Новий Модуль Документ

Оновлено: 29.01.2020

 

 


Контингент аспірантів кафедри загальної та соціальної психології

4 курс

1. Мойсеєнко Вікторія Василівна «Асертивність як соціально-психологічний механізм вибору стратегій статусної поведінки студентською молоддю» (науковий керівник – д. психол. н., професор Блинова О.Є.)

 3 курс

2. Ільницька Інна Анатоліївна «Почуття соціально-психологічної безпечності як умова розвитку особистісного потенціалу студентів» (науковий керівник – д. психол. н., професор Блинова О.Є.)

 2 курс

 3. Крупник Ганна Анатоліївна «Соціально-психологічні чинники розвитку взаємин між сиблінгами у нуклеарній сім’ї» (науковий керівник – д. психол. н., професор Блинова О.Є.)

 4. Денискова Катерина Сергіївна «Соціально-психологічні чинники духовного копінгу віруючих» (науковий керівник – д. психол. н., професор Блинова О.Є.)

 5. Таточенко Світлана Анатоліївна «Особливості системи особистісних конструктів у людей з адиктивною поведінкою» (науковий керівник – д. психол. н., професор Блинова О.Є.)

 1 курс

 6. Каленчук Валентина Олександрівна «Соціально-психологічні чинники уявлень студентів та викладачів про організаційну культуру закладу вищої освіти» (науковий керівник – д. психол. н., професор Попович І.С.)

 7. Круглов Констянтин Олександрович «Соціально-психологічний капітал як чинник суб’єктивного благополуччя співробітників з різним соціальним статусом в організації» (науковий керівник – д. психол. н., професор Блинова О.Є.)

 8. Сергет Ірина Вікторівна «Соціально-психологічні чинники адаптації осіб з онкологічними захворюваннями» (науковий керівник – д. психол. н., професор Попович І.С.)

 9. Урсуленко Олена Борисівна «Міська ідентичність як чинник адаптації в соціокультурному просторі міста» (науковий керівник – д. психол. н., професор Блинова О.Є.)

 Спеціалізовані вчені ради, в яких захищаються наші випускники:

– Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

– Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України;

– Інституті соціальної та політичної психології НАПН України;

– Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (м.Северодонецьк).

У Херсонському державному університеті функціонує фахове видання з психології «Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки» (Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ: КВ № 20082-9882Р від 15 березня 2013 р.; Centre International de l'ISSN: 2312-3206; Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки» є фаховим виданням на підставі Наказу МОН України від 4 липня 2014 року № 793 (додаток № 8).

 Фаховими виданнями, що відповідають даній спеціальності, є збірники наукових праць Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, Одеського національного університету імені І. І. Мечнікова та такі періодичні видання, як журнали «Практична психологія і соціальна робота», «Психологічні перспективи», «Психологія і особистість» та ін.

 З 1 жовтня 2016 року на кафедрі загальної та соціальної психології функціонує аспірантура зі спеціальності 053 Психологія

Інформація та довідки:

(0552) 32-67-91 – кафедра загальної та соціальної психології;

(0552) 32-67-27 – відділ аспірантури.

Аспірантів готують висококваліфіковані фахівці:

-          О.Є. Блинова – доктор психологічних наук, професор;

-        І.С. Попович - доктор психологічних наук, доцент; 

       Додаток 8,9 до ПП до ХДУ 2020 Аспірантура, докторантура.pdf (753.9 Kb)

    ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ ТА ДОКТОРАНТУРИ ХДУ у 2019 році.DOC (149 Kb)

Детальна інформація у вкладці "Відділ аспірантури та докторантури"

                                                                                                    


  

Новий Модуль Посилань

Новий Модуль Документ

Новий Модуль Документ

Новий Модуль Посилань

Новий Модуль Документ

Новий Контакти