Міжнародна наукова конференція

Оновлено: 28.08.2017

Міністерство освіти і науки України

Херсонський державний університет

               Університет ім. Ф.Палацького в Оломоуці (Чеська Республіка)

Київський університет імені Бориса Грінченка

Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського

Південноукраїнський національний педагогічний університет ім.К.Д.Ушинського

Українська академія акмеології


10-11 листопада 2017 року

 на базі факультету філології та журналістики

Херсонського державного університету відбудеться

Міжнародна наукова конференція

«ТВОРЧІСТЬ МИКОЛИ КУЛІША У СВІТОВОМУ

ІСТОРИКО-ЛІТЕРАТУРНОМУ КОНТЕКСТІ»

Конференція присвячена 125-річчю від дня народження М. Куліша та 100-річчю Херсонського державного університету

До участі запрошуємо українських та зарубіжних учених.

Плануємо роботу  за такими напрямами:

 • Актуальні проблеми розвитку драматургії і театру.
 • Творчість Миколи Куліша у сучасній рецепції.
 • Поетика драматургії Миколи Куліша.
 • Микола Куліш і театральна культура.
 • Творчість Миколи Куліша у парадигмі компаративістики.
 • Жанрово-стильове розмаїття спадщини Миколи Куліша: інтермедіальні студії.
 • Лінгвокультурний код мистецької палітри  Миколи Куліша.
 • Методичні аспекти вивчення життя і творчості Миколи Куліша у середній і вищій школі.

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Форми участі в конференції: очна та заочна.

Контактні телефони:

Стаднік Ірина Олегівна (секретар) - 0976362296, 0957204038

Детальніше в інформаційному листі конференції:  Інформ.лист конференції pdf (174.2 Kb)

 

Всеукраїнська наукова конференція

Оновлено: 22.05.2017

Міністерство освіти і науки України

Херсонський державний університет

Київський університет імені Бориса Грінченка

Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського          


19  травня 2017 року

на базі факультету філології та журналістики

Херсонського державного університету відбудеться

Всеукраїнська наукова конференція

«ПОЕТИКА ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ»

Конференція присвячена 100-річчю

Херсонського державного університету

Для обговорення і дискусії виносятьсятакіпитання:

 •  Специфіка поетики фольклорних текстів.
 • Поетика епічного і драматичного тексту.
 • Поетика ліричного та ліро-епічного твору.
 • Лінгвостилістика і методика вивчення художнього тексту.       
 • Поетика есеїстики та публіцистики.

Публікація матеріалів. Статті будуть опубліковані у фахових збірниках «Південний архів» та «Лінгвістика». Орієнтовний кінцевий термін подання статей –  до 26 травня 2017 року.

Статті докторів наук друкуються безкоштовно.

Вимоги до оформлення статті:

«Південний архів» -   www.pa.stateuniversity.ks.ua

«Лінгвістика»        -    linguistics.kspu.edu/requirements-registration

Телефон для довідок: (0552) 32-67-56 (деканат факультету філології та журналістики ХДУ); моб. 0976362296, 0957204038 (Стаднік Ірина Олегівна).

 Детальніше в інформаційному листі конференції: Інформаційний лист. Поетика..docx (25.5 Kb)

Програма конференції Поетика художнього тексту 2017 Програма.pdf (422.1 Kb)

 

VІI Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція

Оновлено: 27.03.2017

Міністерство освіти і науки України

Херсонський державний університет

Київський університет імені Бориса Грінченка

Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського

Науково-дослідна лабораторія «Українська література в англомовному світі»

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Запрошуємо до участі у VІI Всеукраїнській студентській

науково-практичній інтернет-конференції,

присвяченій 100-річчю Херсонського державного університету,

«ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ У СВІТОВОМУ

ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОМУ КОНТЕКСТІ»,

що відбудеться у Херсонському державному університеті

10 березня 2017 року

         Планується робота секцій:

 • художній світ поетів діаспори;
 • драматургія українського зарубіжжя;
 • художня проза української діаспори;
 • літературна критика українського зарубіжжя.

         Для участі у роботі конференції просимо надсилати заявки з назвою теми виступу, тексти статтей до 7 березня 2017 року.

         За матеріалами конференції планується випуск електронного збірника наукових праць студентів. Публікація статті в електронному збірнику – безкоштовно.

