Освітньо-професійні програми

Оновлено: 26.11.2019

Пропозиції та рекомендації щодо змісту освітньо-професійних програм

надсилати на електронну адресу

Освітньо-професійні програми

"Журналістика"

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 061 Журналіс

ОПП Журналістика Бакалавр 2013.doc (593 Kb)

ОПП Журналістика Бакалавр 2018.doc (515 Kb)

ОПП Журналістика Бакалавр 2019.doc (469.5 Kb)

другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 061 Журналістика

ОПП Журналістика Магістр 2014.doc (369 Kb)

ОПП Журналістика Магістр 2018.docx (237.3 Kb)