Навчальні плани та освітньо-професійні програми

Оновлено: 25.02.2020

Освітні програми та навчальні плани 

ОПП 014 Середня освіта 2019.doc  

НП 014 бакалавр 2019.XLS 

ВІдгуки та рецензії на ОП

Відгук Іващенко Т..JPG 

Відгук Курман Л..JPG 

Відгук Левін І..pdf 


 

Рецензія Нищета В..pdf 

Рецензія Рускуліс Л..pdf  

 Обов'язкові компоненти

Філософія.pdf 

Іноземна мова.pdf 

Історія України та української культури.pdf 

Екологія.pdf 

Безпека життєдіяльності (безпека життєдіяльності, основи охорони праці та цивільний захист)

Інформаційні технології в галузі

Педагогіка.pdf 

Психологія.pdf 

Вікова фізіологія і валеологія

Основи наукових досліджень pdf 

Вступ до мовознавства.pdf 

Вступ до літературознаства.pdf

Практикум з української мови

Історія мови (старослов’янська мова, історична граматика української мови, історія української літературної мови)

Фольклор і дитяча література pdf 

Сучасна українська літературна мова

Історія української літератури

Виразне читання.pdf 

Зарубіжна література

Література та літературна критика української діаспори.pdf 

Українська діалектологія.pdf 

Літературне краєзнавство

Методика викладання української мови (у т.ч. у загальноосвітніх закладах з навчанням мовами національних меншин).pdf 

Методика викладання української літератури.pdf 

Стилістика української мови.pdf

Загальне мовознавство.pdf 

Теорія мови і літератури.pdf 

Курсові роботи з фахових дисциплін.pdf 

Навчальна практика

Виробнича практика

Підготовка до атестації та атестація здобувачів вищої освіти

Фізичне виховання