Інформація для студентів спеціальності Туризм

Оновлено: 14.05.2018

 


Графік проведення академічних пар у 2017 -2018 н.р.

 I  пара                  8.30 – 9.50

II  пара                10.10 – 11.30

III пара               11.50 – 13.10

IV пара               13.30 – 14.50

V пара                15.10 – 16.30

VI пара              16.40 – 18.00


Освітньо-професійна програма першого бакалаврського рівня вищої освіти за спеціальністю "242.Туризм" галузі знань "24. Сфера обслуговування" - OPP bak.doc (916.5 Kb)

Освітньо-професійна програма другого магістерського рівня вищої освіти за спеціальністю "242.Туризм" галузі знань "24. Сфера обслуговування" - OPP2.docx (686.3 Kb)

 Програма комплексного іспиту за фахом з туризмології, інноваційних технологій в туризмі, управління туристичними дестинаціями. Спеціальність "242.Туризм" РВО "Магістр" – Progr DEK.doc (138.5 Kb).

Питання до атестації здобувачів вищої освіти зі спеціальності "242 Туризм" з блоку "Управління туристичними дестинаціями" для здобуття ступеня вищої освіти «Магістр» (денна та заочна форми навчання) - питання до атестації Упр тур дест.docx (19 Kb)

Питання до атестації здобувачів вищої освіти зі спеціальності "242 Туризм" з блоку "Туризмологія" для здобуття ступеня вищої освіти «Магістр» (денна та заочна форми навчання) - Питання до атестації Туризмологія.docx (14.3 Kb)

Питання до атестації здобувачів вищої освіти зі спеціальності "242 Туризм" з блоку "Інноваційні технології в туризмі" для здобуття ступеня вищої освіти «Магістр» (денна та заочна форми навчання) - Питання до атестації Іннов техн в туризмі.docx (14.2 Kb)

Тематика дипломних робіт для студентів ІI курсу ступеня вищої освіти магістр на 2017-2018 н.р. – Tematika 2 kMagistr.docx (15.8 Kb)

Програма і питання до державного екзамену для здобуття ОКР "Бакалавр" студентами напряму підготовки 6.140103. Туризм (денна форма)

- з маркетингу та менеджменту туристичної діяльності - programa i pytannya (Marketing i menegment).doc (117 Kb);

- з організації туризму - programa i pytannya (Organiz turizm).doc (276.5 Kb) ;


Рекомендації  щодо  виконання  курсової  роботи

Перш  ніж  розпочати  написання  своєї  курсової  роботи, уважно  ознайомтесь  з  вимогами щодо  їх  структури  і  оформлення. Оформ курс роботи (22.12.15).rar (43.9 Kb)

 Рекомендації  щодо  виконання  реферату

Перш  ніж  розпочати  виконання  реферату, слід  уважно  ознайомитися  з  основними  вимогами  щодо  стуктури  і  оформлення. Оформ реферату.rar 

 Рекомендації  щодо  виконання  дипломної роботи

Перш  ніж  розпочати  виконання  дипломної роботи, слід  уважно  ознайомитися  з  основними  вимогами  щодо  стуктури  і  оформлення. Metod vkaz diplom r.doc (248.5 Kb)

Комплекс  контрольних  робіт  для  визначення  залишкових  знань

Комплекс  контрольних  робіт (ККР) для  визначення  залишкових  знань  з  дисципліни :"Облік  і  аудит" ККР - Облік і аудит.doc (644 Kb)

Комплекс  контрольних  робіт (ККР)  для  визначення  залишкових  знань з  дисципліни:  "Світовий  туризм  і  готельне  господарство" ККР - Світовий туризм і готельне господарство.docx (14 Kb)

Комплекс  контрольних  робіт  (ККР) для  визначення  залишкових  знань  з  дисципліни: "Організація готельного  господарства" ККР - Організація готельного господарства.docx (13.8 Kb)

Комплекс  контрольних  робіт  (ККР) для  визначення  залишкових  знань  з  дисципліни: "Організація ресторанного  господарства"ККР - Організація ресторанного господарства.docx (15 Kb)

Комплекс  контрольних  робіт  (ККР) для  визначення  залишкових  знань  з  дисципліни:"Світова  культура  і  мистецтво" ККР - Світова культура і мистецтво.doc (34 Kb)

Комплекс  контрольних  робіт  (ККР) для  визначення  залишкових  знань  з  дисципліни:"Основи  музейної  справи" ККР - Основи музейної справи.doc (35.5 Kb)


Дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів

Дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни “Менеджмент” Самостійна робота (Менеджмент).doc (47 Kb)

Дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни “Екологія”Самостійна робота (Екологія).doc (35.5 Kb)

Дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни “Маркетинг”Самостійна робота (Маркетинг).doc (61.5 Kb)

Дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни “Організація  анімаційної  діяльності”Самостійна робота (Орг анім діял).doc (51.5 Kb)

Дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни “Організація  екскурсійної  діяльності”Самостійна робота (Орг екскур діял).doc (50 Kb)

Дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни “Організація  туристичних  подорожей”Самостійна робота (Орг тур подорожей).doc (51.5 Kb)

Дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни “Основи  туризмознавства”Самостійна робота (Основи туризмознавства).doc (48.5 Kb)

Дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни “Регіональна  економіка”Самостійна робота (Регіон економіка).doc (34.5 Kb)

Дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни “Рекреаційна  географія”Самостійна робота (Рекр географія).doc (49.5 Kb)

Дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни “Світові  туристичні  ресурси”Самостійна робота (Св тур ресурси).doc (41 Kb)

Дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни “Спеціалізований  туризм”Самостійна робота (Спеціал туризм).doc (48 Kb)


Перелік  питань, які  виносяться  на  залік

Перелік  питань, які  виносяться  на  залік з  дисципліни: "Екологія" Питання до заліку (Екологія).doc (32.5 Kb)

Перелік  питань, які  виносяться  на  залік з  дисципліни: "Організація  анімаційної  діяльності"Питання до заліку (Орг анім діял).doc (109 Kb)

Перелік  питань, які  виносяться  на  залік з  дисципліни: "Організація  туристичних  подорожей"Питання до заліку (Орг тур подорожей).doc (30 Kb)

Перелік  питань, які  виносяться  на  залік з  дисципліни: "Регіональна  економіка"Питання до заліку (Регіон економіка).doc (27 Kb)

Перелік  питань, які  виносяться  на  залік з  дисципліни: "Рекреаційна  географія"Питання до заліку (Рекр географія).doc (56.5 Kb)

Перелік  питань, які  виносяться  на  залік з  дисципліни: "Світові  туристичні  ресурси"Питання до заліку (Св тур ресурси).doc (38 Kb)

Перелік  питань, які  виносяться  на  залік з  дисципліни: "Організація  готельного  господарства"Питання до заліку - Організація ресторанного господарства.doc (26.5 Kb)

Перелік  питань, які  виносяться  на  залік з  дисципліни: "Основи  музейної  справи"питання до заліку ОСнови музейної справи.doc (37 Kb)

Перелік  питань, які  виносяться  на  залік з  дисципліни:  "Облік  і  аудит" перелік питань на залік- Облік і аудит.doc (55.5 Kb)

Навігація