Факультет філології та журналістики

Оновлено: 21.03.2018

16-17 жовтня 2015 року викладачі кафедри української літератури долучилися до участі у Міжнародній науково-практичній конференції «МАСОВА ЛІТЕРАТУРА: ПРОБЛЕМА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ, ЗМІСТУ ТА ФОРМИ», яка відбулася на базі Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського.

В роботі конференції брали участь близько 180 вчених з України, Литви, Румунії, Польші, Росії, Азербайджану та інших країн. У ході роботи конференції було проведено пленарне та секційне засідання, презентація досягнень Міжнародного літературного конкурсу "Коронація слова" за участю засновників Тетяни Логуш та Юрія Логуша.

Формат конференції передбачав залучення до обговорення проблем розвитку сучасної української белетристики широкої аудиторії не лише вчених, а й представників творчої інтелігенції, журналістської спільноти, викладачів вузі, вчителів-філологів, студентської молоді. 

Дослідження масової літератури у площині змісту та форми включає в себе цілий комплекс значущих питань, що потребують ґрунтовного аналізу.

Для сучасного світового мистецтва характерними рисами є варіативність, співіснування класичних та експериментальних зразків, поєднання різних стильових тенденцій в одних часових межах. Багатобарвна постмодерна доба покликана порушувати канони, руйнувати закони, водночас зберігаючи побутування традиційних форм.

Не є винятком сучасна українська література, яка завдяки культурним та політичним трансформаціям останніх десятиліть набуває нової для себе якості, видозмінюється, формується в цілісності елітарного та масового. Своє місце в національному художньому дискурсі поступово починає займати масова література. При цьому наукові підходи осмислення феномену популярної літератури перебувають у проблемному колі.