Оновлено: 19.07.2019

КЛИМОВИЧ СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА — завідувач кафедри української мови факультету української філології та журналістики Херсонського державного університету, кандидат філологічних наук, доцент. Вищу освіту здобула у Херсонському державному педагогічному інституті на факультеті української філології. Після закінчення ВНЗ у 1997 році залишилася працювати на факультеті старшим лаборантом кафедри української мови. У 2008 році захистила кандидатську дисертацію з теми «Структурно-семантичні типи аброутворень в українській мові». З 2010 року - доцент кафедри, а з 2012 - завідувач кафедри української мови. Світлана Миколаївна викладає дисципліни "Сучасна українська літературна мова", "Історія мови (старослов’янська мова)", "Наукова обробка документів" та "Психолінгвістика". Науковий доробок становить понад 30 праць, серед них наукові статті, методичні рекомендації,посібники (у співавторстві). Один із співавторів посібника "Українська мова. Збірник вправ: фонетика, фонологія, лексикологія, фразеологія, лексикографія, словотвір" (Харків, 2014). 

 

   

 

ТИХОША ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА — кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української мови факультету української філології та журналістики Херсонського державного університету. У 1971 році закінчила Херсонський державний педагогічний інститут, філологічний факультет. З 1990 року працює у цьому ж інституті на кафедрі української мови. Кандидат педагогічних наук, доцент - із 1994 року. Відмінник народної освіти України. Тема кандидатської дисертації "Збагачення словникового запасу учнів шкіл з російською мовою навчання". Викладає курси: "Українська мова зі спеціальною методикою навчання", "Сучасна українська літературна мова", "Діловодство", "Методологія і методи лінгвістичних досліджень". У науковому доробку Тихоші В.І. понад 135 публікацій. За останні  п’ять років 28 публікацій, із яких 5 підручники (у співавторстві), основні з яких «Українська мова: Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою», «Сучасна українська літературна мова», «Українська мова (за професійним спрямуванням): Підручник для вищих навчальних закладів» з грифом МОН. Вийшли друком 8 посібників (з яких 6 — одноосібні).

 

 ГАЙДУЧЕНКО ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА —  кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови факультету української філології та журналістики Херсонського державного університету. У 1977 році закінчила філологічний факультет Херсонського педагогічного інституту за спеціальністю "українська мова і література". З 1992 року працює викладачем кафедри української мови. З 1993 по 2002 рік — заступник декана з навчальної роботи. У 1999 році успішно захистила кандидатську дисертацію "Структурно-семантична та стилістична характеристика хронологічно маркованої лексики (на матеріалі історичної прози другої пол. 20 ст.)". Відмінник освіти України. З 2002 по 2012 рік очолювала кафедру української мови. Викладає курси: "Історія української літературної мови", "Сучасна українська літературна мова", "Історія мови (старослов'янська мова)". Має 63 науково-методичні друковані праці, з-поміж яких посібники "Факультативні заняття з рідної мови в школі" (2005), "Сучасна українська літературна мова. Синтаксис" (2009), "Соціолінгвістика" (2011), "Сучасна українська літературна мова: авторська програма навчальної дисципліни" (2013), підручник "Українська мова (за професійним спрямуванням)" (2012).

 

КАРАБУТА ОЛЕНА ПАВЛІВНА - кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови  факультету української філології та журналістики Херсонського державного університету. У 1982 році закінчила Херсонський державний педагогічний інститут ім.Н.К.Крупської (філологічний факультет). З 1987 року працює у Херсонському державному університеті, на кафедрі української мови та соціолінгвістики - з 1998 року. У 1997 році захистила кандидатську дисертацію "Лексико-семантична і словотвірна структура зоологічних назв сучасної української мови". Олена Павлівна викладає дисципліни "Сучасна українська літературна мова", "Проблеми теоретичної граматики", "Типологія помилок" та "Медіаграмотність".

 

 МАРТОС СВІТЛАНА АНДРІЇВНА — кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови факультету української філології та журналістики Херсонського державного університету. У 1994 році закінчила Херсонський державний педагогічний університет ім. Н.К.Крупської за спеціальністю "Українська мова та література". З 1995 року працює викладачем кафедри української мови та соціолінгвістики. У 2006 році захистила кандидатську дисертацію "Молодіжний сленг у мовленнєвій структурі м.Херсона" (науковий керівник - заввідділу соціолінгвістики Інституту української мови НАН України доктор філологічних наук, професор Ставицька Леся Олексіївна). Викладає курси: "Сучасна українська літературна мова", "Загальне і спеціальне документознавство", "Соціолінгвістика" та "Еристика".

 

 

 

ВЛАСЕНКО ЛЮБОВ ВАЛЕНТИНІВНА — викладач кафедри української мови  факультету української філології та журналістики Херсонського державного університету. У 1982 році закінчила Херсонський державний педагогічний інститут ім.Н.К.Крупської (філологічний факультет). З 1994 року — викладач кафедри української мови  Херсонського державного університету. Викладає дисципліни "Практикум з української мови", "Сучасна українська літературна мова". Педагогічний стаж — більше 35 років. Науковий доробок становить 24 друковані праці.

   

Викладацький склад кафедри