Положення про конкурс журналістської майстерності студентів «СТУДPRESS»

Оновлено: 26.10.2016

      Положення

про конкурс журналістської майстерності студентів

«СТУДPRESS»

 

I .Загальні положення

1.1.          «СТУДPRESS» – щорічний конкурс журналістської майстерності серед студентів усіх курсів спеціальності «Журналістика» факультету філології та журналістики Херсонського державного університету. Конкурс проводять з метою заохочення студентів до професійної журналістської діяльності.

1.2.          Засновниками  конкурсу є викладачі кафедри соціальних комунікацій, завідувач кафедри, доцент О.В.Рембецька.

1.3.          Організацією конкурсу опікується кафедра соціальних комунікацій.

 

II. Завдання конкурсу

2.1. Формування стимулів у студентів спеціальності «Журналістика» ХДУ для розвитку якісної журналістики в університеті та місті Херсоні.

2.2. Заохочення студентів,  які вже працюють у ЗМІ, висвітлювати та аналізувати актуальні явища сьогоднення, факти, події.

2.3. Просування принципів відвертості і соціальної відповідальності журналіста.

2.4. Забезпечення ефективного діалогу студентства та засобів масової інформації Херсона і області.

2.5. Підвищення рівня журналістської майстерності студентів спеціальності «Журналістика».

2.6. Встановлення творчих контактів і ділових зв'язків між студентами та журналістами, редакціями ЗМІ.

 

ІІІ. Порядок висунення робіт на конкурс

3.1. Вибір робіт на Конкурс відбувається на основі моніторингу засобів масової інформації Херсонщини, університетських видань, всеукраїнської періодики.

3.2. На Конкурс висуваються роботи студентів-журналістів, опубліковані в  ЗМІ в поточному навчальному році (від червня до жовтня поточного року) і пов'язані з подіями життя українського суспільства.

3.3. Право висунення робіт на здобуття Премії мають: автори; засоби масової інформації (ЗМІ); творчі колективи ЗМІ; журналістські громадські організації.

3.4. Роботи приймаються на конкурс, якщо вони відповідають заявленим критеріям (див. 4.4).

3.5. Студент має право подавати роботи у кілька номінацій (не більше 5 робіт у кожній номінації).

3.6. Матеріали на Конкурс подаються у вигляді вирізок із газет або ксерокопій із зазначеними вихідними даними періодичного видання. Мова публікацій – українська, російська.

3.7. Електронною поштою роботи не приймаються. Матеріали не рецензуються і не повертаються.

3.8. Кожен автор подає  матеріали разом із заявкою (див. зразок), яка повинна обов'язково містити: ПІБ автора, місце проживання, дату народження; курс, групу; назву видання, назву і дату публікації матеріалу/ів, що подаються на конкурс; номінацію.

3.9. Матеріали і заявки приймаються до 10 жовтня поточного року (відпов. - доцент Орлова Н.В.). Роботи, що подано пізніше зазначеного терміну, розглядатися не будуть.

 

ІУ. Оцінка конкурсних робіт

4.1. Оцінку конкурсних робіт здійснює журі у складі викладачів кафедри соціальних комунікацій. Голова журі – завідувач кафедри соціальних комунікацій, кандидат філологічних наук, доцент О.В. Рембецька.

4.2. Протягом 2 тижнів (після 10 жовтня) члени журі читають і оцінюють роботи.

4.3. На основі отриманих оцінок складається рейтинг кращих авторів. Перші три автори і їх роботи пропонуються увазі журі. Члени журі надають перевагу одному з 3 авторів.

4.4. Критерії оцінювання студентських робіт:

-         актуальність і суспільна значущість теми;

-         новизна;

-         компетентність автора у вибраній темі;

-         аналіз інформації, глибина опрацьовування і висвітлення теми;

-         об'єктивність підходу;

-         переконливість аргументації;

-         незалежність авторської позиції;

-         творчий підхід у розробці теми;

-         орієнтація на аудиторію;

-         мовна і літературна майстерність.

 

У. Номінації

5.1. Склад і кількість номінацій щорічно визначається кафедрою соціальних комунікацій і може змінюватися.

5.2. У поточному році пропонуються такі номінації:

«Кращий репортаж»

«Кращий фоторепортаж»

«Краще інтерв’ю»

«Кращий новинний матеріал»

«Краща замітка»

«Краща кореспонденція»

«Кращий огляд»

«Краще есе»

«Кращий аналітичний матеріал»

«Кращий сенсаційний матеріал»

«Краще журналістське розслідування»

«Критика»

«Кращий матеріал на студентську тему»

«Кращий матеріал на соціальну тему»

«Кращий матеріал на загально-політичну тему»

«Краща дизайнерська робота» (краще видання щодо оформлення і дизайну)

«Відкриття року» (журналіст, що вперше заявив про себе)

«Дебют року» (кращий новий журналістський проєкт)

«Команда року» (краща командна робота)

«Найпродуктивніший автор» (за найбільшу кількість надрукованих журналістських матеріалів)

 

Окрім журналістики, премія «СТУДPRESS» присуджуються за досягнення в галузі літератури.

«Кращий поетичний твір»

«Кращий прозовий твір»

«Краща збірка»

5.3. Журі конкурсу залишає за собою право вводити інші номінації.

 

УІ. Нагороди

6.1. Лауреатам у кожній номінації вручається диплом.

6.2. Грошової винагороди не передбачено.

 

УІІ. Церемонія нагородження

7.1. На Церемонію, яка відбуватиметься 4 листопада, запрошуються учасники і переможці Конкурсу, керівництво ЗМІ, що організувало участь своїх представників в Конкурсі, керівництво факультету філології та журналістики, викладачі кафедри соціальних комунікацій, журі.

7.2. Нагородження  проходить за підсумками начального року. Вручення дипломів номінантів V конкурсу журналістської майстерності студентів «СТУДPRESS» відбувається разом із посвятою першокурсників у журналісти та підписанням ними Кодексу професійної етики українського журналіста.

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА

на участь у  конкурсі журналістської майстерності студентів

«СТУДPRESS»

 

  1. ПІБ автора ________________________________
  2. Місце проживання __________________________
  3. Дата народження ___________________________
  4. Курс, група________________________________
  5. Назва видання, де опубліковано матеріал ________________________
  6. Назва і дата публікації матеріалу/ів ___________________________
  7. Номінація _______________________
  8. Дата подання матеріалів__________
  9. Підпис _________________

 

Учасник конкурсу подає заявку у папці, вкладаючи власні журналістські матеріали, оформлені відповідно до вимог.