Кафедра aнглійської мови та методики її викладання

Оновлено: 22.10.2020

Кафедра англійської мови та методики її викладання є однією з молодих та провідних кафедр факультет Іноземної Філології ХДУ.

За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу України, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм завідувачу кафедри Заболотській О.О. присвоєно почесне звання "Заслужений працівник освіти України"  

(Указ Президента України № 135/2018)

 

З часу заснування (1 вересня 2008 року) на кафедрі працюють 15 штатних працівників, серед яких: 

 • доктор педагогічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України, завідувач кафедри Заболотська О.О.
 • доктор філолгічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України,Бєлєхова Л. І.
 • доктор педагогічних наук, професор Співаковська Є.О.
 • кандидат філологічних наук, доцент Димитренко Л.В.
 • кандидат філологічних наук, доцент Поторій Н.В.
 • кандидат педагогічних наук, доцент Зуброва О.А.
 • кандидат філологічних наук, доцент Лебедєва А.В.
 • кандидат філологічних наук, доцент Москвичова О. А.
 • кандидат філологічних наук, доцент Базилевич Н. В.
 • кандидат філологічних наук, старший викладач Шилова К. О.
 • заступник завідувача кафедри, кандидат філологічних наук, старший викладач Приходько І.В.
 • старший лаборант Онищенко А. І.
 • завідувач навчально-методичним кабінетом інформаційних технологій навчання іноземних мов, фахівець 1 категорії Нікулін О.В.
 • аспіранти:  Лисенко Є., Ставенко О., Макарова Т., Ревенко Є., Поджарицька А., Гура В., Іваненко Д.

         На базі кафедри створені наукові школи професорів Л.І.Бєлєхової, О.О. Заболотської, які підтримують тісні зв'язки з провідними вузами України, зокрема: Київським національним лінгвістичним університетом, Одеським національним університетом імені І.І.Мечникова, Одеським національним університетом імені К.Д.Ушинського.

      Разом з професорами Заболотською О.О., Бєлєховою Л.І. викладачі кафедри є членами Всеукраїнської асоціації когнітивної лінгвістики та поетики.

     При кафедрі функціонують аспірантури зі спеціальності “13.00.02 – Теорія та методика навчання (германські мови)” та “10.02.04 – Германські мови”, 035 - Філологія, докторантура зі спеціальності 035 - Філологія   для успішного захисту дисертаційних досліджень аспірантів та докторантів як кафедри англійської мови та методики її викладання, так і здобувачів всієї України.

     У рамках інноваційних тем кафедри “Лінгвостилістичний, когнітивний, комунікативно-прагматичний аспекти тексту і дискурсу” та “Новітні технології навчання іноземних мов у ВНЗ” плідно співпрацюють з завідувачем кафедри всі викладачі, публікуючи  наукові праці у вітчизняних та зарубіжних виданнях (монографії, наукові статі, огляди та рецензії). Навчальні посібники і методичні рекомендації, підготовлені професорсько-викладацьким складом кафедри, використовуються студентами факультету іноземної філології у навчально-професійному процесі.

      Кафедра здійснює навчальну та навчально-методичну роботу на факультеті іноземної філології. Перелік дисциплін, що викладаються на кафедрі, є досить різноманітним:

 • Практика УПМ англійської мови
 • Практична граматика англійської мови
 • Практична фонетика англійської мови
 • Лексикологія англійської мови
 • Література Англії та США
 • Методика викладання іноземних мов (друга мова)
 • Методика викладання англійської мови у ЗВО
 • Стилістика англійської мови
 • Історія англійської мови
 • Іноземна мова
 • Інтерпретація тексту
 • Сучасна література Англії та США
 • Теоретична фонетика англійської мови
 • Теоретична граматика
 • Практичний курс англійської мови
 • Сучасні методи дослідження художнього тексту
 • Країнознавство
 • Проблеми міжкультурної комунікації
 • Порівняльно-історичне й типологічне мовознавство
 • Новітні досягнення у сучасній лінгвістиці
 • Теоретичний курс англійської мови
 • Вступ до германської філології
 • Історія літератури англомовних країн
 • Сучасна англомовна література
 • Спецкурс з перекладознавства
 • Сучасна література країни першої іноземної мови
 • Загальна теорія другої іноземної мови
 • Нові тенденції в художній літературі
 • Аналітичне читання та письмо
 • Лінгвокогнітивні та лінгвосеміотичні особливості дискурсу
 • Теорія і практика прекладу

Вже стало традицією для кафедри англійської мови та методики її викладання запрошувати гостьових лекторів світового класу для читання онлайн лекцій здобувачам СВО "Магістр". Проведена лекція професором Ланко Марушичем з університету Нової Гориці (Словенії) 22 жовтня є підтримкою освітньої програми 014.021Середня Освіта (Англійська мова та література), яка у ці дні проходить акредитацію. •      3 березня 2020 року на факультет іноземної філології завітала стейкхолдер освітньої програми 014Середня освіта (мова та література (англійська)) та провела лекційне заняття для здобувачів СВО "Магістр"  "Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів до фасилітативної взаємодії з учнями на уроках іноземної мови»  . Як завжди лекція поглибила знання студентів з методики викладання іноземних мов та сприяла формування професійної компетентності майбутніх учителів англійської мови.
 •            •                           

 •       На початку квітня 2020 року професор Університету Нової Гориці (Словенія) Франк Ланко Марушич провів он-лайн лекцію для здобувачів  СВО "Магістр" з теми «Looking for Cognitive Basis of Adjective Ordering».   
 • Студентка 1 курсу магістратури, спеціальності 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)) Кравченко Анастасія у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з  германських мов, що проходив на базі Київського національного лінгвістичного університету, отримала диплом ІІ ступеня ( науковий керівник, доктор педагогічних наук, професор Заболотська О.О.)
 • . 