   Тексти доповідей, які не відповідають вимогам, не будуть опубліковані

Адреса оргкомітету: 73000, м. Херсон, вул. Університетська, 27  Херсонський державний університет,

факультет філології та журналістики,

кафедра української літератури

Тел. 0976362296, 0957204038 (Стаднік Ірина Олегівна)

Детальніше в інформаційному листі Інформ. лист конференції.doc (38 Kb)

 Збірник матеріалів інтернет-конференції Діаспора. Студ. збірник. 2017 р..pdf (2.1 Mb)


 

 

Всеукраїнська наукова конференція "Поетика художнього тексту"

Оновлено: 18.01.2016

Міністерство освіти і науки України

Херсонський державний університет

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до участі у Всеукраїнській науковій конференції

 

«Поетика художнього тексту»,

що відбудеться 20  травня 2016 року  на базі факультету філології та журналістики Херсонського державного університету

Для обговорення і дискусії виносятьсятакіпитання:

 •  Специфіка поетики фольклорних текстів.
 • Поетика епічного і драматичного тексту.
 • Поетика ліричного і ліро-епічного твору.
 • Лінгвостилістика і методика вивчення художнього тексту.        
  • Поетика есеїстки та публіцистики.

 

Учасники конференції можуть запропонувати власну тему для обговорення в рамках тематики конференції.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Форми участі: очна, заочна

Детальніше в інформаційному листі - Поетика художнього тексту. Інформаційний лист.doc (76.5 Kb)

Всеукраїнська наукова конференція "Міфосвіт української поезії: генеза прочитання"

Оновлено: 18.01.2016

17 грудня 2015 року на факультеті філології та журналістики Херсонського державного університету відбулася

Всеукраїнська наукова конференція "Міфосвіт української поезії: генеза прочитання"

 Викладачі кафедри української літератури під керівництвом Демченко А.В. продовжують добрі традиції, гуртуючи довкола актуальних проблем дослідників зі всієї України. Цього разу до роботи конференції долучилися науковці з 22 вищих навчальних закладів України (Запоріжжя, Київ, Миколаїв, Одеса, Полтава, Тернопіль, Умань та ін.). Провідні вчені, зокрема доктор філологічних наук, професор кафедри  української літератури і компаративістики Київського університету імені Бориса Грінченка Поліщук Я.О., доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови і літератури Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського Філатова О., доктор філологічних наук, професор кафедри української, англійської і латинської мов імені М. Драй-Хмари Київського національного університету біоресурсів і природокористування України Кіраль С.С., доктор філологічних наук, професор кафедри культурології та українознавства Запорізького державного медичного університету Турган О.Д., викладачі та аспіранти запропонували до розгляду понад 100 доповідей, у яких розкривали особливості літературної міфотворчості, тлумачили міф у здобутках майстрів художнього слова.

 

Відкрив пленарне засідання декан факультету філології та журналістики Херсонського державного університету, доктор філологічних наук, професор Олексенко В.П., який відзначив, що на конференції піднімаються досить важливі й актуальні проблеми, що потребують уточнення, пояснення, нових поглядів і прочитань. Кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української літератури Демченко А.В. обґрунтувала обрання теми конференції, а також зазначила, що культура і наука у нинішній складний час не повинні відходити на другий план. На пленарному засіданні були виголошені змістовні доповіді доктора філологічних наук, професора Олексенка В.П. «Концепт «мати» у поетиці А.Малишка», доктора філологічних наук, професора кафедри англійської мови та методики її викладання Херсонського державного університету Бєлєхової Л.І. «Міфопоетика лірики Лесі Українки та Емілі Дікінсон» та ін. Роботу конференції було продовжено у трьох секціях, де дослідники мали змогу поспілкуватися, взяти участь у наукових дискусіях проблем їх наукових досліджень: секція № 1 «Міфосвіти фольклору та літератури до кінця ХIХ століття», секція № 2 «Модерністська і постмодерна парадигми неоміфологізму в українській поезії», секція № 3 «Лінгвоконцептологія поетичного тексту». Представляли свої цікаві дослідження молоді науковці – аспірантка кафедри української літератури Херсонського державного університету Бокшань Г.І. – «Міфопоетика віршованого інтертексту в романі Галини Пагутяк «Компроміс»», викладач кафедри української літератури Херсонського державного університету Цепкало Т.О. – «Міфо-фольклорне трактування образу місяця в поезії Христини Алчевської», асистент кафедри української літератури Херсонського державного університету Коротєєва В.В. – «Міфологема долі у ліриці А. Тарковського та В. Стуса», аспірантка кафедри української літератури Херсонського державного університету Чаура Н.С. – «Міфокритка на сторінках журналу «Кур’єр Кривбасу»», аспірантка кафедри української літератури Херсонського державного університету Бутрій К. – «Топос саду в ліриці В. Махна» та ін.. Усі доповіді були цікавими, містили нові, ще не досліджені аспекти і викликали жваву наукову дискусію.

Наприкінці  кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач загальноуніверситетської кафедри мовної освіти Чабан Н.І. відзначила, що атмосфера під час конференції нагадувала храм науки, і побажала дослідникам подальших звершень. Професор Олексенко В.П. зазначив, що такі конференції, організовані кафедрами факультету філології та журналістики, є широкомасштабними і високоінтелектуальними і по праву можуть називатися науковими форумами. Подані доповідачами тези виступів будуть опубліковані у збірнику матеріалів конференції.

