АБІТУРІЄНТУ

Оновлено: 21.08.2018

Запрошуємо на навчання за спеціальностями:

 102 Хімія. Спеціалізація: Аналітичний контроль за станом навколишнього середовища, харчових продуктів та лікарських препаратів

014.06 Середня освіта (хімія). Спеціалізація: Екологія і безпека життєдіяльності

 226 Фармація, промислова фармація

  Дорогі друзі і майбутні колеги!

 Ми з радістю запрошуємо Вас пройти навчання за спеціальністю Хімія!

Характеристика спеціальності

 Підготовку фахівців за спеціальностями Хімія, Середня освіта (хімія), Фармація здійснюють висококваліфіковані викладачі двох випускаючих кафедр: кафедри хімії та фармації і кафедри органічної та біологічної хімії, які мають великий досвід роботи: доктори та кандидати наук. У розпорядженні кафедр 8 навчальних, 2 науково-дослідні лабораторії. Лабораторії кафедр забезпечені необхідними реактивами, лабораторним посудом, сучасними приладами та обладнанням.

 Спеціальності акредитовані за рівнями вищої освіти “Бакалавр”, “Магістр”.

 За рівнем вищої освіти “Бакалавр” випускники одержують кваліфікацію:

 1. Середня освіта (хімія) – «Бакалавр освіти. Вчитель хімії. Вчитель екології і безпеки життєдіяльності»;

 2. Хімія – «Бакалавр з хімії. Фахівець з аналітичного контролю за станом навколишнього середовища, харчових продуктів та лікарських препаратів”.

 3. Фармація, промислова фармація – «Бакалавр з фармації. Провізор”.

 За рівнем вищої освіти “Магістр” випускники одержують кваліфікацію:

 1. Середня освіта (хімія)«Магістр освіти. Викладач хімії».

 2. Хімія«Магістр хімії. Викладач хімії у вищому навчальному закладі».

Дисципліни спеціалізацій:

Спеціальність Хімія – методи контролю та моніторинг довкілля; хімія природних, стічних вод та хімія атмосфери; аналіз, метрологія і стандартизація харчових продуктів; фармацевтична хімія; аналіз лікарських препаратів; методика викладання екології та безпеки життєдіяльності, методологія педагогічних досліджень.

Спеціальність Середня освіта (хімія) – екологія, екологічні проблеми України, методика викладання екології, методика викладання безпеки життєдіяльності, методика активного навчання та хімічний експеримент, розв’язування розрахункових та олімпіадних задач з хімії.

Спеціальність Фармація, промислова фармація – аптечна та промислова технологія виготовлення ліків, фармакологія, фармакогнозія, товарознавство лікарських препаратів, економіка та управління у фармації.

Наукова діяльність

Під час навчання студенти активно залучаються до науково-дослідної роботи, беруть участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях. Кращі з них є призерами всеукраїнських олімпіад, міжнародних конкурсів, одержують рекомендації про вступ до аспірантури та продовжують навчання у ВНЗ Херсона та Києва. На базі кафедр функціонує аспірантура (Біохімія; Фізична хімія).

На базі кафедр працюють дві науково-дослідні лабораторії:

–  аналітична лабораторія з контролю якості стічних вод підприємств міста Херсон;

–  лабораторія синтезу біологічно-активних речовин.

 Напрямки наукових досліджень:

1) визначення складу та прогнозування лікувальних властивостей вод природних джерел, глин, грязей-пелоїдів, мулів Херсонської області та інших областей України;

2) моніторинг хімічного складу води річки Дніпро;

3) синтез біологічно-активних речовин та дослідження їх дії на рістрегулюючі функції;

4) аналіз та визначення якості харчових продуктів та сировини, виявлення фальсифікатів;

5) новітні ресурсозберігаючі та екологічно чисті технології;

6) новітні технології у освіті; формування елементів екологічної культури засобами хімії.

 Випускники можуть бути працевлаштовані і вже працюють:

спеціальності Хімія, Середня освіта (хімія)

– вчителями хімії (екології, безпеки життєдіяльності) у школах, ліцеях, гімназіях; викладачами хімічних дисциплін у вищих навчальних закладах, коледжах; науковими співробітниками у науково-дослідних установах, технологами, хіміками-інженерами і лаборантами у виробничих, природоохоронних, екологічних, будівельних, фармацевтичних, агропромислових, харчових, товарознавчих, експертних, криміналістичних, судово-медичних центрах та лабораторіях;

 спеціальність Фармація, промислова фармація

лаборантами хімічного аналізу, фармацевтами, провізорами в аптеках, на аптечних складах, фармацевтичних виробничих підприємствах, фармацевтичних фірмах, митних службах, контрольно-аналітичних та судово-медичних експертних лабораторіях.

 Практична підготовка студентів здійснюється на базі хіміко-аналітичних лабораторій підприємств і мереж аптечних закладів Херсона та області; загальноосвітніх навчальних закладів (школи, гімназії, ліцеї) та вищих навчальних закладів.

 

УВАГА!Випускники коледжів споріднених спеціальностей, у тому числі медичного коледжу, мають можливість вступу на 2-й та 3-й курс денної та заочної (контракт) форм навчання за результатами вступного випробування, яке проводиться у ХДУ.

Сертифікати ЗНО не потрібні!

