Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційні технології розвитку ресурсів особистості»

Оновлено: 06.04.2017

 Стаття про Конференцію 2017.docx (24.7 Kb)

 DSC00926.JPG (2.2 Mb) DSC00870.JPG (2.3 Mb)  DSC00933.JPG (2.2 Mb) 

DSC00861.JPG (2 Mb)   DSC01112.JPG (2.2 Mb)

 DSC00864.JPG (2.1 Mb)    DSC00949.JPG (1.9 Mb)

 DSC00900.JPG (2.4 Mb)    DSC00974.JPG (2.1 Mb)

 DSC01018.JPG (2.4 Mb)    DSC01032.JPG (2.1 Mb)   DSC00991.JPG (2.4 Mb)


Міністерство освіти і науки України

Херсонський державний університет

Кафедра практичної психології

Лабораторія кафедри «Психологія розвитку сім’ї і гендерних ресурсів»

Соціально-психологічна служба Херсонського державного університету

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі

Всеукраїнської науково-практичної конференції

«Інноваційні технології розвитку ресурсів особистості»

 

Конференція відбудеться 2324 березня 2017 року на базі Херсонського державного університету, факультету психології, історії та соціології, кафедри практичної психології в межах роботи лабораторії  кафедри «Психології розвитку сім’ї і гендерних ресурсів».  (73000, м. Херсон, вул. Університетська 27 (вул. Університетська 27) Херсонський державний університет).

Мета конференції – організувати та започаткувати науково-практичне підґрунтя для фахівців у галузі психології, соціології, медичної психології, психотерапевтів, всіх, хто не байдужий до проблем розвитку психологічних ресурсів особистості.

До участі в конференції запрошуються психологи-викладачі вищих навчальних закладів, науковці, аспіранти, здобувачі, практичні психологи, філософи, педагоги, соціальні і медичні працівники і інші фахівці.

Тематичні напрямки роботи конференції:

-          теоретико-методологічні аспекти розробки інноваційних технологій розвитку ресурсів особистості;

-          саморегуляція особистості в сучасних умовах суспільства;

-          психопрофілактика стресових станів в умовах суспільних трансформацій;

-          сучасні психотехнології розвитку ресурсів особистості;

 

В рамках роботи конференції передбачено наступні заходи:

Пленарне засідання за участю провідних науковців та діячів освіти України.

Презентація психологічних технологій розвитку ресурсів особистості – передбачає демонстрацію власних розроблених або адаптованих програм проведення тренінгів різних напрямків. Презентація передбачає: майстер-клас з презентації програми тренінгу (тривалість 2-3 години), а також окремої вправи або ігри (тривалість 20-30 хвилин). Для презентації майстер-класу необхідно подати заявку.

Круглий стіл з актуальних питань психопрофілактики, терапії, консультування особистості у стресових станах в умовах суспільних трансформацій.

Культурно-розважальна програма.

 

Робочі мови конференції: російська, українська, англійська.

Організаційний внесок за участь в конференції: для керівників майстер-класів - безкоштовна; для студентів – 100 грн., для інших учасників – 200 грн. У його вартість входить укладання тез доповідей та програми конференції, сертифікат учасника конференції, участь в майстер-класах провідних фахівців України та зарубіжжя за тематикою конференції, брейк-кава, покриття витрат, пов’язаних із підготовкою та проведенням конференції.

Оргвнесок слід перераховувати на карточку Приватбанку 4149 4978 6914 9874 на ім’я Балич Любов Василівни з урахуванням комісії. Після оплати надіслати SMS-повідомлення з текстом «Прізвище, ініціали, сума оплати» за телефоном +38(050)877-89-42.

Учасники конференції (за бажанням) можуть подати матеріали у вигляді тез доповідей, які будуть опубліковані до початку роботи конференції.

Для участі в конференції необхідно до 15 лютого 2017 року надіслати на е-mail: окремими файлами:

- заявку учасника конференції (Іванов В.В._заява),

- тези доповідей (Іванов В.В._тези),

- відскановану копію переказу організаційного внеску (Іванов В.В._оплата).

