Студентам інших спеціальностей

Оновлено: 19.02.2020

Матеріали на допомогу студентам

Шановні студенти денної форми навчання, зверніть, будь ласка, увагу!
Розміщено плани практичних занять та завдання до них із дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)"

ІІ семестр

Українська мова (за професійним спрямуванням). Заняття № 11.docx 

Українська мова (за професійним спрямуванням). Заняття №9-10

І семестр

Українська мова (за професійним спрямуванням). Заняття №7-8

Українська мова (за професійним спрямуванням). Заняття №6.docx 

Українська мова (за професійним спрямуванням). Заняття №4-5.docx 

Українська мова (за професійним спрямуванням). Заняття №1-3.pdf 

 

Шановні студенти заочної форми навчання, зверніть, будь ласка, увагу!
Розміщено завдання з дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)"

 

Завдання з української мови (за професійним спрямуванням) для заочної форми навчання.docx 

 

Шановні студенти факультету української філології та журналістики, зверніть, будь ласка, увагу!
Розміщено матеріали з дисциплін кафедри української мови 

СУЛМ Плани лекцій 1 курс 

СУЛМ І курс І семестр

СУЛМ І курс ІІ семестр

СУЛМ ІІ курс ІІ семестр

CУЛМ IV курс ІІ семестр

Анотації лекцій до курсу Сучасна українська літературна мова

Укр.м.(у проф. сп.)-практ.-1курс.pdf 

Укр.м.(за проф.)-практ.-2курс.pdf  

Практикум з української мови

Історія мови (старослов'янська мова)

Етимологія української мови

Психолінгвістика

Соціолінгвістика

Наукова обробка документів

Типологія помилок 

Діловодство

Еристика

Загальне і спеціальне документознавство

Історія української літературної мови (змістові модулі)

Історія української літературної мови (плани практичних)

Проблеми теоретичної граматики

Студентам факультету української філології та журналістики