Матеріали на допомогу студентам

Оновлено: 23.02.2021

МАТЕРІАЛИ НА ДОПОМОГУ СТУДЕНТАМ

 

Назва дисципліни

Курс

Силабус дисципліни

 Назва дисципліни курс Силабус дисципліни

І семестр

ІІ семестр

Вступ до

мовознавства

1

СИЛАБУС Вступ до мовознавства.docx (1.4 Mb)

 Історія світової літератури(Античність)

 1

 Силабус Історія світової літератури (Античність).docx (468.7 Kb)

Вступ до літературознавства

1

СИЛАБУСВступ до літературознавства.docx (610.3 Kb)

Силабус Вступ до літературознавства (заочна).docx (201.2 Kb)

 Сучасна російська мова(Фонетика)

 1

 Силабус Сучасна російська мова Фонетика.docx (658.3 Kb)

Практикум російської мови

1

Силабус Практикум російської мови.docx (204.8 Kb)

 Дитяча література

 1

 Силабус Дитяча література 1 курс.docx (634.1 Kb)

Дитяча література

2

Силабус Дитяча література 2 курс.docx (655.8 Kb)

 Історія світової літератури

 2  

СИЛАБУС Історія світової літератури(XVII - XVIII ст.).docx (662.5 Kb)

СИЛАБУС Історія світової літератури XVII – XVIII ст (заочна) 2 курс.docx (664.6 Kb)

Академічна доброчесність

       2

Силабус Академічна доброчесність.docx (95.5 Kb)

 Сучасна російська мова (Словотвір)

 2

Силабус Сучасна російська мова (Словотвір).docx (666.8 Kb) 

Історія світової літератури (Середні віки та Відродження)

2

Силабус Історія світової літератури(Середні Віки та Відродження).docx (273 Kb)

 Історія світової літератури(ІІ пол.ХІХст)

 3

 

СИЛАБУС Історія світової літератури (ІІ пол.XIX ст.).docx (689.7 Kb)

Силабус Історія зарубіжної літератури 301-311. ХІХ - ХХ ст..docx (588.2 Kb)

Історична граматика

2

СИЛАБУС Історична граматика.docx (491.2 Kb)

 Сучасна російська літературна мова(Морфологія)

 СИЛАБУС Сучасна російська мова(морфологія)ІІ.docx (503.7 Kb)

 Сучасна російська мова (Лексикологія)

 силабус Сучасна російська мова(Лексикологія).docx (774 Kb)

 Сучасна російська літературна мова (СинтаксисІ)

 4

 Силабус Сучасна російська мова (СинтаксисІІ).docx (593 Kb)

Діалектологія

3

СИЛАБУСДіалектологія.docx (1.4 Mb)

 Історія російської лінгвістики

 4

 СИЛАБУС Історія російської лінгвістики.docx (498.2 Kb)

Історія світової літератури(І пол.ХІХст)

3

Силабус Історія світової літератури (ХІХст).docx (299 Kb)

Силабус Історія світової літератури(І пол ХІХст,заочна).docx (207.1 Kb)

Силабус Історія світової літератури ХІХст..docx (377.2 Kb)

СИЛАБУС Історія зарубіжної літератури (ХІХ ст.301-311).docx (649.8 Kb)

СИЛАБУС Історія світової літератури ХІХ ст.(заочна)3 курс.docx (631.8 Kb)

 Лінгвістичний аналіз тексту

 4

 Силабус ЛАТ.docx (601.5 Kb)

Історія світової культури

3

Силабус Історія світової культури.docx (552.7 Kb)

 Новітні досягненняз фахових дисциплін

 І маг

 Новітні досягнення з фахових дисциплін_.docx (2.4 Mb)

Методика викладання фахових дисциплін у закладах середньої освіти

3

Силабус Методика викладання фахових дисциплін.docx (106.9 Kb)

 Педагогіка і психологія вищої школи

 І маг

 Силабус Педагогіка і психологія вищої школи.doc (15.5 Mb)

Сучасна російська літературна мова(Морфологія)

3

 Силабус Сучасна ро.літ.мова (Морфологія).docx (214.1 Kb)

 

 Сучасна російська література

 І маг

 Силабус Сучасна російська література.doc (389.5 Kb)

Сучасна російська літературна мова (СинтаксисІ)

