Інформація для студентів

Оновлено: 23.12.2010

 

 

Плани семінарських занять та самостійної роботи з дисціплін кафедри

Плани семінарських занять

Модулі самостійної роботи  

Орієнтовні питання для контролю та самоконтролю з дисціплін кафедри

 Орієнтовні питання до екзаменів

 

Завдання для самостійної роботи з дисціплін кафедри

Самостійна робота

 

 

Методичні рекомендації, плани семінарських занять та завдання для самостійної роботи

для студентів заочної та екстернатної форми навчання

Заочне відділення та екстерни

 

 

Програми комплексного державного екзамену

 Програми ДЕК