           

ст. викл. кафедри української літератури Галаган В.В.

Всеукраїнська наукова конференція "Міфосвіт української поезії: генеза прочитання"

Оновлено: 29.10.2015

Херсонський державний університет

Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до участі у Всеукраїнській науковій конференції

 

«Міфосвіт української поезії: генеза прочитання»,

що відбудеться 17 грудня 2015 року  на базі факультету філології та журналістики Херсонського державного університету

Для обговорення і дискусії виносяться такі питання:

 

 • Специфіка рецепції міфологічних тем, мотивів та образів у поезії ХХ-ХХІ ст.
 •             Генеза і форми авторської міфотворчості.
 •             Проблеми сучасної міфопоетики.
 •             Модифікації архетипних образів у поетичних текстах.
 • Лінгвоконцептологія поетичного тексту.

 

Учасники конференції можуть запропонувати власну тему для обговорення в рамках тематики конференції.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Форми участі: очна, заочна

 

Детальніше в інформаційному листі - Міфосвіт поезії. Інформаційний лист.docx (28.6 Kb)

Інформація про конференції

Оновлено: 29.10.2015

                

7 жовтня 2014 року

 на факультеті філології та журналістики Херсонського державного університету

відбулась регіональна наукова конференція

«Творчість Павла Загребельного з погляду сьогодення»

Творчість Павла Загребельного з погляду сьогодення (програма ).doc (589.5 Kb)

Новий Модуль Документ

Оновлено: 29.10.2015

  3 квітня 2014 року

 на факультеті філології та журналістики Херсонського державного університету

відбулась регіональна наукова конференція

«ДУХОВНИЙ СВІТ ТВОРЧОСТІ О.ГОНЧАРА»

О. Гончар (програма регіональної наукової конференції).doc (182.5 Kb) 

Новий Модуль Документ

Оновлено: 29.10.2015

На базі факультету філології та журналістики

Херсонського державного університету

14 березня 2014 р.

відбулась регіональна наукова конференція,

присвячена 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка

Т. Г. Шевченко (програма регіональної конференції).doc (580.5 Kb)

Новий Модуль Документ

Оновлено: 29.10.2015

На базі факультету філології та журналістики

Херсонського державного університету

14 листопада 2013 р.

відбулась Всеукраїнська наукова конференція

“Творчість Дмитра Марковича у світовому літературно-мистецькому контексті”,

присвячена 165-річчю від дня народження визначного українського письменника і громадського діяча.

Робота проводилась на секційних засіданнях за чотирма напрямами відповідно до профілю наукової тематики доповідей: :

 1. Літературознавство і компаративістика.
 2. Мовознавство.
 3. Мистецтвознавство.
 4. Краєзнавство.
 5. Методика вивчення творів Д.Марковича у школі та вищих навчальних закладах.

Матеріали будуть видрукувані у збірниках «Південний архів» та «Науковий вісник Херсонського державного університету» (Серія «Лінгвістика»), затверджених ВАК України як фахові видання.

Новий Модуль Документ

Оновлено: 29.10.2015

На базі факультету філології та журналістики

Херсонського державного університету

25-26 квітня 2013 року

відбудеться V Всеукраїнська студентська

науково-практична конференція

Інформ лист студ. конф..doc (43 Kb)

Новий Модуль Документ

Оновлено: 29.10.2015

27-28 жовтня 2011 р. на факультеті філології та журналістики Херсонського державного університету

відбулась Всеукраїнська наукова конференція "Літературна спадщина Дніпрової Чайки в історико-культурному контексті",

присвячена 150-річчю від дня народження відомої української письменниці Дніпрової Чайки (Людмили Василевської-Березіної)

 

Програма конференції Дніпрова Чайка.doc (168 Kb)

Інформаційний лист конференції Дніпр.Чайка.doc (40.5 Kb)

З В І Т з конференції Дніпрова Чайка.doc (55.5 Kb)

 

Новий Модуль Документ

Оновлено: 29.10.2015

                      

 

7 лютого 2013 року на факультеті філології та журналістики Херсонського державного університету відбулася Всеукраїнська наукова конференція «Микола Чернявський і світовий літературно-мистецький контекст», присвячена 145-річчю від дня народження митця.

ЗВІТ конференції М.Чернявський.doc (38 Kb)

Рішення Всеукраїнської конференції.doc (40.5 Kb) 

 

Новий Модуль Документ

Оновлено: 29.10.2015

На базі факультету філології та журналістики

Херсонського державного університету

20-21 грудня 2012 р.

відбудеться Всеукраїнська наукова конференція

“МИКОЛА КУЛІШ І РОЗСТРІЛЯНЕ ВІДРОДЖЕННЯ”,

присвячена 120-річчю від дня народження визначного українського драматурга.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ doc (60.5 Kb)