Інформація для абітурієнтів

Оновлено: 23.05.2018

 

Інформація для абітурієнтів:

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ "242.ТУРИЗМ"

Денна і заочна форми навчання

 ПРОГРАМА додаткового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на 2 курс на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» (денна і заочна)2dod.pdf (2.9 Mb)

ПРОГРАМА фахового вступного випробування (співбесіди) з краєзнавства для здобуття ступеня  бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»,  базової або повної вищої освіти/ та осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план (денна і заочна) - 2fah.pdf (1.2 Mb)

ПРОГРАМА додаткового вступного випробування (співбесіди) з організації туризму для здобуття ступеня магістра на основі базової або повної вищої освіти (за неспорідненим напрямом) (денна і заочна)-2018 - prog20181.doc (474.5 Kb)

ПРОГРАМА фахового вступного випробування (іспит) з організації туризму для здобуття ступеня магістра на основі базової або повної вищої освіти (денна і заочна) - 5fahisp.pdf (2.8 Mb)

 

Контакти:

Приймальна комісія:

тел.: (0552) 49-43-75

Деканат факультету природознавства, здоров'я людини і туризму

тел.: (0552) 32-67-54

Адреса:

м. Херсон, вул. Університетська 27

Херсонський державний університет,

факультет природознавства, здоров'я людини і туризму,

кафедра туризму.

6-й поверх, ауд. 614 А

e-mail:

Ми у Facebook - https://www.facebook.com/KTFPZLT/

Модуль Навігації