Викладацький склад кафедри

Оновлено: 28.11.2018

 

ГАЙДАЄНКО ІРИНА ВАСИЛІВНА – завідувач кафедри мовознавства, кандидат філологічних наук, професор. Працює на кафедрі з 1997 року. У 2002 році захистила дисертацію з теми: “Назви на позначення смаку: етимологія, семантика, функціонування” З 2002 року – завідувач кафедри українського мовознавства. І.В.Гайдаєнко викладає дисципліни: “Стилістика української мови”, “Загальне мовознавство”,  "Текстознавство", “Сучасні напрями українського мовознавства”. Керує аспірантськими дослідженнями, магістерськими, дипломними та курсовими роботами студентів з проблем лінгвістики тексту, когнітивної семантики та стилістики. Наукові дослідження доцента пов’язані з проблемами лінгвостилістики, когнітивної семантики, лінгводидактики та лінгвістики тексту. Науковий доробок Гайдаєнко І.В. становить понад 70 праць, серед них підручники та посібники (у співавторстві), методичні рекомендації, наукові статті. Вона – один із співавторів підручників: “Українська мова: Підручник для учнів старших класів середніх навчальних закладів нефілологічного профілю та абітурієнтів” (К.: Ленвіт, 2003), “Практикуму з методики навчання української мови” (К.: Ленвіт, 2003, 2011 рр.), “Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах: Підручник для студентів філологічних факультетів університетів” (К.: Ленвіт, 2005, 2010 рр.), “Рідна мова” підручник для 5, 6, 7, 8, 9  класів (К.: Освіта, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 рр.).

ПЕНТИЛЮК МАРІЯ ІВАНІВНА –  доктор педагогічних наук, професор, Відмінник освіти України, Заслужений діяч науки і техніки України, голова спеціалізованої вченої ради університету по захисту кандидатських дисертацій. Працює на кафедрі з 1965 року. У 1996 році захистила докторську дисертацію. У 1990 році Марія Іванівна Пентилюк одержала звання професора і стала першою жінкою-професором в інституті. М.І.Пентилюк керує аспірантами і докторантами при кафедрі. М.І.Пентилюк викладає такі дисципліни: “Загальне мовознавство”, “Стилістика української мови”, “Методика навчання української мови в середніх і вищих закладах освіти”. Керує науковою роботою студентів (курсовими, дипломними, магістерськими роботами) з питань лінгвостилістики та методики навчання української мови. До сфери наукових інтересів входять проблеми лінгвостилістики, загального мовознавства, лінгводидактики загальноосвітньої та вищої школи. Її науковий доробок налічує понад 300 праць, серед них монографії, підручники і посібники для середніх шкіл різних типів та вищої школи, програми, методичні рекомендації, десятки статей. Підручники “Рідна мова” для 5-8 класів та "Українська мова" для 9 класу посіли ІІІ місце у конкурсі серед альтернативних підручників, оголошеному Міністерством освіти і науки України. М.І.Пентилюк керує науковою лабораторією з проблеми “Технологія навчання української мови у середній і вищій школі в умовах південно-східного регіону України”, на базі якої розгорнено роботу по виконанню планових та держбюджетних досліджень. При кафедрі працює “Школа Пентилюк М.І”, яка об’єднує провідних учених лінгводидактів південно-східного регіону України, молодих дослідників – здобувачів кандидатського та докторського рівнів. З 2002 р. М.І.Пентилюк очолює спеціалізовану раду по захисту кандидатських дисертацій. Підготувала 25 кандидатів та двох докторів педагогічних наук. Нагороджена Грамотою Президії Верховної Ради УРСР, значками “Відмінник народної освіти” та “Відмінник освіти України”, медаллю “Ветеран праці”, медаллю “Заслужений діяч науки і техніки України” ,численними грамотами Міністерства освіти України та місцевих органів влади.

 

ОКУНЕВИЧ ТЕТЯНА ГРИГОРІВНА - заступник завідувача кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри. На кафедрі працює з 1992 року. У 2003 році захистила кандидатську дисертацію “Культура мови майбутнього вчителя-словесника в умовах українсько-російської двомовності” Т.Г.Окуневич викладає дисципліни: “Методика навчання української мови", “Риторика”, “Редагування службових документів та освітніх видань”, “Фонди і ресурси; керує курсовими, дипломними, магістерськими роботами студентів з проблем шкільної лінгводидактики та української мови. Коло наукових інтересів пов’язане з питаннями культури мовлення студентів-філологів та вузівської лінгводидактики. Науковий доробок складає більше 40 публікацій, серед них статті, посібники, методичні рекомендації для студентів. Вона є співавтором комплекту підручників з методики навчання української мови.

 

 

АНДРІЄЦЬ ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА – кандидат педагогічних наук, доцент, докторант кафедри мовознавства. Захистила кандидатську дисертацію з теми “Методика опрацювання науково-навчальних текстів у старших класах з поглибленим вивченням української мови”. У 1999 закінчила Херсонський державний педагогічний університет. У 2000 р. – магістр зі спеціальності “ПМСО. Українська мова і література, зарубіжна література”. З 2000 р. – співробітник кафедри мовознавства. Коло наукових інтересів пов’язане з питаннями лінгвістики тексту та стилістики у класах з поглибленим вивченням української мови та закладах нового типу (гімназії, ліцеї). О.М.Андрієць – автор 25 наукових праць, викладає такі дисципліни: "Основи наукових досліджень", "Історична граматика", "Українська діалектологія", "Ділова українська мова", "Лінгвостилістика освітніх видань".

 

 

 

 

 

 ОМЕЛЬЧУК ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри мовознавства. У 2011 р. закінчила Херсонський державний університет, інститут філології та журналістики за спеціальністю: “Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література” та здобула кваліфікацію викладача української мови та літератури; вчителя англійської мови та зарубіжної літератури. З 2013 р. – аспірант кафедри англійської мови та методики її викладання факультету іноземної філології ХДУ. Тема дисертаційного дослідження: “Жанрова специфіка англомовного фейлетону: лінгвостилістичний та лінгвокультурологічний аспекти”. Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент Главацька Ю.Л. Викладає такі дисципліни: “Іноземна мова (англійська)”, “Ділова англійська мова”, “Практичний курс англійської мови” та керує курсовими роботами студентів.

Модуль Навігації

Новий Модуль Документ