Бакалаври

Оновлено: 28.01.2021

ПРЕЗЕНТАЦІЇ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТ

ВИБІРКОВОЇ СКЛАДОВОЇ ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

ДЛЯ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ОСВІТИ

ДЛЯ ОП «Середня освіта (Мова і література російська)» на 2020-2021 н.р.

Психолінгвістика.pptx (41.3 Kb)/ соціолінгвістика.pptx (1.2 Mb)

Основи культури мовлення.ppt (469.5 Kb)/Риторика.pptx (530.9 Kb)

Історична граматика.pptx (98.2 Kb)/Лексикографія.pptx (176.5 Kb)

Історія_російської літературної мови.pptx (916.2 Kb)

Вступ до слов'янської філології.pptx (62.5 Kb)

Історія російської лінгвістики.pptx (262.9 Kb)/Лінгвістика тексту.pptx (845.8 Kb)

Лінгвістичний аналіз тексту.pptx (641.1 Kb)/Теорія та практика рос.лексикографії.ppt (172.5 Kb)

Діалектологія.pptx (72.4 Kb) 

Стилістика.pptx (272.2 Kb)

Магістри

Оновлено: 28.01.2021

ПРЕЗЕНТАЦІЇ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТ

ВИБІРКОВОЇ СКЛАДОВОЇ ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

ДЛЯ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО ) РІВНЯ ОСВІТИ

ДЛЯ ОП «Філологія (Слов’янські мови та літератури (переклад включно))» на 2020-2021 н.р.

Практика усного та писемного перекладу.pptx (4.4 Mb)/Переклад і редагування художніх(нехудожніх) типів текстів.odp (153.6 Kb)

Експресивні можливості різнорівневих мовних одиниць..pptx (184.8 Kb)/Лексикографія ХХІ_ст..pptx (617.9 Kb)

Загальна теорія другої іноземної мови.pptx (1.2 Mb)/Теорія і практика другої іноземної мови.pptx (521.2 Kb)

Методологія та організація лінгвістичних досліджень.ppt (454 Kb)/Теоретико-методичні засади роботи з науковим текстом.ppt (296 Kb)

Кафедра слов’янської філології та світової літератури імені проф. О.Мішукова