Новий Модуль Документ

Оновлено: 20.04.2017

Склад ради студентського наукового товариства факультету філології та журналістики

Голова радиАнастасія Мельникова

 

Заступник голови ради – Олена Обуховська

 

Секретар ради – Ірина Шеремет 

 

 

Проблемні групи факультету філології та журналістики

Назва

Керівник

Кафедра української мови

1. 

Закономірності розвитку мови

доц. Климович С.М.

2. 

Актуальні проблеми лінгвістики

доц. Карабута О.П.

3. 

Лінгвостилістика художнього мовлення

доц. Гайдученко Г.М.

4.

Соціолінгвістичний аспект дослідження мови

доц. Мартос С.А.

5. 

Синтаксичні особливості художнього тексту

проф. Тихоша В.І.

Кафедра мовознавства

1. 

Професійні горизонти майбутнього вчителя-словесника

доц. Окуневич Т.Г.

2.

Структурно-семантичний аналіз англомовних текстів

доц. Мелконян В.М.

Кафедра української літератури

1. 

Неоміфологізм в українській і зарубіжній літературах

доц. Чухонцева Н.Д.

2. 

Поетика письменників Херсонщини та діаспори
доц. Немченко І.В.

 

3. 

Творчі світи письменників української діаспори    

доц. Немченко Г.В.

4. 

Художні домінанти творів української літератури ХХ - ХХІ століття

доц. Демченко А.В.

5. 

Інноваційні підходи до викладання української літератури

доц. Бондаренко Л.Г.

6.

Художні виміри українського модернізму

доц. Корівчак Л.Д.

7.

Поетика символів в українській літературі

доц. Бахтіарова Т.В.

Кафедра соціальних комунікацій

1. 

Контекстні вияви лексичних та граматичних одиниць у ЗМІ

проф. Олексенко В.П.

2. 

Історія становлення української преси

доц. Рембецька О.В.

3. 

Проблеми журналістики в інформаційному просторі

проф. Різун В.В.

 

План  роботи

 ради студентського наукового товариства

факультету філології та журналістики

на 2016-2017 навчальний рік

 

Заходи

Терміни проведення

Відповідальні

1.

Обговорення плану роботи ради СНТ ФФЖ

Вересень 2016 р., на засіданні ради СНТ ХДУ, 15.00, ауд.593

 

вересень на засіданнях рад СНТ факультетів

 

Мельникова А.

2.

Засідання ради студентського наукового товариства ХДУ

 

Друга середа місяця, 15.00, ауд. 593

Рада СНТ ХДУ

3.

Організація і проведення звітної студентської науково-практичної конференції «Науково-дослідна робота студентів ХДУ: стан, проблеми, перспективи»

20 жовтня 2015 р., 254 ауд.

Рада СНТ ХДУ,

рада СНТ ФФЖ

4.

Упорядкування інформаційного стенду ради СНТ ФФЖ

Протягом I семестру

Мельникова А.

Обуховська О.

5.

Організація та проведення університетського етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальних дисциплін і спеціальностей

 

Вересень 2016 р.- березень 2017 р.

Відповідальний за сектор підготовки студентських наукових робіт ради СНТ

6.

Організація Всеукраїнської науково - практичної «Актуальні проблеми сучасного мас-медійного простору».

Вереснь 2016р.

Члени кафедри соціальних комунікацій

7.

Провести VІ конкурс журналістської майстерності «СТУДRESS – 2016» серед студентів 1-4 курсів спеціальності «Журналістика»

Листопад 2016 року

Члени кафедри соціальних комунікацій

8.

Провести Всеукраїнську студентську наукову інтернет-конференцію «Література української діаспори у світовому історико-культурному контексті» до 100-річчя ХДУ

10 березня 2017 р.

Демченко А.В.

Немченко І.В.

9.

Провести Всеукраїнську наукову конференцію «Поетика художнього тексту» до 100-річчя ХДУ

19 травня 2017р.

Демченко А.В.

Бондаренко Л.Г.

Цепкало Т.О

10.

Організувати й провести Всеукраїнську науково-практичну конференцію  «О.Потебня і сучасна наука»

Жовтень 2016 р.

І.В.Гайдаєнко

О. М.Андрієць

11.

Організувати й провести Всеукраїнську студентську науково-практичну конференцію, присвячену 100-річчю Херсонського державного університету  «Актуальні проблеми філологічних та лінгводидактичних студій третього тисячоліття у студентських дослідженнях»  

Березень 2017 р.

І.В.Гайдаєнко

О.М.Андрієць

 

12.

Організувати й провести регіональну студентську науково-практичну конференцію  «Українська мова в контексті слов’янознавства», присвячену Дню слов’янської писемності

Травень 2017р.

Т.Г.Окуневич

О.М.Андрієць

13.

Організувати й провести студентську науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми сучасної англійської мови»

8 грудня 2016 р.

В.М.Мелконян

Ю.О.Омельчук

Н.М.Лебедєва

14.

Організувати й провести круглий стіл «Шекспірівські читання»

10 листопада 2016

В.М.Мелконян

Ю.О.Омельчук

Н.М.Лебедєва

15.

Провести факультетські студентські науково-практичні  конференції:

–        ««Актуальні проблеми лінгвістики тексту в мовознавстві»;

–        «Проблеми підготовки учнів загальноосвітньої школи до зовнішнього тестування»;

–        «Англійська мова – засіб міжнародної комунікації»;

 

Лютий, 2017 р.

 

Вересень, 2016

 

30 березня 2017

 

І.В.Гайдаєнко

 

Т.Г. Окуневич

 

Омельчук Ю.О.

В.М.Мелконян

Н.М.Лебедєва

16.

Провести студентську науково-практичну конференцію «Україна в Міжнародному реєстрі «Пам'ять світу» (до 70-річчя ЮНЕСКО)»

Листопад, 2016

Гайдученко Г.М.

17.

Провести VII Всеукраїнську наукову конференцію «Сучасні орієнтири філологічної науки»

24-25 листопада 2016 р.

Члени кафедри української мови

Новий Модуль Посилань