Науково-дослідна робота

Оновлено: 07.03.2018

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

 Аспірантура

На кафедрі органічної та біологічної хімії відкрита аспірантура. Науковий керівник – професор, доктор хімічних наук Єзіков В.І.

Наукова діяльність

Основні напрямки науково дослідної роботи викладачів кафедри:

-  синтез біологічно активних сполук;                                            

-  охорона навколишнього природного середовища;

-  проблеми нового змісту та методики навчання і виховання.

На кафедрі відкрита аспірантура зі спеціальності 03.00.04 – біохімія , науковий керівник проф. Єзіков В.І., аспірантка Діордіца Я.В.

На кафедрі успішно виконуються дві ініціативні науково-дослідні теми “Синтез та дослідження біологічної активності деяких синтетичних та природних сполук” (науковий керівник доцент Речицький О.Н.) і “Реалізація індивідуального підходу в процесі викладання хімічних дисциплін” (наукові керівники доцент Речицький О.Н. та доцент Решнова С.Ф.).

На кафедрі також працює науково-дослідна лабораторія “Синтез біологічно активних сполук” (науковий керівник доцент Речицький О.Н.), яка займається синтезом нітрогенвмісних гетероциклічних сполук, що володіють біологічною активністю.

Дослідження властивостей одержаних речовин показало, що більшість з них мають високу біологічну активність, й можуть знайти використання у різних сферах господарчої діяльності. Глибоке дослідження одержаних препаратів на різних біологічних об’єктах тваринного та рослинного походження свідчить про те, що більшість препаратів зміцнює імунну систему організму на клітинному рівні, таким чином підвищують стійкість біологічних об’єктів до різного виду стресових та негативних впливів зовнішнього середовища.

В напрямках цих досліджень кафедра заключала договори про наукову співпрацю з відділом флуорорганічних сполук науково-дослідного Інституту органічної хімії НАН України (м. Київ), кафедрою біохімії Львівського Національного університету, кафедрою агрохімії Миколаївського державного аграрного університету, лабораторією нанотехнологій Херсонського державного морського інституту.

Напрямок “Охорона навколишнього природного середовища” є одним з пріоритетних видів науково-дослідної діяльності в університеті. Вагомий внесок у його розробку вносять науковці факультету природознавства, здоров’я людини і туризму, в тому числі кафедра органічної та біологічної хімії (доцент Волкова С.А.). Робота Волкової С.А. орієнтована на покращення екологічного стану довкілля міста та області, тому результати досліджень сповіщаються по телебаченню, радіо, друкуються в місцевих газетах, доводяться до відома керівників міста та області на зустрічах. Накопичений матеріал свідчить про кризовий стан екологічної ситуації в області.

 Результати досліджень

Удосконалені зміст та організація індивідуальна робота студентів з дисциплін кафедри.

Проведено дослідження ефективності запропонованих форм організації індивідуальної роботи студентів. Показано, що показник якості засвоєння навчального матеріалу значно зріс на всіх рівнях засвоєння знань.

До виконання зазначених досліджень широко залучаються студенти, які виконують курсові та випускні роботи з зазначених напрямків роботи кафедри.

На кафедрі працює студентська проблемна група: “Синтез біологічно активних сполук” (керівник доц. Речицький О.Н.).

Результати наукових досліджень викладачів та студентів кафедри представлені на міжнародних, всеукраїнських та університетських конференціях, а також в провідних спеціалізованих виданнях України, ближнього та далекого зарубіжжя.