       Як завжди, кафедра англійської мови та методики її викладання проводить інтерактивні семінари для вчителів міста Херсона та Херсонської області з актуальних питань викладання іноземної мови.
      Сьогодні інформаційний простір  учнів формується засобами Інтернет-мережі, тому впровадження медіаграмотності в навчальнийпроцес є важливим аспектом сучасної освіти.
      26 серпня 2020 р. було проведено інструктивно-методичний семінар " Медіаграмотність у навчанні учнів іноземних мов". Мета заходу – підвищення  ефективної взаємодії сучасного вчителя іноземних мов із  мас-медіа та формування моделі інтеграції навичок критичного сприйняття інформації в освітній процес.


      Доктор педагогічних наук, професор Заболотська О.О. акцентувала увагу слухачів на ефективних методах та сучасних інноваційних технологіях навчання іноземних мов та познайомила зі шляхами формування медіаграмотності засобами mind maps, демотиваторів та геймифікації.
      Доцент кафедри Базилевич Н.В., яка пройшла курс онлайн навчання «Вивчай та розрізняй: інфомедійна грамотність», організований Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) за підтримки Посольства США та Великої Британії, у партнерстві з Міністерством освіти і науки України та Академії Української преси, надала практичні рекомендації інтеграції інфомедійної грамотності у навчальні матеріали з іноземних мов.
      Перспективою подальшої співпраці кафедри англійської мови та методики її викладання з учителями міста Херсона та Херсонської області можуть бути пошуки способів підвищення професійної компетентності вчителів іноземних мов у питаннях формування медіаграмотної мовної особистості вчителя.
     Викладачі кафедри активно працюють зі студентами проблемних груп факультету іноземної філології спеціальностей: Філологія (германські  мови та літератури (переклад включно), перша -англійська), Середня освіта (мова та література англійська, німецька), Середня освіта (мова та література англійська), Середня освіта (мова та література англійська, російська). В результаті такої роботи зафіксовано поліпшення результатів навчання студентів зазначених груп. Результатом роботи проблемних груп є перемоги студентів на конкурсах наукових робіт: 2017 р. - Стеценко Дарія (1 місце), 2018 р. - Лисенчук Аліна (3 місце), 2019 р. - Дудка Ксенія (2 місце).    

Усі викладачі кафедри – досвідчені професіонали, більшість з яких працюють в університеті вже багато років. Провідними науковцями, викладачами вищої кваліфікації, які успішно поєднують викладання складних теоретичних курсів та спецкурсів з науковою діяльністю та керівництвом науковою роботою аспірантів та студентів, є: завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор Заболотська О.О.; доктор філологічних наук, професор Бєлєхова Л.І.; кандидати філологічних наук, доценти Димитренко Л.В., Поторій Н.В.; кандидати педагогічних наук, доценти  Зуброва О.А., Коструіна О. В.

      Наукова робота посідає приоритетне місце серед інших видів діяльності професорсько-викладацького складу кафедри, якою розроблена широка і різноманітна проблематика. Викладачі кафедри виховують нове покоління майбутніх колег, налаштованих на науковий пошук, підвищують кваліфікацію та активно співпрацюють з провідними лінгвістичними та педагогічними вузами України та зарубіжжя. Результатом наукової роботи викладачів кафедри є:

 • 3 науково-методичних посібника з грифом МОН: «Методика викладання іноземних мов у ВНЗ» (проф. Заболотська О. О.); «Контроль якості знань студентів з фахових дисциплін: напрям підготовки: Філологія. Мова та література (англійська): Тестові завдання» (Заболотська О.О., Димитренко Л.В., Петренко Н. В., Заболотська О. В., Москвичова О. А.,Антоненко О.В.); «Самостійна робота студентів з дисципліни «Практика УПМ англійської мови (1-2 курси)» (Заболотська О. О., Заболотська О. В.).

 • Кафедра англійської мови та методики її викладання щорічно проводить семінари на базі ХДУ, шкіл міста (гімназія №6, ЗОШ №57, Академічного ліцею ім. проф. О. Мішукова) методичного обєднання вчителів англійської мови міста Херсона, тренінги з вчителями міста та області щодо підвищення рівня навченності учнів, підготовки їх до ЗНО, участі учнів у науково-дослідній роботі МАН. Так, 14 листопада 2019 р. на базі гімназії №6 м. Херсон за підтримки методичного обєднання вчителів англійської мови пройшов семінар щодо факторів успішної участі учнів у науково-дослідній роботі, підготовки учнів до ЗНО, творчої роботи з  обдарованими учнями. Участь у семінарі взяли вчителі міста, стейк-холдери, потенційні роботодавці (директори шкіл №6, №57 та викладачі кафедри англійської мови та методики її викладання).

