Навчально-методична робота

Оновлено: 19.02.2020

 "Жанри віртуальної літератури"

1.Плани лекцій.docx (42.9 Kb)

2. Плани практичних.docx (40.2 Kb)

3. Модуль самостійної роботи.docx (25.9 Kb)

4. Питання до заліку.docx (0 Bt)

 НМКД "Історія української літератури Х-ХVIII століття"

1. Плани лекцій.rtf (110.8 Kb)

2. Плани практичних.docx (57 Kb)

3. Програма дисципліни.docx (26.6 Kb)

4. Художні тексти: Твори І. Величковського.docx (33.3 Kb); Твори І. Вишенського.docx (187.8 Kb)

5. Тести.docx (19 Kb)

6. Питання до заліку.docx (22.9 Kb)

7.Рекомендована література.docx (28 Kb)

8.Опис та структура дисципліни.docx (27.2 Kb)

9. Для самостійної роботи.docx (44.7 Kb)

НМКД "Теорія літератури"

1. Плани практичних. docx (71 Kb)

2. Питання до екзамену з теорії літератури.doc (46 Kb)

3. Зразок тестових завдань з теорї літератури.docx (14.6 Kb)

НМКД "Історія української літератури кінця ХІХ-початку ХХстоліття"

1. Питання до екзамену з історії української літератури к.ХІХ-п.ХХст..doc (61 Kb)

2. Завдання для студентів заочної форми навчання docx (39.5 Kb)

3. Опис дисципліни docx (34.5 Kb)

4. Питання до екзмену.docx (19.6 Kb)

5.Плани практичних.doc (169.5 Kb)

НМКД "Виразне читання"

1. Плани лекцій, практичних, сам.роб, тестові завдання.doc (200.5 Kb)

НМКД "Методика викладання української літератури"

1. Опис дисципліни.doc (221.5 Kb)

2. Анотації до лекцій.doc (69.5 Kb)

3. Питання до екзамену.doc (29.5 Kb)

4. Література.doc (41 Kb)

5. Анотації до курсових та випускних робіт.doc (76.5 Kb)

6. Метод.рек. для виконання котрольних робіт ( з.ф.н.). doc (102.5 Kb)

7. Плани практичних.docx (28.8 Kb)

НМКД "Методика викладання української літератури у ЗВО"
1. Плани лекцій doc (87.5 Kb)

2. Плани практичних МВУЛ у ЗВО.docx (27.2 Kb)

3. Список літератури doc (38.5 Kb)

4. Питання до заліку внз.doc (30 Kb)

5.  Метод.рек. для виконання контрольних робіт  (з.ф.н.) .doc (115.5 Kb)

6. Опис дисципліни .doc (120.5 Kb)

НМКД "Літературна компаративістика"

1. Рекомендована література .doc (50 Kb)

2. Методичні рекомендації до випускних робіт.doc (55.5 Kb)

3. Питання до заліку. doc (27.5 Kb)

4. Опис дисципліни .doc (192.5 Kb)

5. Плани практичних, самостійна робота doc (104 Kb)

6. Лекції лк.doc (27.5 Kb)

НМКД "Історія української літературної критики"
1.  Питання до заліку.doc (32.5 Kb)

2. Плани лекцій .doc (28 Kb)

3. Рекомендована література.doc (33 Kb)

4. Опис дисципліни.doc (293.5 Kb)

5. Плани практичних, самостійна робота. doc (91 Kb)

НМКД "Міфологічні і неоміфологічні школи у літературознавстві"
1. Плани лекцій.doc (32.5 Kb)

2. Плани практичних та самостійної роботи для студентів з.ф.н.doc (81.5 Kb)

3.Плани практичних . doc (69 Kb)

4.Методичні рекомендації. doc (26 Kb)

5. Питання до заліку.doc (28.5 Kb)

6. Тестові завдання  з дисципліни. doc (192.5 Kb)

7. Перелік рекомендованої літератури.doc (73.5 Kb)

8. Для самостійної роботи. doc (39 Kb)

НМКД "Напрями сучасного літературознавства"

1. Плани лекцій.doc (87.5 Kb)

2.Плани практичних.doc (79 Kb)

3. Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи. doc (24.5 Kb)

4. Питання для підсумкового контролю.doc (28 Kb)

5. Завдання для самостійної роботи. doc (43 Kb)

6. Рекомендована література.doc (54 Kb)

7. Тестові завдання.doc (52 Kb)

НМКД "Основи наукових досліджень"

1. Плани лекцій.doc (59.5 Kb)

2. Плани практичних занять.doc (54.5 Kb)

3. Питання для заліку .doc (31 Kb)

4. Для самостійної роботи.doc (53 Kb)

5. Рекомендована література.doc (71 Kb)

6.Методичні рекомендації.doc (25 Kb)

НМКД "Література діаспори"

1. Плани лекцій + плани практичних, модуль самостійної роботи.doc (701.5 Kb)

НМКД "Історія української літератури кінця ХХ - початку ХХІ століть"

1. Плани практичних.docx (24.8 Kb) (92 Kb)

2. Тестові завдання.doc (201 Kb)

3. Рекомендована література.doc (77 Kb)

4.Методичні рекомендації. doc (30 Kb)

5. Тематика контрольних робіт.doc (115 Kb)

НМКД "Історія української літератури І половини ХІХ століття"

Робоча  програма дисципліни ІУЛ І половини ХІХ ст.doc (260 Kb)

Модулі самостійної роботи з історії української літератри І половини ХІХ ст..doc (44.5 Kb)

НМКД "Історія української літератури ІІ половини ХІХ століття"

Модулі самостійної роботи з історії української літератури ІІ половини ХІХ ст..doc (96 Kb)

Робоча програма з історії української літератури ІІ половини ХХ століття.doc (336 Kb)

Плани практичних ІІ пол.ХІХ ст..docx (51.8 Kb)

Плани практичних (для українсько-англійського відділення).docx (43.4 Kb)

НМКД "Фольклор і дитяча література"

Модулі самостійної роботи з дитячої літератри.doc (53 Kb)

Контрольні роботи. doc (41 Kb)

Тестові завдання.doc (101 Kb)

НМКД "Літературне краєзнавство"

Самостйна робота.doc (52 Kb)

Плани практичних.doc (144.5 Kb)

НМКД "Жанрово-стильові пошуки української літератури 20-30-х років ХХ століття"

Модуль самостійної роботи.doc (46 Kb)

Плани практичних.doc (108.5 Kb)

Плани практичних занять з дисципліни вільного вибору "Коректура"

Плани практичних занять.docx (58.3 Kb)

Авторські програми

Авторські програми_кафедри укр.літ.docx (261.5 Kb)

 


 

Новий Модуль Документ

Новий Модуль Документ