Оновлено: 07.11.2019

Наукова робота медичного факультету

Активний науковий пошук обумовлює тісні зв’язки медичного факультету природознавства, здоров'я людини і туризму з академічними науковими організаціями і вищими навчальними закладами України і зарубіжжя. Налагоджено міжнародне співробітництво, яке передбачає участь у спільних наукових проєктах, стажування викладачів і студентів, з Поморською академією (м. Слупськ, Польща), університетом Падерборн (Німеччина), Європейською академією прикладних досліджень та освіти (м. Больцано, Італія), Варненським вільним університетом «Чорноризця Храбра» (Болгарія).

Наукові конференції
Медичний факультет (раніше - факультет природознавства, здоров'я людини та туризму) традиційно проводить
Всеукраїнські науково-практичні конференції та семінари:
“Актуальні проблеми спеціальної педагогіки і психології”,  (2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2007, 2010, 2012 рр.), “Інтеграція науки і практики в умовах модернізації корекційної освіти України” (2014, 2016, 2018), збірник наукових праць: IntNauPr2018.pdf (1.3 Mb).
"Теорія та практика сучасного природознавства" (2003,  2005.doc (3.6 Mb), 2007, 2009, 2011, 2017 рр.)
"Теоретичні та методичні проблеми фізичної реабілітації" (2008, 2010, 2012, 2014, 2016), наступна - у листопаді 2016 р.


Тематика наукових досліджень

  • Аналітичні дослідження, сучасні ресурсозберігаючі і екологічно чисті процеси та технології. Науковий керівник: к. ф.-м. н. С.М.Іванищук
  • Контроль за станом стічних вод ПАТ "Чаплинський маслосирзавод". Науковий керівник: к. ф.-м. н. С.М.Іванищук
  • Відновлення здоров’я людей різних вікових груп шляхом фізичної реабілітації. Науковий керівник: к. б. н. А.І.Гурова
  • Теоретичні і практичні аспекти процесу формування компетентної особистості учня з вадами психофізичного розвитку в системі корекційної освіти (№ 0115U001193). Науковий керівник: д. пс. н. С.Д.Яковлева
  • Синтез та дослідження біологічної активності деяких синтетичних і природних сполук. Науковий керівник: к.  х. н. О.Н.Речицький
  • Розробка методичного забезпечення самостійної роботи студентів з дисциплін хімічного циклу відповідно до кредитно-модульної системи навчання. Науковий керівник: к. ф.-м. н. С.М.Іванищук
  • Реалізація індивідуального підходу в процесі викладання хімічних дисциплін (№ 0113U002738). Науковий керівник: к. х. н. О.Н.Речицький