Історія створення кафедри

Оновлено: 12.03.2020

../About/Downloads/Items/1148/hands.jpg

ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ КАФЕДРИ

 

 

     У червні 2003 кафедру соціальної і правової педагогіки перейменовано на кафедру соціальної роботи. З 2003 року кафедру очолює кандидат педагогічних наук, доцент Панченко О.В. З 1.09.2003 в результаті переструктуризації університету кафедра соціальної роботи увійшла до складу соціально-психологічного факультету, а потім - до Інституту психології, історії та соціології.

     З листопада 2007 року кафедру соціальної роботи перейменовано на кафедру соціальної роботи і соціальної педагогіки. Посаду завідувача кафедри з 2007 року обіймає доцент, кандидат педагогічних наук, відмінник освіти України Тетяна Василівна Коршун.

     Науково-методичні можливості кафедри підсилюють дієві професійні контакти з підрозділами вузів України та за кордоном, які здійснюють підготовку подібних фахівців: університетом м.Тусон штату Арізона (США); університетом м.Данді (Англія); коледжем Фробельсемінар м.Касель (Нічеччина); Російським університетом дружби народів; Академією державного управління при Президенті України; Київським національним педагогічним університетом ім.М.Драгоманова (кафедра соціальної педагогіки); Ужгородським національним університетом (кафедра соціальної роботи); Тернопільським державним педагогічним університетом; юридичним факультетом Одеського національного університету ім.І.М.Мєчнікова; Запорізьким державним університетом (кафедра управління і соціальної педагогіки); Ніжинським державним педагогічним університетом; Херсонським факультетом Запорізького юридичного інституту. Такі звязки дозволяють удосконалити підготовку соціальних педагогів, орієнтуючись на кращі зарубіжні зразки.

Не менш важливі звязки з установами та організаціями м.Херсона практичного спрямування: управлінням внутрішньої політики облдержадміністрації; головним управлінням праці та соціального захисту населення облдержадміністрації; Херсонським обласним центром соціальних служб для молоді; благодійним фондом Милосердя та здоровя; обласною благодійною організацією "Успішна жінка"; обласною радою ветеранів та інвалідів; освітніми закладами.

     Впровадження результатів наукових досліджень кафедри здійснюється у Херсонському міському притулку для неповнолітніх, обласній школі-інтернаті для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки ім.Т.Шевченко, службах у справах неповнолітніх.

     На даний момент кафедра здійснює активну роботу по створенню в Інституті психології, історії та соціології студентської соціальної служби, зорієнтованої на надання соціальної допомоги та соціальний захист студентської молоді. Діяльність цієї структури надасть змогу не лише сприяти соціальній адаптації молоді, але й створить можливість для поглиблення наукової та практичної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери, де під керівництвом досвідчених викладачів студенти будуть вдосконалювати практичні навички.

 

Наукові дослідження проводять :

  

- доктор соціологічних наук, професор Шапошникова І.В. - Соціальні технології формування професійної активності в умовах трансформації сучасного українського суспільства (№0117U006790)

- кандидат педагогічних наук, доцент Копилова С.В. - керівництво соціальною адаптацією молоді

- кандидат педагогічних наук, доцент Гуріч В.О. - соціально-правовий захист дитинства.