Кафедра мовознавства

Оновлено: 24.09.2019

 

     Кафедра мовознавства була створена у 1997 році на основі поділу колишньої кафедри української мови. У 2003-2004 н.р. у зв'язку з відкриттям спеціальності "Журналістика" кафедру мовознавства було реорганізовано у кафедру українського мовознавства та основ журналістики. У лютому 2005 року на факультеті філології та журналістики було створено окрему  кафедру "Журналістики". У зв'язку з цим кафедру українського мовознавства та основ журналістики було перейменовано в кафедру українського мовознавства.

     1 вересня 2011 р. відбулося об'єднання кафедри українського мовознавства з кафедрою іноземних мов та літератури. У зв'язку з цим кафедру було перейменовано на кафедру мовознавства. На сьогоднішній день на кафедрі працює 7 викладачок та 2 старших лаборанта. Серед викладачок: 1 докторка наук (професорка М.І.Пентилюк), 6 кандидаток наук (доц. Гайдаєнко І.В., доц. Окуневич Т.Г., доц. Лебедєва Н.М., доц. Андрієць О.М.,доц. Мелконян В.М. ), та  старша викладачка Омельчук Ю.О.

       Діяльність кафедри спрямована на підготовку висококваліфікованих спеціалістів, людей духовно багатих, здатних служити ідеї державотворення, поєднувати патріотизм і високий професіоналізм. Уся робота кафедри спрямована на виконання основоположних документів державного значення і грунтовну професійну підготовку майбутніх філологів.

       Зусилля членкинь кафедри мовознавства спрямовані на забезпечення філологічної та лінгвістичної підготовки студентів, озброєння їх знаннями й уміннями, необхідними для впровадження нових інформаційних технологій  та педагогічних інновацій у навчальний процес. Кафедра приділяє велику увагу проблемному з'ясуванню вузлових питань теорії мовознавства, реалізації внутрі- та міжпредметних зв'язків у процесі викладання лінгвістичних дисциплін, формуванню навичок лінгвістичного аналізу текстів різних стилів, розвиткові усного мовлення студентів. Набуті в університеті знання реалізуються у професійних уміннях і навичках майбутніх словесників. Це насамперед уміння творчо застосовувати знання, удосконалювати професійні уміння і навички у своїй практичній діяльності.

       Одним з найважливіших напрямків навчально-методичної роботи є наповнення навчального процесу навчально-методичними матеріалами, що забезпечують ефективність роботи студентів і викладачів, розробка програм і планів освітньої діяльності.  Викладачами кафедри розроблено методичні рекомендації, посібники, підручники, тестові завдання до всіх філологічних курсів. Удосконалюються робочі та навчальні програми з усіх дисциплін кафедри.

        Кафедра активно продовжує післядипломну освіту випускників університету: з 1992 року функціонує аспірантура, а з 1998 року - докторантура (наукова керівниця - проф. Пентилюк М.І.). При кафедрі також діє магістратура.

       Відповідно до навчальних планів з дисциплін кафедри мовознавства частина матеріалу виноситься на самостійне опрацювання студентами. Це здебільшого нескладні теми, докладно висвітлені в підручниках та науковій літературі і пов'язані з репродуктивною діяльністю студентів.

      Кафедра щорічно проводить конференції міжнародного, всеукраїнського та регіонального рівня, що спряє укріпленню зв'язків з іншими закладами вищої освіти. Традиційними стали міжрегіональні семінари лінгводидактичного напряму та інститутські конференції зі студентами, які підвищують науковий рівень майбутніх філологів.

Матеріали для дистанційного навчання студентів

Оновлено: 30.03.2020

Матеріали для дистанційного навчання студентів денної форми навчання

на період з 06.04.2020 р. - 10.04. 2020 р.

1 курс

Культура українського мовлення

Лекція КМ Вимова і Наголос. Гайдаєнко І.В.mp4 (26.2 Mb)

Практичне заняття 6 КМ Гайдаєнко І.В..docx (16.5 Kb)

2 курс

3 курс

Ділова українська мова

311, 312 ДУМ. практ. завд.  Окуневич Т.Г.

311, 312 ДУМ. Тести  Окуневич Т.Г.docx (15.9 Kb)

311, 312 ДУМ презентація Окуневич Т.Г..ppt (290 Kb)

Історія мови (Історична граматика)

Історична граматика Лекція 7 іменні ч мови 311,312, 351 Гайдаєнко І.В..docx (27.5 Kb)

Історична граматика 4 Практичне заняття 311,312, 351  Гайдаєнко І.В. .docx (19.1 Kb)

Практична стилістика

Практична стилістика 361 гр.17-18 заняття ( ІІ частина) Гайдаєнко І.В.docx.docx (35.8 Kb)

4 курс

 

Матеріали для дистанційного навчання студентів денної форми навчання

на період з 12.03.2020 р. - 03.04. 2020 р.

1 курс

Культура українського мовлення - доц. Гайдаєнко І.В.

Культура українського мовлення 111 гр. docx (1 Mb)

Культура українського мовлення 5-6 заняття.docx (21.2 Kb)

Культура українського мовлення (вправи за  М.Пентилюк).docx (232.9 Kb)

Культ.укр.мовлення Лекційні матер.. 4-5 Норми.docx (35.7 Kb)

Лекція КМ Вимова і Наголос.mp4 (26.2 Mb)

 

Старослов'янська мова - доц. Окуневич Т.Г.

Старосл. мова 111, 112 гр..docx (228.1 Kb)

Лекція Ст-слов.docx (131.3 Kb)

Ст-слов М 2. Тести.pdf (238.7 Kb)

Практ. завд. Ст-слов.docx (18.4 Kb)

111, 112 гр. Іст. мови Лекція 1.04.docx (47.6 Kb)

1 курс Іст. мови Тести 1.04.docx (13.8 Kb)

111, 112 гр. Іст. мови Практ. зан.3.04.docx (18.4 Kb)

Ст-слов. Бланк відп. на тести.docx (14.3 Kb)

Іноземна мова - доц. Мелконян В.М.

Практичне заняття з іноземної мови 1 курс.docx (11.6 Kb)

матеріали для 111, 112, 161 групи.docx (11.7 Kb)

Практична фонетика англійської мови - доц. Мелконян В.М.

Практична фонетика 1 курс.docx (11.1 Kb)

Практична фонетика з 23 1 курс.docx (11.6 Kb)

2 курс

Технологія сучасного уроку української мови - доц. Окуневич Т.Г.

Перевернутий клас 212 група д.ф.н. (1).docx (782.4 Kb)

ПЛАН практичного заняття 212 група д.ф.н..docx (17.4 Kb)

ПОСІБНИК Перевернуте навчання 212 група д.ф.н.pdf (2.9 Mb)

212, 351 Ігр техн. Практ..docx (17.3 Kb)

212, 351 Ігр. техн. Зразок уроку.docx (16 Kb)

212, 351 Ігр. техн. Лекція.docx (28.3 Kb)

212, 351 Мент. карта Лекція.docx (48.6 Kb)

212, 351 Мент. карта Практ.docx (16.3 Kb)

212, 351 Ігр. техн. Лекція. Окуневич Т.Г.docx (28.3 Kb)

212, 351 Ігр. техн. Зразок уроку Окуневич Т.Г..docx (16 Kb)

212 Ігр. техн. Окуневич Т.Г..ppt (1.3 Mb)

Ділова англійська мова - ст. викл. Омельчук Ю.О.

Ділова англійська мова 212.1 група

Факультативний курс Англійська мова - ст.викл.Омельчук Ю.О.

Факультатив Іноземна мова (англ) 2 курс

Практична граматика англійської мови 212.1 - доц. Лебедєва Н.М.

Практична граматика 2.docx (14.5 Kb)

Іноземна мова 211, 212, 261 - доц. Лебедєва Н.М.

Іноземна мова (211,212).docx (15.9 Kb)

Практична фонетика англійської мови - доц. Мелконян В.М.

Практична фонетика 2 курс.docx (12.3 Kb)

2 курс Практична фонетика.docx (13.6 Kb)

3 курс

Історична граматика - доц. Гайдаєнко І.В.

Історична граматика 311,312, 351 групи д.ф.н.docx (26.9 Kb)

Історична граматика 2 лекція.pptx (725.9 Kb)

Історична граматика. Лекційні матеріали 311,312,351.docx (91.1 Kb)

Лекція 6 Іст гр Іменник 02.04. Гайдаєнко І.В..docx (30.2 Kb)

Методика викладання української мови - доц. Окуневич Т.Г.