Надсилаючи матеріали електронною поштою, у темі листа обов’язково вказуйте своє прізвище та перелік матеріалів, які цим листом надсилаються. Наприклад: Іванов В.В.: заявка, тези, квитанція.

Проїзд, проживання та харчування – за рахунок учасників конференції.

Пересилка матеріалів забезпечується за рахунок авторів.

 

Вимоги до оформлення тез доповідей

  1. Приймаються до друку оригінальні матеріли науково-практичного характеру за тематичними напрямками конференції.
  2. Текст подається однією з робочих мов конференції – українською, російською або англійською. Загальний обсяг тез – три повні сторінки формату А4.

3. Тези подаються у форматі Microsoft Word (*.doc або *.rtf). Ім'я файлу повинне відповідати прізвищу першого автора.

4. Текст тез має бути набраним через 1 інтервал, шрифт Times New Roman, кегль 14, абзацний відступ – 1 см.; поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2,0 см.

5. На першій сторінці у правому верхньому кутку – ініціали й прізвище автора (напівжирний), нижче – назва навчального закладу, місто (курсив). Назву тез друкувати по центру великими літерами (шрифт напівжирний).

6. Список літератури до тез  через 1 інтервал після тексту статті. Перелік літератури з дотриманням правил Держстандарту (з нумеруванням, за алфавітним порядком, без абзаців). Сторінки статті не нумеруються.

 7. Автор несе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в тезах, а також за їхнє граматичне і стилістичне оформлення. Оргкомітет залишає за собою право не друкувати й не повертати тези, що оформлені з порушенням цих вимог або подані пізніше встановленого терміну.

 

 

 

Адреса конференції та оргкомітету:

73000, м. Херсон, вул. Університетська 27 (вул. Університетська 27) Херсонський державний університет, кафедра практичної психології.

Контактна адреса (е–mail): (довідки,тези,заявки, квитанції);

Контактні телефони:

Кафедра практичної психології: (0552) 32-67-91

Мазуркевич Наталія Миколаївна – лаборант кафедри,

моб. тел.: 066-63-227-00; (заявки, тези);

Цілинко Ірина Олександрівна – доцент кафедри, керівник лабораторії,

моб. тел.: 095-46-56-170; е–mail:  (проведення майстер-класів, виступи на пленарному засіданні);

Тавровецька Наталія Іванівна – завідувач кафедри практичної психології,

моб. тел.: 095-188-21-81; е–mail:

Балич Любов Василівни,

моб. тел.: 050-877-89-42. (оргвнески).

Інформація про конференцію також буде розміщена на сайті кафедри практичної психології Херсонського державного університету:

http://www.kspu.edu/About/Faculty/IPHS/ChairAppliedPsychology.aspx

 

 

ЗАЯВКА

На участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції

«Інноваційні технології розвитку ресурсів особистості»

23–24 березня 2017 р.

1. Прізвище, ім'я, по батькові

 

2. Науковий ступінь, звання

 

3. Посада

 

4. Місце роботи (місто)

 

6. Тема доповіді/майстер-класу

 

5. Тематичний напрям конференції

 

6. Е-mail автора

 

7. Контактна адреса та телефони (індекс, вулиця, будинок, місто; телефони)

 

8. Форма участі (позначити «+»)

очна (+тези)

 

очна (без тез)

 

заочна

 

9.Чи потрібно Вам офіційне запрошення?

Вкажіть тип запрошення: на ім’я учасника конференції, на ім’я наукового керівника, на ім’я керівника структурного підрозділу 

Так / ні

 

 

Запрошення треба надіслати на ім’я ____________ (ПІБ повністю)

10.Чи потрібна організація поселення на проживання (оплата за рахунок учасника)

 

Так / ні

Заявки на проведення майстер-класу

Тема або назва

 

Напрямок або підхід, у якому працює автор

 

Мета тренінгу

 

Стислий опис структури заняття

 

Очікувані результати

 

Тривалість тренінгу

 

Кількість учасників

 

Необхідні допоміжні матеріали та устаткування

 

 

*Всі поля повинні бути заповнені українською мовою без скорочень.

Презентація майстер-класів