Склад кафедри

Оновлено: 10.04.2020

 

Тавровецька Наталія Іванівна 

Завідувач кафедри практичної психології ХДУ. Кандидат психологічних наук, доцент, член громадської організації "Всеукраїнська асоціація психолінгвістів".

Працює на кафедрі з 2000 року. Кандидатська дисертація з теми: «Становлення естетичних почуттів у процесі формування Я образу», захищена у спеціалізованій раді Інституту психології  ім. Г.С. Костюка АПН України у 2009 році.

Сфера наукових інтересів: психологія творчості, мистецтва, психотерапія сім’ї.

 E-mail:

ORCID: orcid.org/0000-0002-9497-7386

Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=U1NQXz0AAAAJ&hl=ru&authuser=1

                                                                 

Казібекова Вікторія Федорівна

Кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології.

Працює на кафедрі з 1994 року. Кандидатська дисертація з теми: «Психологічні особливості розвитку національної самосвідомості студентської молоді засобами української літератури», захищена у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника у вересні 2009 року.

Сфера наукових інтересів: етнопсихологія, національне самопізнання, особливості розвитку особистості в етнонаціональному просторі, психологія релігій та інші проблеми практичної психології.

            E-mail:

ORCID: orcid.org/0000-0001-8707-2514

Google Scholar:

https://scholar.google.ru/citations?user=tULrsK4AAAAJ&hl=uk&oi=sra


 

Шебанова Віталія Ігорівна

Доктор психологічний наук, професор, член Українського Союзу Психотерапевтів, член Міжнародної асоціації дитячих психологів, психіатрів та психотерапевтів, член Української асоціації медіапсихологів та медіапедагогів, член Європейської асоціації педагогів, психологів та медиків "Science", член громадської організації "Всеукраїнська асоціація психолінгвістів".

Захист кандидатської дисертації з теми: «Діагностика та корекція агресивної поведінки молодших школярів з порушеннями психічного розвитку», спеціальність – 19.00.04 – медична психологія, відбувся у спеціалізованій вченій раді Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2002 році.

Захист докторської дисертації з теми «Психологія харчової поведінки» 19.00.01 – загальна психологія, історія психології відбувся у спеціалізованій вченій раді Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2017 році.

Сфера наукових інтересів: психопрофілактика, психогігієна та охорона психічного здоров’я; психокорекція та психотерапія дітей та дорослих, наративна психологія та психотерапія, медіапсихологія, психотравматологія та психологічна допомога особистості у кризових та травма вальних ситуаціях.

E-mail:

ORCID: orcid.org/0000-0002-1658-4691

Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=KQOl8yEAAAAJ&hl=ru&cstart=20&pagesize=20

 

  

Цілинко Ірина Олександрівна

Кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології.

Працює на кафедрі з 2009 року. У жовтні 2013 року відбувся захист кандидатської дисертації на тему: «Особливості моральних почуттів у драматичних ситуаціях».

Сфера наукових інтересів: психологія сім’ї, психологія особистісного зростання, психологічне консультування та психотерапія, групові методи психологічної роботи. Спеціаліст по методу символдрами.

 E-mail:

ORCID: orcid.org/0000-0002-3748-0293

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=Vys4xU8AAAAJ&view_op=list_works

Чхаідзе Анна Олександрівна

Кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології.

Працює на кафедрі з 2011 року.

Сфера наукових інтересів: медична психологія, математичні методи в психології, розвиток когнітивної сфери у молодших школярів, мотивація сворення шлюбу, духовні цінності особистості, клінічна психологія.

 E-mail:

ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6325-4655

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&imq=%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0+%D0%A7%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%B4%D0%B7%D0%B5&authuser=1&user=iCdWubUAAAAJ

 

Самкова Олеся Миколаївна

Кандидат психологічних наук, доцент кафедри. Працює на кафедрі з 2012 року.

На факультеті працює з 2006 року.

Закінчила Херсонський державний університет у 2001 році.

Сфера наукових інтересів: принципи становлення розвитку особистості, психологія сімейних відносин, професійне вигорання.

 E-mail:

ORCID: orcid.org/0000-0001-8572-9113

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=4lmCmk0AAAAJ&hl=uk

Танасійчук Олена Миколаївна

Асистент кафедри практичної психології.

Працює на кафедрі з 2013 року.

Сфера наукових інтересів: гендерна психологія, психологія сім’ї, групові методи психологічної роботи.

Магістерська робота на тему: «Гендерні особливості становлення архетипів особистості».

 

 

Балич Любов Василівна

Лаборант кафедри практичної психології. Працює в університеті з 1978 року.

 

 

Мазуркевич Наталія Миколаївна

Фахівець І категорії кафедри практичної психології. Працює на кафедрі з 2015 року.