Вправи 311, 312, 351 групи д.ф.н.docx (22.3 Kb)

Конспект (зразок) 311, 312, 351 групи д.ф.н.docx (15.3 Kb)

Морфологія 311, 312, 351 групи д.ф.н.docx (13.6 Kb)

Практикум з методики навчання української мови в загальноосвітніх закладах.pdf (1.1 Mb)

Синтаксис 311,312, 351 групи д.ф.н.docx (13.6 Kb)

Словотвір 311,312, 351 групи д.ф.н.docx (14.1 Kb)

МЕТОДИКА контрольна робота 311, 312 гр..docx (12.4 Kb)

Метод. орф. Лекція.docx (33.9 Kb)

Метод орф. Практ завд..docx (15.7 Kb)

351 Методика Лекція 1.04. Окунгевич Т.Г.docx (58 Kb)

351 розв мовл. Тести 1.04. Окуневич Т.Г.docx (14.7 Kb)

311, 312 ДУМ. ЛЕКЦІЯ 3.04.docx (31.1 Kb)

Практична стилістика - доц. Гайдаєнко І.В.

Практична стилістика Практичне заняття 361 гр.docx (240.1 Kb)

Практична стилістика Практичне заняття 361 гр..docx (240.1 Kb)

Практична стилістика Лекційні матеріали.pptx (4.4 Mb)

Практична стилістика 361 гр.17-18 заняття ( І частина) Гайдаєнко І.В. 2.04.

Ділова українська мова - доц. Окуневич Т.Г.

Документи з кадрових питань 311,312групи д.ф.н.docx (36.3 Kb)

ДУМ Тестовий контроль 311,312 групи д.ф.н.docx (14.6 Kb) 

ДУМ Практична частина 311,312групи д.ф.н.docx (17.3 Kb)

3 курс Дов-інф. док. ЛЕКЦІЯ.docx (31.1 Kb)

3 курсДов-інф док. практ. завд..docx (18.7 Kb)

3 курсДов-інф док. Тести.docx (15.9 Kb)

311, 312 ДУМ. ЛЕКЦІЯ 3.04.docx (31.1 Kb)

 

Технологія сучасного уроку української мови - доц. Окуневич Т.Г.

Перевернутий клас 351 група д.ф.н. (1).docx (782.4 Kb)

ПЛАН практичного заняття 351 група д.ф.н..docx (17.4 Kb)

ПОСІБНИК Перевернуте навчання 351 група д.ф.н.pdf (2.9 Mb)

Теоретичний курс англійської мови - доц. Лебедєва Н.М.

Теоретичний курс англійської мови.docx (15.8 Kb)

Практичний курс англійської мови - Лебедєва Н.М.

Практичний курс англійської мови 351.docx (15.2 Kb)

Методика викладання англійської мови - доц. Мелконян В.М.

Методика англ Лекція 3 курс.docx (14.7 Kb)

Практичне заняття з методики 3 курс.docx (11.3 Kb)

2 Лекція з методики викладання англійської мови.docx (14.8 Kb)

2 Практичне заняття з методики викладання англійської мови.docx (11.7 Kb)

4 курс

Стилістика української мови - доц. Гайдаєнко І.В.

Стилістика укр.мови практичне заняття № 5.411 група Гайдаєнко І.В..docx (17.5 Kb)

Стилістика укр мови практ. зан. № 6-7 411 гр.Гайдаєнко І.В.docx (58 Kb)

Стилістика "Стилістичні ресурси укр.мови" лекція 16-17.doc (87.5 Kb)

Презентація до лекції.pptx (4.4 Mb)

Практичний курс англійської мови - ст.викл. Омельчук Ю.О.

Практичний курс англійської мови 4 курс.docx (504.9 Kb)

Теоретичний курс англійської мови - доц. Мелконян В.М.

Теорет курс Лекція IV Курс.docx (13.1 Kb)

Практичне заняття для 451 групи з теоретичного курсу англійської мови.docx (12 Kb)

1 курс (СВО Магістр)

Факультаттивний курс Англійська мова -ст.викл. Омельчук Ю.О.

Факультатив Іноземна мова (англ) 111М, 161М

Дисципліни вільного вибору

Travel English - ст.викл.Омельчук Ю.О.

Travel English

Контакти

Кафедра мовознавства

Шановні абітурієнти! Для надання актуальної інформації щодо вступної кампанії 2019 року, надання консультації та ознайомлення з програмами вступних випробувань перейдіть на сторінку Приймальна комісія ХДУ

73000 м.Херсон вул. Університетська (40років Жовтня), 27

466 аудиторія

Тел.: +380 (552) 32 67 56
Вн. тел.: (205)
Email: