Дисципліни кафедри

Оновлено: 25.02.2020

Дисципліни, що викладаються на кафедрі: 

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ "Бакалавр"

014 Середня освіта (Українська мова і література)

035 Філологія (Українська мова і література)

 

 ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ "Магістр"