 • 20 листопада 2019 року доцент кафедри Базилевич Н.В. взяла участь у загальноуніверситетському  профорієнтаційному заході в місті Береслав, який було проведено для учнів старших класів шкіл №1 та №3. Мета заходу: познайомити учнів з пріорітетним навчанням на факультеті іноземної філології.

 •  

  У рамках  Факультету іноземної філології стартував тиждень англійської мови.

   

  Гарні, талановиті, креативні та амбіційні  магістри 2 курсу Спеціальності 014.02 Середня освіта (мова та література англійська) розпочали тиждень з квестів та вікторин англійською мовою, які будуть цікавими не лише  для студентів, а й для викладачів факультету. Окрім цього, кожного дня магістри будуть проводити відкриті заходи для студентів 1-3 курсів.

   

           Честь відкрити тиждень англійської мови на ФІФ випала студенткам 241М групи Яковенко Дарії, Зарічній Анастасії та Кучеренко Тетяні, які провели зі студентами 161 групи заняття під гучною назвою Who is on top? у  стилізованій тематиці свята  Halloween. Поєднавши цікаві та веселі конкурси з сучасними мультимедійними технологіями, дівчата змогли не лище перенести всіх у містичну атмосферу свята, а й максимально продуктивно витратити навчальний час, показавши свою педагогічну майстерність і розкривши творчий та інтелектуальний потенціал студентів першого курсу.

   

   

   

 •  Дні науки у ХДУ
У рамках Днів науки в ХДУ студенти факультету іноземної філології відвідали лекцію провідного британського науковця в галузі когнітивної лінгвістики професора Пітера Стоквелла з Ноттінгемського університету.  Учений прийняв запрошення кафедри англійської мови та методики її викладання ХДУ виступити в ролі лектора для  херсонської лінгвістичної когорти вчених та студентів ФІФ. Чимало зацікавлених філологів завітали до професора на лекції та воркшопи, присвячені темі "Іконічність у ліричних текстах".
 
15–16  травня 2019 року кафедрою англійської мови та методики її викладання та кафедрою словянської філології була проведена ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Лінгвістика ХХІ століття: здобутки та перспективи». У конференції взяли участь 183 особи, серед яких 30 докторів наук, 72 кандидатів наук, 30 викладачів і близько 50 аспірантів та магістрів з 32 вищих навчальних закладів України та 7 зарубіжних країн, зокрема Великої Британії (The University of Nottingham ), Польщі (Поморська академія (м. Слупськ)), Словенії (University of Nova Gorica ), КНДР (Далянський університет іноземних мов ), Білорусії (Білоруський державний університет), Росії (МДУ імені М.В. Ломоносова), Болгарії (Uniwersytet Płowdiwski im. Paisija Chilendarskiego, Płowdiw). Робота 5 секцій виявила, що науковці обізнані актуальними  проблемами сучасної лінгвістики, зокрема: лінгвокогнітивними та комунікативно-прагматичними аспектами англійськомовного тексту та дискурсу, німецької філології ХХІ століття, орієнтирами сучасної романістики, новими тенденціями у міжкультурній комунікації, інтра- та екстралінгвістичними проблемами сучасної славістики.
 
 
Другий день роботи конференції пройшов у ко-воркінг центрі наукової бібліотеки ХДУ за участю науковців, аспірантів та студентів факультету іноземної філології. Професором Пітером Стоквелом був проведений майстер-клас для студентів 4 курсу про особливості діалектів сучасної англійської мови.
 
 
16 травня на базі СТО "Буревісник" почали роботу літні лінгвістичні школи. Пітер Стоквел та професор Ольга Заболотська виступили з лекціями з актуальних проблем сучасної лінгвістики перед студентами літньої лінгвістичної школи.

17 травня 2019 року кафедрою англійської мови та методики її викладання був проведений інтерактивний семінар «Поетичні зустрічі» зі студентами факультету іноземної філології та учнями Херсонської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 31, який є продовженням низки профорієнтаційних заходів, започаткованих та організованих завідувачем кафедри професором Заболотською О.О.

Модераторами заходу були викладачі кафедри Димитренко Л.В. та Базилевич Н.В., які заохотили учасників заходу до створення власних витворів поезії англійської мовою. Студенти та учні із захопленням читали вірші, які були спеціально підготовлені до цього заходу. Впевненості та наснаги їх додавали дружня, доброзичлива атмосфера та відверта підтримка аудиторії слухачів, які зустрічали юних поетів щирими та бурхливими оплесками. Усі учасники заходу, які зачитували власті поетичні доробки англійської мовою, були нагороджені заохочувальними призами. Студентка 461 групи Кравченко Олеся посіла перше місце, студентка 391 групи Гонтаєва Ганна – друге місце, студентка 441 групи Лім Катрін – третє місце.  Щиросердно вітаємо переможців, бажаємо наснаги та подальших творчих здобутків!

 
 
 

Вітаємо студентку 1 курсу магістратури Дудку Ксенію з перемогою (ІІ місце)  у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності "Романо-германські мови та літератури (за методикою їх викладання)". Бажаємо натхнення та подальших успіхів!!!

Окрім лекцій, практичних та семінарських занять, на яких студенти опановують необхідні теоретичні та практичні знання, доцільним є також проведення гостьових лекцій, спрямованих на розширення кругозору студентів, ознайомлення з новими фактами, науковими напрямами у сфері філології та методики викладання іноземних мов, а також на формування уміння дискутувати та оперувати отриманими раніше знаннями, мотивувати до подальшого поглибленого вивчення інформації, представленої лектором. Саме з цією метою кафедрою англійської мови та методики її викладання 21 березня 2019 року було проведене лекційне заняття «Методи організації самостійної роботи студентів: вітчизняний та зарубіжний досвід» за участю гостьового лектора – Князян Маріанни Олексіївни, доктора педагогічних наук, професора кафедри французької філології Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

На лекційному занятті Маріанна Олексіївна ознайомила студентів з сутністю самостійної роботи студентів та методів її організації в університетах України. На лекції було висвітлено методи організації самостійної роботи студентів в університетах США (принципова увага акцентувалася на підготовці портфоліо, проведенні етнічної автобіографії, впровадженню методу проєктів, кейс-стаді), Канади (розкрито сутність концептуальної карти), Великої Британії (мікровикладання, написання есе, ділові ігри тощо), Німеччини (підготовка студентів до самостійної роботи пошукового характеру на семінарах трьох типів), Франції (дидактизація навчальної інформації), Японії (творчі проєкти, особливості залучення молоді до самостійної роботи студентів та її організації).

Також за участю Маріанни Олексіївни був проведений круглий стіл «Психологічний базис засвоєння знань та вмінь студентів у процесі викладання іноземних мов», під час якого обговорювалися основні психологічні закони інтеріоризації знань та вмінь, етапи їх актуалізації. відповідно до кожного етапу наведено типи вправ та схарактеризовано дії викладача. Висвітлено реалізацію психологічних закономірностей у процесі формування фонетичних, граматичних, лексичних знань та вмінь, організації основних видів мовленнєвої діяльності особистості.

 • Кожного року 9 березня в Україні святкують день народження Великого Кобзаря. У цьому році 205 річницю з дня народження Т. Г. Шевченка відзначають урочисто в Україні та за її межами.

  Студенти 441 та 461 груп активно залучилися до проведення святкового заходу «Шевченко крокує світом» разом з кафедрою світової літератури та культури імені О. Мішукова цей захід проводили кафедри факультету іноземної філології, зокрема і кафедра англійської мови та методики її викладання.

  Учасники заходу, серед яких були не тільки студенти ФІФ, а й учні гімназії № 6 та ЗОШ №57, поринули у світ поезії Великого Поета, відкрили нові грані його таланту, усвідомили його пошану у світі, силу та значимість його творів у сьогоденні, усвідомили, що Великого Кобзаря шанують у всьому світі і тому доказом є чисельна кількість пам’ятників, що встановлені від Токіо до Бразилії; його вірші перекладають в англомовних країнах та презентують мовою оригіналу – українською, його ім’ям названі вулиці в США, Великій Британії, Австралії.

  Учасники заходу почули вірші поета українською мовою, які читали представники різних країн світу, студенти 441 та 461 груп та молоді поети факультету іноземної філології, які презентували власні твори, присвячені роковинам Т. Г. Шевченка.  Проведений святковий захід між ФІФ і школами міста мав і профорієнтаційну спрямованість: довести, що на ФІФ навчатися цікаво, тут є усі можливості розкрити свій потенціал, стати грамотним філологом і навіть поетом, або письменником.

 • 28 лютого 2019 року викладачами кафедри англійської мови та методики її викладання в рамках профорієнтаційної роботи зі школами міста був проведений інтерактивний захід «У світі асоціацій», на якому учні випускних класів (гімназії №6, Херсонської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 31, Херсонського Академічного ліцею ім. О. В. Мішукова) познайомилися зі специфікою навчання на факультеті іноземної філології зі спеціальностей 035 Філологія (германські мови та літератури), 014 Середня освіта (англійська, німецька мови та літератури), англійська мова (спеціалізація польська мова).

   Засобами інтерактивної взаємодії учні були залучені в атмосферу іншомовної комунікації та культури. Разом із викладачами кафедри (Базилевич Н. В. та Димитренко Л. В.) учні створювали власні вірші в стилі хокку на прикладі творчості фундаторів цього жанру – японських поетів: Мацуо Басьйо, Йоси Бусона, Кобаясі Ісси та американського майстру хокку – Річарда Натаніеля Райта.

   Музичний супровід та виконання студенткою Кожею Анною-Марією власної пісні створили атмосферу невимушеності, автентичності й творчого пошуку. Найкращі учнівські роботи будуть презентовані на ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Лінгвістика ХХІ столітті: здобутки та перспективи», яка відбудеться в травні 2019 року.

  Така незвична форма спілкування між кафедрою англійської мови та методики її викладання та школами міста сприяє заохоченню молоді до навчання та творчої діяльності.

 • 12 березня 2018 року на кафедрі англійської мови та методики її викладання розпочався тиждень англійської мові під назвою «Around the world of English in 5 days», у якому беруть участь студенти 1-4 курсів факультету іноземної філології. Цей захід - своєрідний путівник країною знань, який має на меті вмотивувати необхідність і значущість володіння іноземною мовою як неповторним засобом міжкультурного спілкування, розвивати вміння ефективно працювати у командах.

