Оновлено: 30.03.2018

Наукова робота факультету природознавства, здоров'я людини і туризму

Активний науковий пошук обумовлює тісні зв’язки факультету природознавства, здоров'я людини і туризму з академічними науковими організаціями і вищими навчальними закладами України і зарубіжжя. Налагоджено міжнародне співробітництво, яке передбачає участь у спільних наукових проєктах, стажування викладачів і студентів, з Поморською академією (м. Слупськ, Польща), університетом Падерборн (Німеччина), Європейською академією прикладних досліджень та освіти (м. Больцано, Італія), Варненським вільним університетом «Чорноризця Храбра» (Болгарія). У 2013-2016 році факультет брав участь у Міжнародному проєкті 543681-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPHES-CruiseT “Мережа центрів компетенції для розвитку круїзного туризму в регіоні Чорного моря (Грузія та Україна)”.

Наукові конференції
Факультет природознавства, здоров'я людини і туризму традиційно проводить
Всеукраїнські науково-практичні конференції та семінари:
“Актуальні проблеми спеціальної педагогіки і психології”,  (2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2007, 2010, 2012 рр.), “Інтеграція науки і практики в умовах модернізації корекційної освіти України” (2014, 2016), наступна - 22-23 березня 2018 р. (інформаційний лист - conf-2018 KSU.doc (69 Kb), збірник наукових праць: IntNauPr2018.pdf (1.3 Mb).
"Теорія та практика сучасного природознавства" (2003,  2005.doc (3.6 Mb), 2007, 2009, 2011, 2017 рр.)
"Теоретичні та методичні проблеми фізичної реабілітації" (2008, 2010, 2012, 2014, 2016), наступна - у листопаді 2016 р.
"Туристичний продукт Півдня України: стан та перспективи" (2013, 2015, 2017).

Тематика наукових досліджень

  • Аналітичні дослідження, сучасні ресурсозберігаючі і екологічно чисті процеси та технології. Науковий керівник: к. ф.-м. н. С.М.Іванищук
  • Контроль за станом стічних вод ПАТ "Чаплинський маслосирзавод". Науковий керівник: к. ф.-м. н. С.М.Іванищук
  • Відновлення здоров’я людей різних вікових груп шляхом фізичної реабілітації. Науковий керівник: к. б. н. А.І.Гурова
  • Теоретичні і практичні аспекти процесу формування компетентної особистості учня з вадами психофізичного розвитку в системі корекційної освіти (№ 0115U001193). Науковий керівник: к. м. н. С.Д.Яковлева
  • Синтез та дослідження біологічної активності деяких синтетичних і природних сполук. Науковий керівник: к.  х. н. О.Н.Речицький
  • Формування інноваційного туристичного продукту як засіб ефективного використання туристично-рекреаційних ресурсів Херсонської області. Науковий керівник: к. е. н. В.В.Юрченко 
  • Розробка методичного забезпечення самостійної роботи студентів з дисциплін хімічного циклу відповідно до кредитно-модульної системи навчання. Науковий керівник: к. ф.-м. н. С.М.Іванищук
  • Реалізація індивідуального підходу в процесі викладання хімічних дисциплін (№ 0113U002738). Науковий керівник: к. х. н. О.Н.Речицький