Перелік спеціальностей для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання) на вакантні місця осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття рівня вищої освіти бакалавр

102 Хімія (денна, заочна); 014.06 Середня освіта (хімія) (денна, заочна) 2 курс

5.05130101. Виробництво органічних речовин

5.05130102.Виробництво неорганічних речовин

5.05130105. Виробництво твердих хімічних речовин

5.05130107. Виготовлення виробів і покриттів із полімерних матеріалів

5.05130110. Виробництво високомолекулярних сполук

5.05140101. Біохімічне виробництво

5.12010104. Стоматологія

5.12010107. Стоматологічна справа

5.12020102. Аналітичний контроль якості хімічних лікарських сполук

5.12020103. Виробництво фармацевтичних препаратів

102 Хімія (денна, заочна), 014.06 Середня освіта (хімія) (денна, заочна) 3 курс

5.12020101. Фармація

5.12010201. Лабораторна діагностика

226 Фармація, промислова фармація (денна, заочна) 2 курс

5.12020101. Фармація

5.12010201. Лабораторна діагностика

5.05130101. Виробництво органічних речовин

5.05130102. Виробництво неорганічних речовин

5.05130105. Виробництво твердих хімічних речовин

5.05130107. Виготовлення виробів і покриттів із полімерних матеріалів

5.05130110. Виробництво високомолекулярних сполук

5.05140101. Біохімічне виробництво

5.12010104. Стоматологія

5.12010107. Стоматологічна справа

5.12020102. Аналітичний контроль якості хімічних лікарських сполук

5.12020103. Виробництво фармацевтичних препаратів

 

УВАГА! Вчителі біології, географії, фізики!

Випускники з вищою освітою (бакалавр, спеціаліст, магістр) мають право вступу до магістратури за спеціальністю Середня освіта (хімія) (споріднене та перехресне навчання) та одержати кваліфікацію «вчитель хімії» за 1,5 роки!!!

Перелік спеціальностей для прийому на навчання осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, для здобуття ступенямагістр за спорідненою або іншою спеціальністю

102 Хімія (денна)

6.040101. Хімія*

7.04010101. Хімія*

014.06 Середня освіта (хімія) (ОКР Спеціаліст)

014.06 Середня освіта (хімія) (заочна)

040101. Хімія*

7.04010101. Хімія*

014.06 Середня освіта (хімія) (ОКР Спеціаліст)

 

Ми впевнені, що навчання за спеціальностями Хімія та Середня освіта (хімія )стане самим яскравим і незабутнім періодом у твоєму житті – періодом нових відкриттів та початку становлення успішної кар’єри!

Тут ти отримаєш не тільки якісну освіту і престижну спеціальність, але й здобудеш справжніх друзів, поринеш в енергійну молоду хвилю!!!

 

 УМОВИ ВСТУПУ

 Для вступу на спеціальності Хімія та Середня освіта (хімія) необхідно мати сертифікати ЗНО з:

 

Для вступу на спеціальність Фармація, промислова фармаціянеобхідно мати сертифікати ЗНО з:

 

Навчання проводиться:

1)  на бюджетній основі (за державні кошти);

2)  за кошти фізичних та юридичних осіб.

 

Термін навчання:

1.  СВО «Бакалавр»:     спеціальності Хімія, Середня освіта (хімія) – 4 роки;

                                         спеціальність Фармація, промислова фармація – 3 роки;

2. СВО «Магістр»           спеціальності Хімія, Середня освіта (хімія) – 1,4 роки.

 

Контакти: кафедри хімії та фармації/органічної та біологічної хімії, Медичний факультет Херсонського державного університету (головний корпус), вул. Університетська,27, м. Херсон, 73000

 Сторінка кафедр на http://www.ksu.ks.ua

e-mail: ,

Тел. для довідок: (0552) 49-12-69

Тел. приймальної комісії: (0552) 49-43-75, (0552) 32-67-34.

Майбутній колего, а чи знаєш ти, що як в Україні, так і в Європі зростає попит саме на спеціалістів, що мають фундаментальну природничу освіту!!!

Якщо Ви прийняли рішення про вступ до нас це вже перемога!!!!

Відкривай світ разом з нами!

Приєднуйся до дружньої команди хіміків! 

 

Програми вступних випробуваннь

Оновлено: 05.05.2018

Програма вступного випробування з Хімії для вступу на 1 курс за ступенем вищої освіти Бакалавр за всіма спеціальностями.

Програма фахового вступного випробування на 2 курс з Хімії на спеціальність 102 Хімія та 014 Середня совіта (хімія) на основі освітньої-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», базової або повної вищої освіти та осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план.

Програма додаткового фахового вступного випробування (співбесіди) на 2 курс на спеціальність 102 Хімія та 014 Середня совіта (хімія) на основі освітньої-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» (за неспорідненим напрямом).

Програма фахового вступного випробування на 3 курс з Загальної та неорганічної хімії на спеціальність 102 Хімія та 014 Середня совіта (хімія) на основі освітньої-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».

Програма фахового вступного випробування на 2 курс з Хімії на спеціальність 226 Фармація, промислова фармація на основі освітньої-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», базової або повної вищої освіти та осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план.

Програма додаткового фахового вступного випробування (співбесіди) на 2 курс на спеціальність 226 Фармація, промислова фармація на основі освітньої-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» (за неспорідненим напрямом).

Програма фахового вступного випробування з Теоретичних основ неорганічної та органічної хімії для абітурієнтів спеціальності 102 Хімія денна форма навчання  для здобуття ступеня магістра на основі  вищої освіти бакалавр  та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст.

Програма фахового вступного випробування з Неорганічної та органічної хімії, методики навчання хімії для абітурієнтів спеціальності 014 Середня освіта (хімія) заочна форма навчання  для здобуття ступеня магістра на основі  вищої освіти бакалавр  та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст.

Програма додаткового вступного випробування з Основ хімії для абітурієнтів спеціальності 102 Хімія та 014 Середня совіат (хімія) для здобуття ступеня магістра на основі  вищої освіти бакалавр  та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст.