Історія кафедри

Оновлено: 21.03.2018

Зв'язок поколінь

Заглянула я одним оком у «Життєпис кафедри української мови» і не могла спинитись. У ньому зібрано, оброблено, вклеєно силу-силенну вирізок з газет, програм, а найцікавіше – світлин. Завжди із захопленням розглядаємо, «як було тоді». Ось виробнича нарада, тут засідання науково-методичної ради факультету, це віншування (красиве, чомусь маловживане слово), а це святковий концерт до 5-річчя факультету української філології, а також фотозвіти з різноманітних за спрямуванням і масштабом наукових конференцій, як-от: «Формування нової української літературної мови (до 180-річчя «Граматики» О.Павловського)», «Епохальне значення І.Котляревського у формуванні національної української літературної мови», «Українська мова і література: історія, сучасний стан, перспективи розвитку». До речі, на ці заходи з’їжджались не тільки світила наукових небес з різних регіонів країни (В.Німчук, К.Городенська, Н.Сологуб, А.Грищенко, Н.Гуйванюк, О.Задорожній, Л.Рябець, Л.Голомб та багато інших), а й з-за кордону. Так, на одному з фото прекрасні дослідниці: Динь Сяомей і Лі Яньчунь «взяли участь у Всеукраїнській науковій конференції «Лексикограматичні категорії у функціональному аспекті», яка була організована і проведена кафедрою української мови..»

Після перегляду цього збірничка залишається приємний настрій, посмішка від вуха до вуха і, певно, гордість за таку славно-активну історію кафедри української мови.

Магістрантка Л. Романчишина

Кафедра української мови

Оновлено: 10.04.2018

Кафедра української мови  бере свій початок з осені 1920 року, коли було одержано дозвіл на відкриття при Херсонському інституті народної освіти (ХІНО) кафедр єврейської та української мов. Спочатку це була кафедра української і російської мов та літератури. Пізніше викладачі російської і української мови та літератури були розділені на дві різні кафедри. 
У різні часи кафедрою завідували Нечаєв І.Д., Нагін Я.Д., Приймак І.І., Пентилюк М.І., Галетова А.Г., Нагіна В.О, Гайдученко Г.М., сьогодні завідувач кафедри української мови — Климович С.М.

Робота кафедри спрямована на підготовку науково-педагогічних кадрів, підвищення ефективності органіці навчально-виховного процесу, визначення загальних напрямів наукової діяльності, організація студентської наукової роботи, профорієнтаційної роботи.

Розуміючи, що основне завдання кафедри – підготовка висококваліфікованих спеціалістів, багато уваги приділяється організації навчальної роботи. Усі основні курси кафедри читаються за програмами, розробленими провідними вченими України та авторськими програмами членів кафедри, затвердженими вченою радою університету. Вони відбивають сучасний рівень розвитку філологічної науки, спрямований на формування у вчителя-словесника гуманістичного світогляду, стійких наукових і фахових переконань.

Лекційні курси викладають тільки доценти. Постійно удосконалюються робочі програми з усіх дисциплін, їх зміст відповідає вимогам кредитно-модульної системи. Для активізації самостійної роботи студентів підготовлено та надруковано методичні рекомендації до виконання контрольних робіт студентами заочної та екстернатної форм навчання.

Викладачі кафедри активно займаються науково-дослідною роботою, що підпорядкована загальній кафедральній проблемі "Закономірності розвитку української мови і практики мовної діяльності". До виконання досліджень із названої проблеми залучені всі члени кафедри, аспіранти та здобувачі. Підсумки наукових пошуків викладацького складу кафедри відображено в матеріалах Всеукраїнської наукової конференції «Сучасні орієнтири філологічної науки»,  навчально-методичних посібниках та підручниках, наукових статях. Тільки за останні 5 років надруковано 6 підручників, 6 посібників, більше 50 статей у фахових виданнях.

Для організації наукової роботи студентів на кафедрі створені наукові об'єднання студентів (проблемні групи), результатом яких є підготовка курсових та випускних робіт, написання наукових статей. На кафедрі функціюють такі наукові об'єднання студентів (проблемні групи), як:

«Актуальні проблеми лінгвістики» (керівники – доц. Карабута О.П., доц. Климович С.М.) ‒ досліджує закономірності розвитку лексичної, морфологічної системи української мови, з’ясовує лексико-семантичну структуру мовних одиниць, стилістичні особливості та синтаксичну організацію мови письменників; досліджує шляхи та засоби збагачення лексичного складу української мови, становлення окремих термінологічних систем, лексико-семантичні процеси у їх межах, процеси детермінологізації тощо. Спостереження змін у лексичному складі мови здійснюються на основі творів різних жанрів та лексикографічних джерел.

«Лінгвостилістика художнього мовлення» (керівники – доц. Гайдученко Г. М., доц. Тихоша В.І.) ‒ вивчає виражально-зображальні мовні елементи, їх можливі трансформації в контексті художнього твору; виявляє естетичну функцію мовного матеріалу в конкретній художній системі, у його зв’язках з іншими елементами цієї системи;  досліджує виразові мовні засоби у мові автора та мові персонажів, розкриває жанрові особливості мови окремих художніх творів; досліджує синтаксичні конструкції художнього тексту, синтаксичну організацію мови сучасних письменників, функції і стилістичні особливості синтаксичних одиниць у художньому тексті.

«Соціолінгвістичний аспект дослідження мови» (керівник – доц. Мартос С.А.) ‒ досліджує взаємозв’язок між соціальними і мовними процесами; характеризує ключові поняття соціолінгвістики; класифікує соціальні різновиди мови; визначає причини появи, функціювання й особливостей поширення нестандартної лексики в мовленні певного соціального прошарку; аналізує мовну ситуацію у певному середовищі; спостерігає й прогнозує цілі й завдання мовної політики. 

Викладачі кафедри залучають до наукової роботи обдарованих школярів. Доцент Тихоша В.І., доцент Гайдученко Г.М. керують науковими роботами Малої Академії Наук. Доцент Карабута О.П. проводить спеціальні тренінг-семінари Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика.

Із профорієнтаційною метою кафедра бере участь у роботі методичних об'єднань учителів української мови у школах міста Херсона та області. 

Освітньо-професійна програма

Контактна інформація

Кафедра української мови

73000 Україна, м. Херсон, вул. Університетська (40 років Жовтня), 27, ауд.464;

Спільнота кафедри української мови на Facebook

Тел.: +380 552 32-67-56
Вн. тел.: 203
Email:

Новини кафедри

 • 21 травня 2018 р.

  День науки

  19 травня в Україні відзначають День науки. Наприкінці минулого тижня відбулася низка подій, присвячена інтелектуальному святу

  Переглядів(34)   Детальніше
 • 18 травня 2018 р.

  Урочиста церемонія закриття XVIII Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. П.Яцика

  17 травня в Національному академічному драматичному театрі ім.І.Франка відбулася урочиста церемонія закриття XVIII Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. П.Яцика.

  Переглядів(84)   Детальніше
 • 11 травня 2018 р.

  Кураторська година до Дня пам’яті та примирення

  На факультеті філології та журналістики відбулася кураторська година до Дня пам’яті та примирення.

  Переглядів(49)   Детальніше
 • 27 квітня 2018 р.

  Підсумкова конференція соціолінгвістичної практики

  27 квітня 2018 року відбулася пудсумкова конференція соціолінгвістичної практики студентів ІІІ курсу.

  Переглядів(81)   Детальніше
 • 20 квітня 2018 р.

  Соціолінгвістична практика студентів ІІІ курсу

  Студенти факультету філології та журналістики продовжують досліджувати мовну ситуацію на Херсонщині

  Переглядів(95)   Детальніше
 • 4 квітня 2018 р.

  Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з української мови, літератури (з методиками їх викладання) 2017-2018 н.р.

  Одним із ключових моментів студентського дослідження є захист наукової роботи на максимально можливому найвищому рівні — Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з української мови, літератури (з методиками їх викладання). Цьогоріч такий відбувався 27-29 березня в м. Умань, що на Черкащині. Спробувати свої сили в секції "Українська мова" вирішили 52 учасники з усієї України, які разом із науковими керівниками досліджували нові аспекти української мови в різних сферах її вживання. До Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини на підсумкову конференцію запрошено 25 студентів, чиї роботи, на думку авторитетного журі, виявилися якіснішими, актуальнішими, вагомішими.

  Переглядів(136)   Детальніше
 • 23 березня 2018 р.

  Результати голосування учасників соціолінгвістичного детектору

  Дякуємо всім, хто був присутній на соціолінгвістичному детекторі "Мовна ситуація на Херсонщині" і за участь, і за ваше підсумкове голосування! 
  Експериментальний формат дослідження актуальних і надважливих мовних питань виявився вдалим і цікавим для вас! 
  Сподіваємось, що студенти ІІ курсу та магістранти надихнули присутніх на пошук креативних ідей. Тож чекаємо на нові дослідження!

