Лабораторія синтезу біологічно активних речовин

Оновлено: 07.03.2018

ЛАБОРАТОРІЯ СИНТЕЗУ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН

 

Створена в квітні 2003 року.

Завідувач лабораторії - Речицький Олександр Наумович, кандидат хімічних наук.

Заступник завідувача - Решнова Світлана Федорівна.

Лабораторія займається розробкою наступних проблем:

- проведення теоретичних розрахунків можливості проходження органічної реакції на основі загальних закономірностей поведінки органічних сполук в хімічних реакціях в залежності від їх будови ;

- вибір оптимальної схеми багатостадійного синтезу запропонованої речовини;

- здійснення синтезу проміжних напівпродуктів та сполук заданої будови;

- встановлення складу та будови синтезованих речовин хімічними та фізичними методами аналізу;

- визначення біологічної активності синтезованих сполук;

- встановлення залежності між будовою синтезованих речовин та їх біологічною активністю.

Контактний телефон: (0552)32-67-54

e-mail:

 

Результати досліджень: