Кафедра мовознавства

Оновлено: 24.09.2019

 

     Кафедра мовознавства була створена у 1997 році на основі поділу колишньої кафедри української мови. У 2003-2004 н.р. у зв'язку з відкриттям спеціальності "Журналістика" кафедру мовознавства було реорганізовано у кафедру українського мовознавства та основ журналістики. У лютому 2005 року на факультеті філології та журналістики було створено окрему  кафедру "Журналістики". У зв'язку з цим кафедру українського мовознавства та основ журналістики було перейменовано в кафедру українського мовознавства.

     1 вересня 2011 р. відбулося об'єднання кафедри українського мовознавства з кафедрою іноземних мов та літератури. У зв'язку з цим кафедру було перейменовано на кафедру мовознавства. На сьогоднішній день на кафедрі працює 7 викладачок та 2 старших лаборанта. Серед викладачок: 1 докторка наук (професорка М.І.Пентилюк), 6 кандидаток наук (доц. Гайдаєнко І.В., доц. Окуневич Т.Г., доц. Лебедєва Н.М., доц. Андрієць О.М.,доц. Мелконян В.М. ), та  старша викладачка Омельчук Ю.О.

       Діяльність кафедри спрямована на підготовку висококваліфікованих спеціалістів, людей духовно багатих, здатних служити ідеї державотворення, поєднувати патріотизм і високий професіоналізм. Уся робота кафедри спрямована на виконання основоположних документів державного значення і грунтовну професійну підготовку майбутніх філологів.

       Зусилля членкинь кафедри мовознавства спрямовані на забезпечення філологічної та лінгвістичної підготовки студентів, озброєння їх знаннями й уміннями, необхідними для впровадження нових інформаційних технологій  та педагогічних інновацій у навчальний процес. Кафедра приділяє велику увагу проблемному з'ясуванню вузлових питань теорії мовознавства, реалізації внутрі- та міжпредметних зв'язків у процесі викладання лінгвістичних дисциплін, формуванню навичок лінгвістичного аналізу текстів різних стилів, розвиткові усного мовлення студентів. Набуті в університеті знання реалізуються у професійних уміннях і навичках майбутніх словесників. Це насамперед уміння творчо застосовувати знання, удосконалювати професійні уміння і навички у своїй практичній діяльності.

       Одним з найважливіших напрямків навчально-методичної роботи є наповнення навчального процесу навчально-методичними матеріалами, що забезпечують ефективність роботи студентів і викладачів, розробка програм і планів освітньої діяльності.  Викладачами кафедри розроблено методичні рекомендації, посібники, підручники, тестові завдання до всіх філологічних курсів. Удосконалюються робочі та навчальні програми з усіх дисциплін кафедри.

        Кафедра активно продовжує післядипломну освіту випускників університету: з 1992 року функціонує аспірантура, а з 1998 року - докторантура (наукова керівниця - проф. Пентилюк М.І.). При кафедрі також діє магістратура.

       Відповідно до навчальних планів з дисциплін кафедри мовознавства частина матеріалу виноситься на самостійне опрацювання студентами. Це здебільшого нескладні теми, докладно висвітлені в підручниках та науковій літературі і пов'язані з репродуктивною діяльністю студентів.

      Кафедра щорічно проводить конференції міжнародного, всеукраїнського та регіонального рівня, що спряє укріпленню зв'язків з іншими закладами вищої освіти. Традиційними стали міжрегіональні семінари лінгводидактичного напряму та інститутські конференції зі студентами, які підвищують науковий рівень майбутніх філологів.

Контакти

Кафедра мовознавства

Шановні абітурієнти! Для надання актуальної інформації щодо вступної кампанії 2019 року, надання консультації та ознайомлення з програмами вступних випробувань перейдіть на сторінку Приймальна комісія ХДУ

73000 м.Херсон вул. Університетська (40років Жовтня), 27

466 аудиторія

Тел.: (0552) 32-67-56
Вн. тел.: (205)
Email: