Новий Модуль Документ

Оновлено: 04.03.2020

 

 З 1 жовтня 2016 року на кафедрі загальної та соціальної психології функціонує аспірантура зі спеціальності 053 Психологія

 Інформація та довідки:

(0552) 32-67-91 – кафедра загальної та соціальної психології;

(0552) 32-67-27 – відділ аспірантури.

Аспірантів готують висококваліфіковані фахівці:

-          О.Є. Блинова – доктор психологічних наук, професор;

-        І.С. Попович - доктор психологічних наук, професор; 

   Додаток 8,9 до ПП до ХДУ 2020 Аспірантура, докторантура.pdf (753.9 Kb)

   ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ ТА ДОКТОРАНТУРИ ХДУ у 2020 році.DOC (150 Kb)

У Херсонському державному університеті функціонує фахове видання з психології «Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки» (Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ: КВ № 23954-13794 ПР від 26 квітня 2019 р.; Centre International de l'ISSN: 2312-3206; Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки» є фаховим виданням на підставі Наказу МОН України від 4 липня 2014 року № 793 (додаток № 8).

Спеціалізовані вчені ради, в яких захищаються наші випускники:

– Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

– Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України;

– Інституті соціальної та політичної психології НАПН України;

– Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (м.Северодонецьк).

контингент аспірантів 2019-2020 н.р..doc (27.5 Kb)

Корисні посилання:

№ 4 про затвердження форми оформлення списку праць науково-педагогічними працівниками.doc (39.5 Kb)

№ 59 про вимоги до опублікування результатів дисертаційних досліджень на здобуття наукових ступенів.doc (80 Kb)

проєкт_Порядок-присудження-наукових-ступенів.pdf (194.5 Kb)

Оформлення дисертації.pdf (352.9 Kb)

ПОСТАНОВА КМ №167 (разові Ради).docx (57 Kb)

       Детальна інформація у вкладці "Відділ аспірантури та докторантури"

                                                                                                    


  

Новий Модуль Посилань