Свою подорож студенти розпочали з «Banana party» - виховного заходу, який містив такі етапи:

 • Breakfasts (під час цього етапу команди з тематичними назвами «Funny French Fries» і «Pumpkin Cakes» мали можливість позмагатися у знаннях традиційних сніданків різноманітних країн світу).

  Brands  (У наш час їжа є не тільки джерелом енергії, але й своєрідним брендом - у чому й переконалися студенти 141 та 161 груп. Вони з легкістю відгадали всесвітньовідомі мережі харчування, які полонили серця мільйонів.)

  National holidays (Різні країни мають власні національні свята, які відомі своїми стравами, які студенти і мали поєднати між собою).

  Cinema and Food  (Переглядаючи уривки з відомих фільмів, учасники заходу повинні були відповісти на питання, що стосувалися як їжі, так і фільмів одночасно).

  Legends and histories of products and dishes (Це адаптована гра «Крокодил», у якій студенти мали змогу проявити свої навички мовної здогадки).

  Exotic fruits (Неймовірно цікавий етап, у якому було презентовано екзотичні фрукти та їх смакові особливості).

Варто зазначити, що студенти активно себе проявили протягом усього заходу «Banana party». Вони із задоволенням демонстрували свою ерудованість, завзятість та уміння працювати у командах. За свої прагнення до знань учасники отримали приємну винагороду. Ціль була досягнута! Приємна атмосфера і вдячні відгуки - ось що найголовніше

13  березня відбувся захід для справжніх модниць і модників “Are you a fashionista?”, що складався з таких етапів:

1. Кросворд “Crazy sale”

2. “Logic scheme”

3.  Музичний конкурс “Clothes mix”

4. “Guess who”

5. Idioms “Chernovaty’s style”

6. “Fashion poems”

7. Color matching “Color wheel”

Учасники відчули себе справжніми мовними експертами, навчилися тонкощам створення модного look. Перемогу та звіння справжної  fashionista здобула 261 група.

 

У рамках тижня англійської мови 14 березня магістрами кафедри англійської мови та методики її викладання було проведено країнознавчий квест-гру «Treasure hunting». До участі було залучено студентів перших курсів. У такий спосіб відбулося знайомство студентів з кожною з кафедр факультету: н кожній станції, що відповідає одній з мов, що вивчається, студенти проходять випробування, відповідають на запитання вікторини та вирішують ребуси, анаграми. Під час виконання творчих завдань студенти мали нагоду дізнатись цікаві факти про Англію, Німеччину, Туреччину, Іспанію, Францію та Польщу.

Переможцем гри–квесту з результатом 44 бали стала 101 група.

  

4 день подорожі країною англійської мови видався не менш яскравим, адже 15 березня 2018 року на факультеті відбулась справжня церемонія «Оскар». Дві легендарні студії американські кіностудії зійшлись у запеклому двобої за звання найкращого: Warner Bros. (451 академ.група) та Universal Studios (461 академ. група).

Змагання під назвою «Lights! Camera! Action!» запам’ятались креативністю, обізнаністю, артистичністю наших студентів, яким довелось пройти 8 етапів конкурсу:

 1. The Interview, на якому учасники познайомили гостей з історією створення відомих кіностудій та цікавими фактами про них.
 2. The Silent Movie, де командам довелось доводити свою вправність як акторам німого кіно і показати назви відомих фільмів.
 3. На етапі Future Stars, конкурсанти показали свою силу у пошуку талантів та впізнали відомих кінозірок на їх дитячих фото.
 4. Відповіді на питання на етапі The Film Expert продемонстрували наскільки уважно учасники переглядають фільми та чи пам’ятають усі деталі.
 5. The Artifacts Hunting. Команди продемонстували знання казкових артефактів та впізнали казкових персонажів у реальному світі.
 6. “Movie violence: Hollywood may have it wrong”. Висловлення думок щодо впливу насильства у кіно на особистість.
 7. Етап Academy Award for Best Actor/Actress показав у якій кіностудії працюють справжні суперзірки у постановці епізоду відомого фільму.
 8. Етап Remake Battle “What If” здивував креативністю студентів у постановці «Ромео і Джульєтти» у жанрі комедії та бойовика.

Фінальним акордом стало нагородження за 3 номінаціями: «Кращий актор», «Кращий сценарист», «Кращий режисер», переможців конкурсу у номінації «Краща кіностудія»  команду 461 групи “Universal Studios” та створення «Голівудської алеї слави» для нових кінозірок.

16.03.18 відбувся виховний захід «Smiles for miles». Студенти 3-тіх курсів подорожували Аргентиною, Південною Америкою та відвідали екскурсію по острову Балі. Студенти активно приймали участь у квесті «Airport hustle and bustle» та змаганнях між командами «Bahamas Girls»(141 група) та «Disco Mermaids»(161 група).

У 2014-2015 н.р. кафедра англійської мови та методики її викладання започатувала проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з  галузі «Романо - германські мови і літератури» з 2014 по 2017 р. У 2014 році конкурсна комісія розглянула 97 студентських наукових робіт, що надійшли з 51 вищих навчальних закладів. 26 березня 2015 р. на  підсумковій науково-практичній конференції  виступило 22 студента з 17 вищих навчальних закладів.

