Студентам

Оновлено: 22.02.2020

Шановні студенти! Пропонуємо до вашої уваги підбірку посилань на нормативні документи ХДУ.

Загальні питання організації освітнього процесу в ХДУ

Основним документом, який регламентує організацію освітнього процесу в нашому університеті є Положення про організацію освітнього процесу у ХДУ

В ньому Ви можете знайти відповіді на основні питання щодо:

  • організації навчальних занять, практик, поточного та семестрового контролю знань
  • організації виконання курсових робіт
  • атестації здобувачів вищої освіти, в тому числі - підготовки та захисту кваліфікаційних робіт
  • академічної мобільності студентів
  • можливості подати апеляцію на отриману оцінку
  • можливості оформити індивідуальний графік відвідування занять
  • відрахування, переривання навчання, поновлення, переведення, надання академічної відпустки
  • організації військової підготовки студентів ХДУ за програмою підготовки офіцерів запасу.

 

Академічна доброчесність

Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу Херсонського державного університету

Матеріали, які стосуються питань дотримання академічної доброчесності, зібрані у відповідному розділі Академічна доброчесність сайту ХДУ.

Для того, щоб краще зрозуміти поняття "академічна доброчесність", знати, що вважається її порушенням, радимо ознайомитись із глосарієм термінів.

Порядок виявлення та запобігання академічному плагіату у науково-дослідній та навчальній діяльності здобувачів вищої освіти Херсонського державного університету

Підготовка кваліфікаційних робіт

Положення про кваліфікаційну роботу (проєкт) - чинна редакція, зі змінами, внесеними наказом №1144-Д від 28.12.2019.

Якщо Ви не знайшли відповіді на своє питання в нормативних документах, або отримана інформація потребує роз'яснення - звертайтесь до деканату медичного факультету. Тел.: +380-552-32-67-54, e-mail: Можете задавати питання в групі "Медичний факультет ХДУ" в Telegram.