  Переглядів(78)   Детальніше
 • 21 березня 2018 р.

  Соціолінгвістичний детектор «Мовна ситуація на Херсонщині» 2018 р.

  Мовне питання в нашій країні порушується напрочуд часто. Мова, окрім незамінного засобу комунікації, є потужним засобом маніпуляції. 20 березня на факультеті філології та журналістики проведено перший Соціолінгвістичний детектор, де студенти мали змогу представити свої напрацювання у спробі схарактеризувати з різноманітних боків мовну ситуацію на Херсонщині.

  Переглядів(119)   Детальніше
 • 19 березня 2018 р.

  Оголошення

  Запрошуємо всіх охочих! 

  Переглядів(83)   Детальніше
 • 21 лютого 2018 р.

  «О рідне слово, хто без тебе я?»…

   

  Мова – унікальне явище, наявність якого – показник освіченого й розвиненого суспільства, а зникнення – тривожний симптом регресу людства. 18 років поспіль відповідно до постанови, проголошеної на ХХХ сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО, 21 лютого весь світ відзначає Міжнародний день рідної мови. Звичайно, ця подія є знаковою в житті факультету філології та журналістики, адже і вчені, і філологи-початківці розуміють цінність мови, потребу її захисту, шанобливого ставлення до милозвучної окраси нашого народу. Тож силами викладачів кафедри української мови та студентів організовано й проведено низку заходів, що вкотре нагадують безсмертні рядки Д. Павличка: «О рідне слово, хто без тебе я?»…

  Переглядів(173)   Детальніше
 • 14 грудня 2017 р.

  Профорієнтаційна робота в школах Генічеського району

  Із 8 до 12 грудня 2017 року кафедра української мови здійснювала профорієнтаційну роботу в школах Генічеського району.

  Переглядів(161)   Детальніше
 • 16 листопада 2017 р.

  Всеукраїнська студентська науково-практична конференція "Пріоритетні напрями філологічних досліджень"

  16 листопада 2017 року кафедра української мови продовжила низку заходів, присвячених 100-річчю Херсонського держаного університету

  Переглядів(330)   Детальніше
 • 17 листопада 2017 р.

  Всеукраїнський радіодиктант національної єдності

  16 листопада 2017 року о 12:00 аудиторію заповнили ті, хто мав бажання долучитися до написання Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності.

  Переглядів(272)   Детальніше
 • 13 жовтня 2017 р.

  Виставка-презентація «Лексикографічні джерела ХХІ століття»

   12 жовтня 2017 року з нагоди 100-річчя ХДУ та проведення днів факультету філології та журналістики викладачі кафедри української мови організували виставку-презентацію «Лексикографічні джерела ХХІ століття». Захід об’єднав студентів 112 та 151 академічних груп, які змогли вперше спробувати свої сили в якості дослідників.

  Переглядів(410)   Детальніше
 • 6 жовтня 2017 р.

  Урочисте відкриття Всеукраїнських Сковородинських навчань "Пізнай себе"

  5 жовтня, у Всесвітній день учителя, відбулося урочисте відкриття Всеукраїнських Сковородинських навчань "Пізнай себе", що триватимуть упродовж трьох років для вшанування Г.Сковороди.

  Переглядів(309)   Детальніше
 • 11 травня 2017 р.

  10 травня 2017 року з ініціативи кафедри української мови відбулася Студентська науково-практична конференція "Вклад українських мовознавців у розвиток лінгвістичної науки".

   

  Переглядів(406)   Детальніше
 • 4 квітня 2017 р.

  Готуємося до вступної кампанії 2017 року!

  Колектив кафедри української мови усвідомлює важливість проведення профорієнтаційної роботи з випускниками шкіл. Адже час спливає і вступна кампанія 2017 року незабаром розпочнеться.

  Переглядів(458)   Детальніше
 • 23 лютого 2017 р.

  Українська мова: сучасний стан та перспективи

  Результати соціологічного опитування серед жителів Херсона щодо їхнього ставлення до нових мовних законопроектів.

  Переглядів(381)   Детальніше
 • 18 листопада 2016 р.

  Результати І етапу VII Всеукраїнського конкурсу з української мови ім. Петра Яцика

  Переглядів(408)   Детальніше