 

     24-25 березня 2016 року була проведена підсумкова науково-практична конференція IІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі «Романо - германські мови і літератури». Загалом конкурсна комісія розглянула 118 студентських наукових робіт, що надійшли з 57 вищих навчальних закладів.На  підсумковій науково-практичній конференції  виступило 25 студентів з 20 вищих навчальних закладів.

 

11 березня 2016 р. у рамках року англійської мови в Україні на кафедрі відбувся захід з англійської мови під назвою «Live Performance Award». Вже традиційно у березні кафедра англійської мови та методики її викладання із залученням магістрантів кафедри проводить позааудиторні заходи з англійської мови, у яких беруть участь студенти різних академічних груп та курсів. Це безпосередньо допомагає зблизити студентів, сприяє обміну досвідом, а також розвитку творчих здібностей, ініціативності, активності.

Тема  цьогорічного заходу приурочена до церемонії вручення Оскару, що відбувається кожного року у Лос Анджелесі. Присутні мали змогу побачити та порівняти першу церемонію вручення Оскару (1929 року) з цьогорічною церемонією. Між виступами студентів ведучі проводили різноманітні вікторини, пов’язані з кінопремією та з кінематографом загалом. Захід проводився у формі конкурсу, у якому брали участь студенти із шести різних груп (161, 151, 261, 361, 251, 241). Кожна група розігрувала комедійну сцену англійською мовою з певного фільму, яку потім відгадували глядачі та журі конкурсу.

Усі виступи були підготовлені під керівництвом студентів-магістрантів на високому рівні. Учасники отримали у якості винагороди солодкі призи.

 У 2017 н.р. кафедра англійської мови та методики її викладання було проведено Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з  галузі «Романо - германські мови і літератури» . Галузева конкурсна комісія забезпечила рецензування 88 студентських наукових робіт, що надійшли з 47 вищих навчальнихз акладів. На підсумковій науково-практичній конференції виступило 22 студента з 16 вищих навчальних закладів.

         

         Профорієнтаційна робота, що проводиться професорсько-викладацьким складом факультету іноземної філології має різноманітні напрями. Але найбільш ефективним є «живе» спілкування з учнями шкіл, гімназій , ліцеїв під час виїздів викладачів у навчальні заклади.      

  Під час однієї  з таких зустрічей, яка відбулася з учнями Н. Каховських шкіл: ЗОШ № 8, ЗОШ № 1 та гімназії з поглибленим вивченням іноземних мов, майбутні абітурієнти познайомилися з факультетом іноземної філології, отримали повну інформацію про спеціальності за якими здійснює підготовки факультет іноземної філології, про наукову діяльність зі студентами, стажування та навчання студентів закордоном за різними програмами.

 

 
 

  На факультеті іноземної філології 15 листопада 2017 р. розпочала роботу  Міжнародна науково-практична конференції «Лінгвістика ХХІ століття: здобутки та перспективи». До участі у конференції залучилися 156 науковців з 26 навчальних закладів України, ближнього та дальнього зарубіжжя. Міжнародний рівень представлено такими країнами як: Австрія, Греція, Іспанія, Польща, Чехія, Німеччина, Туреччина, Росія, США, КНР. Символічно те, що започаткована конференція проходить у Дні святкування 100 річчя нашого університету. Ця славетна дата знаменує досягнення наших науковців у галузі англійської, романської, німецької, слов’янської філології, перекладу та міжкультурної комунікації, розкриває перспективи подальших наукових розвідок учених України та країн Європейського Союзу.

 

  Учасників конференції привітали: в.о. ректора Херсонського державного університету професор Тюхтенко Наталія Анатоліївна; проректор з наукової роботи Херсонського державного університету, доктор педагогічних наук, професор Омельчук Сергій Аркадійович;–       декан факультету іноземної філології Херсонського державного університету, кандидат педагогічних наук, доцент Гоштанар Ірина Вікторівна; засновник комунікативної лінгвістики з української мови доктор педагогічних наук, професор Пентилюк Марія Іванівна; фундатор когнітивної поетики в Україні, голова відділення когнітивної поетики Всеукраїнського  асоціації   когнітивної лінгвістики та поетики, член міжнародної асоціації когнітивної лінгвістики доктор філологічних наук, професор Бєлєхова Лариса Іванівна.

Здобутки вчених нашого університету презентувала у своїй доповіді  помічник декана факультету з наукової роботи кандидат філологічних наук Суворова Тетяна Миколаївна.Новий погляд на розуміння семантики слів німецької мови відповідно до контексту роману Ф. Дюрренматта «Das Versprechen» розкрила у своєму виступі доктор філологічних наук, професор кафедри німецької та слов’янської філології Романова Наталія Василівна. Цікавою була презентація «Засоби формування життєвої компетентності майбутніх фахівців у контексті міжкультурної комунікації» доктором педагогічних наук, професором, професором кафедри французької філології Одеського Національного університету ім. І. І.Мечникова Князян Мар’яною Олексіївною. Своє бачення змістової структури категорії стану, способу, часу української і російської мов, висвітлила у виступі доктор філологічних  наук, професор, професор кафедри прикладної лінгвістики Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова Дубова Олена Анатоліївна. Насущні проблеми навчання студентів перекладу в мовних та технічних Вищах України  наголосила у своїй доповіді кандидат філологічних  наук, доцент, доцент кафедри теорії та практики галузевого перекладу Херсонський  національний технічний університет Мазур Олена Вікторівна. Підводячи підсумки пленарного засідання декан факультету іноземної філології відзначила високий науковий рівень репрезентованих досліджень, їхню актуальність, практичну значущість та перспективність.

