освіти, школами, здійснювалась апробація нових наукових методів навчання. Приділялась увага систематизації та удосконаленню роботи та розвитку госпдоговірних досліджень.

Рішенням Вченої ради Херсонського державного університету (протокол № 11 від 03.07.2006 року) кафедра хімії була реорганізована і на її базі відкрита випускаюча кафедра органічної та біологічної хімії (наказ № 506-д від 07.07.2006 року) під керівництвом доцента, кандидата хімічних наук Речицького О.Н. та кафедра загальної та неорганічної хімії, під керівництвом доцента, кандидатом фізико-математичних наук Іванищук С.М.

З листопада 2012 р. по грудень 2017 р. кафедрою органічної та біологічної хімії завідував професор, доктор хімічних наук Єзіков В.І.

З грудня місяця 2017 р. виконуючим обов’язки кафедри органічної та біологічної хімії призначений доцент, кандидат хімічних наук Речицький О.Н.

Кафедра органічної та біологічної хімії є випускаючою кафедрою по підготовці фахівців ступеня вищої освіти бакалавр зі спеціальності 6.040101. Хімія*, 014.06 Середня освіта (хімія) та 102 Хімія, ступеня вищої освіти магістр 014.06 Середня освіта (хімія) та 102 Хімія.