 

 

Новий Модуль Документ

Оновлено: 20.10.2020

ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ

На підтримку спеціальності 014.02 Середня освіта

 та в рамках співпраці кафедри англійської мови та методики її викладання з кафедрою гуманітарних наук  університету Нової Гориці (Словенія) 

 22 ЖОВТНЯ о 13:30  професор  Франк Ланко Марушич проводить лекцію  на платформі Zoom  на тему: "Number morphology as  source of early mathematical content" для здобувачів СВО "магістр".

Перша конференція  ID 730 9491 4705  код F06MuW

Друга конференція ID 738 2389 9995 код   9RYjrA

Новий Модуль Документ

Акредитація ОП 2020

Оновлено: 26.10.2020

Навчальні плани:

Навчальний план денна Середня освіта (Англійська мова і література) денна форма 2020.pdf (107.2 Kb)

1 Навч. маг.дф. СО англ. 2020-2021 (1).XLS (130 Kb)

1М Навч. зф. СО англ. маг 2020-2021.XLS (127 Kb)

ПРОГРАМА ВІЗИТУ: 

ПРОГРАМА РОБОТИ ЕКСПЕРТІВ.doc (72.5 Kb)

Посилання матеріально-технічна база кафедри англійської мови та методики її викладання

https://drive.google.com/file/d/1BwwIm7jdUjp0gzbsQw1PTIiTO895cyct/view?usp=sharing


 ВІДОМОСТІ САМООЦІНЮВАННЯ:

Відомості Середня освіта (мова і література англійська).pdf (555.3 Kb)

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 2020:

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА2020.PDF (1.2 Mb)

5. матриція забезпечення програмних результатів навчання.pdf (54.5 Kb)


ДОГОВІР ПРО СПІВПРАЦЮ:

договір з Чеським університетом.pdf (309.9 Kb)

 договір з Чеським університетом2.pdf (276.2 Kb)

Оновлено: 15.10.2020

СИЛАБУСИ 2020-2021:

Силабус_Дискурс (денна форма)_Базилевич Н.В..pdf (600.8 Kb)

ВК 6.1 Наукова англійська.pdf (618.7 Kb)

Силабус ВК3.2 Культура мовлення сучасного вчителя (СО АНГЛІЙСЬКА).pdf (726.3 Kb)

Силабус ВК5.2 Риторіка та теорія комунікації (СО АНГЛІЙСЬКА).pdf (594.5 Kb)

Силабус ВК6.2 Англійська для корпоративного туризму (СО АНГЛІЙСЬКА).pdf (603.9 Kb)

Силабус технології.pdf (620.1 Kb)

Лінгвосинергетика _2020.pdf (545.2 Kb)

Рецензія0001.PDF (48.9 Kb)

рецензія культура мов..pdf (105.5 Kb)

рецензія методика викл..pdf (101.1 Kb)

рецензія лінгвокогнітивні.pdf (92 Kb)

рецензія технології дстанційн.pdf (75.7 Kb)

ЗАОЧНЕ Силабус Культура мовлення сучасного вчителя АМ (СО АНГЛІЙСЬКА).pdf (587 Kb)

СИЛАБУС Теорія літератури.pdf (525.2 Kb)

Силабус Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство Магістри- СЕРЕДНЯ ОСВІТА5.10.pdf (526.4 Kb)

Силабус Методика викладання фахових дисциплін у ЗЗСО (СО АНГЛІЙСЬКА).pdf (544.8 Kb)

Силабус Методика викладання фахових дисциплін у ЗЗСО (СО АНГЛІЙСЬКА).pdf (544.8 Kb)ВК 6.1 Наукова англійська.pdf (618.7 Kb)

Лінгводидактика_(денна ф)_Базилевич Н.В..pdf (666.4 Kb)

Ільїнська Н.Англомовна література 2 к. заочн..pdf (716.9 Kb)

Ільїнська Н. НОВІТНЯ СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА 2 курс .заочн.pdf (687.6 Kb)

Ільїнська Методика викладання літератури у ВНЗ 1.pdf (484.5 Kb)

1 Сілабус Комунікативні стратегії англійської мови Стаціонар.pdf (495.4 Kb)

РОБОЧІ ПРОГРАМИ ПРАКТИКИ 2020-2021:

План.pdf (323.7 Kb)

Робоча програма практики ОП «СО (Мова і література (англійська))» М2 (2020-2021).pdf (847.2 Kb)

Робоча програма практики ОП «СО (Мова і лі3тература (англійська))» М1 (2020-2021).pdf (783 Kb)

ПРОГРАМИ ДЕК:

Рапорт на тематику маг.doc (114 Kb)

Наскрізна програма практики ОП СО (Мова і література англійська)) Магістри (2020).pdf (571.3 Kb)

програма ДЕК магістр ден. 2020-2021.pdf (718.4 Kb)

програма ДЕК магістр заочна 2020-2021.pdf (808.9 Kb)

Програма переддипломної практики_Магістр_2020.pdf (604.2 Kb)

Освітньо-професійна програма

Оновлено: 16.10.2020

Силабуси нової Освітньої програми 014.02 Середня освіта (мова і література англійська)

силабус АНАЛІТИЧНЕ ЧИТАННЯ ТА ПИСЬМО.docx (82.6 Kb)

81 Силабус Методологія та методика наукового дослідження з фахових дисциплін Стаціонар.doc (124 Kb)

82 Силабус Методологія та методика наукового дослідження з фахових дисциплін Заочне відділення.doc (123 Kb)

2 Силабус Комунікативні стратегії англійської мови Заочне відділення.doc (113.5 Kb)

1 Силабус Комунікативні стратегії англійської мови Стаціонар.doc (112 Kb)

Силабус Філософія та методологія науки.doc (325 Kb)

Силабус технології.docx (69.1 Kb)

Силабус Методика .docx (106.8 Kb)

Силабус Новітні досягнення з фахових дисциплін (Восстановлен).doc (328 Kb)

Новітні Силабус Методика .docx (106.8 Kb)силабус

Аналітичне читання та письмо заочка.docx (86.8 Kb)

досягнення заочка.docx (111.6 Kb

Ільїнська Методика викладання літератури у ВНЗ.docx (54.9 Kb)

Ільїнська Н. НОВІТНЯ СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА 2 курс .заочна.docx (72.8 Kb)

Ільїнська Н.Англомовна література 2 к. заочн..docx (59.9 Kb)

Ільїнська Н.Новітня світова 1курс денна.docx (66.7 Kb)

+Силабус ВК Англійська для корпоративного туризму (СО Англ).docx (50.8 Kb)

+Силабус ВК Культура мовлення сучасного вчителя АМ (СО Маг).docx (56.5 Kb

+Силабус ВК Риторіка та теорія комунікації (СО Англ).docx (54 Kb)

+Силабус ОК Методика викладання фахових дисциплін у ЗЗСО (СО Англ).docx (47.3 Kb)

Силабус Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство Магістри- СЕРЕДНЯ ОСВІТА5.10.rtf (591.9 Kb)

Силабус ВК Проблеми міжкультурної комунікаціїї5.10.docx (76.2 Kb)

+Силабус ВК Англійська для корпоративного туризму (СО Англ).docx (50.8 Kb)

ЗАОЧНЕ Силабус Культура мовлення сучасного вчителя АМ (СО Маг).docx (56.1 Kb)

ЗАОЧНЕ Силабус Англійська для корпоративного туризму (СО Англ).docx (51.2 Kb)

ЗАОЧНЕ Силабус Теорія і практика перекладу (СО Англ).docx (49.2 Kb

ЗАОЧНЕ Силабус Риторіка та теорія комунікації (СО Англ).docx (52.9 Kb)

ЗАОЧНЕ Силабус Методика викладання фахових дисциплін у ЗЗСО (СО Англ).docx (45.9 Kb) 

+Силабус ВК Загальна теорія другої ІМ (Германські мови).docx (49.7 Kb)

+Силабус ВК Загальна теорія другої ІМ (Романські мови ІСПАНСЬКА).docx (49.7 Kb)

+Силабус ВК Загальна теорія другої ІМ (Романські мови ФРАНЦУЗЬКА).docx (50.1 Kb)

+Силабус ВК Загальна теорія другої ІМ (Слов_янські мови).docx (50.1 Kb

+Силабус ВК Теорія і практика другої іноземної мови (Германські мови).docx (46.1 Kb)

+Силабус ВК Теорія і практика другої іноземної мови (Романські мови ІСПАНСЬКА).docx (45.9 Kb)

+Силабус ВК Теорія і практика другої іноземної мови (Романські мови ФРАНЦУЗЬКА).docx (46.1 Kb)

+Силабус ВК Теорія і практика другої іноземної мови (Слов_янські мови).docx (45.5 Kb)

 

Відомості про самооцінювання кафедри англійської мови та методики її викладання.docx (117.1 Kb)

Програма візиту.pdf (207.6 Kb)

 

додаток.doc (27.5 Kb)

 

Шановні учасники академічної спільноти! Зауваження та пропозиції щодо вдосконалення освітньо-професійної програми для 2020-2021 н.р. приймаються до грудня 2020 р. за адресою:

Херсонський державний університет (навч. корпус №5)

м. Херсон

пров. Інженера Корсакова, 47

ауд. 229

e-mail:

 

Новий Модуль Новин

 • 6 грудня 2019 р.

  Шановні студенти СВО "бакалавр" та СВО "магістр"!

  До Вашої уваги графік проведення консультацій провідних викладачів кафедри англійської мови та методики її викладання.

  Переглядів(483)   Детальніше

Новий Модуль Посилань

Контактна інформація

Оновлено: 01.10.2020

e-mail:

тел. +38 0552 32-67-58 (212)

73003, пров. Інженера Корсакова, 47 (5-ий корпус), 230 ауд.