4

 Силабус Сучасна рос. літ мова(Синтаксис І).docx (102.5 Kb)

 

 Теорія літератури

 І маг

 Силабус Теорія літератури.docx (2.1 Mb)

Силабус Теорія літератури(заочна).docx (362.4 Kb)

Історія світової літератури І пол.ХХ ст

4

 Силабус Історія світової літератури І пол. ХХ ст. (заочна).docx (6.6 Mb)

Силабус Історія світової літератури І пол. ХХ ст. 450.docx (3.7 Mb)

Силабус Історія світової літератури І пол. ХХ ст. 401-411.docx (2.9 Mb)

Силабус Історія світової літератури(І пол.ХХст.).docx (215.2 Kb)

 

Історія світової літератури  ХХст.

  4

 Силабус Історія зарубіжної літератури ХХ ст_401-411.doc (1.7 Mb)

Силабус Історія зарубіжної літератури ХХ ст_450.doc (1.7 Mb)

Силабус Історія світової літератури ХХ ст_.doc (1.8 Mb)

Силабус Історія світової літератури ХХ ст_441(заочна).doc (1.7 Mb)

Силабус Історія зарубіжної літератури ХХ ст -411 заочна.doc (1.7 Mb)

Стилістика російської мови

4

Силабус Стилістика російської мови.docx (201.3 Kb)

 Практика усного та писемного перекладу

 І маг

 Силабус Практика усного та писемного перекладу.DOCX (665 Kb)

Філософія  та методологія науки

І маг

Філософія та методологія науки.pdf (952.3 Kb)

 Загальна теорія другої іноземної мови

 І маг

 Силабус Загальна теорія другої іноземної мови.docx (1.6 Mb)

Методика викладання фахових дисциплін у ЗВО

І маг

Силабус Методика викладання фахових дисциплін.docx (106.9 Kb)

 Теорія і практика другої іноземної мови

 І маг

 Силабус Теорія і практика другої іноземної мови.docx (15.7 Mb)

Актуальні проблеми розвитку російської мови

І маг

Силабус Актуальні проблеми розвитку російської мови.docx (210.1 Kb)

 Методологія організації лінгвістичних досліджень

 І маг

 Силабус Методологія лінгвістичних досліджень.docx (1.6 Mb)

Порівняльно-історичне та типологічне мовознавство

І маг

 Силабус Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство.docx (636.4 Kb)

 Теоретико-методичні засади роботи з науковим текстом

 Імаг

  Силабус Теоретико-методичні засади роботи з науковим текстом.docx (15.7 Mb)

Практичний курс другої іноземної мови і перекладу

І маг

Силабус Практичний курс другої іноземної мови та перекладу.docx (3.5 Mb)

 Експресивні мовжливості різнорівневих мовних одниць

 І маг

 СИЛАБУС Експресивні можливості різнорівневих мовних одиниць.docx (1.4 Mb)

Актуальні проблеми перекладознавства

І маг

 Силабус Актуальні проблеми перекладознавства.docx (620.7 Kb)

 Антропоцентрична парадигма в сучасній лінгвістиці

 ІІІ асп

 СИЛАБУС Антропоцентрична парадигма в сучасній лінгвістиці.docx (716.8 Kb) 

 Методика викладання фахових дисциплін у ЗВО(література)

Імаг

Силабус Методика викладання фахових дисциплін(література).docx (213.6 Kb)

 Методологічні ревізії сучасних філологічних теорій

 ІІІ асп

 СИЛАБУС Методологічні ревізії сучасних філологічних теорій.docx (504.1 Kb)

Новітня світова література

І маг

Силабус Новітня світова література (денна).docx (216.1 Kb)

     

Англомовна література ХХ-початок ХХІ ст.

 ІІ маг

Силабус Англомовна література (заочна).docx (3.8 Mb)

     

 Новітня світова література(заочна)

ІІ маг

СилабусНовітнясвітова література(заочна).docx (220.1 Kb)

     

 

Вибіркові дисципліни

для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

ОПП «Середня освіта (Мова і література російська)»

 

ІІ курс

І семестр

1.Соціолінгвістика. Психолінгвістика

ІІ семестр

1. Основи культури мовлення.Риторика

2.Історична граматика.Українська лексикографія (історичний аспект)

ІІІ курс

І семестр

1. Діалектологія. Історія вивчення українських говорів.

IV курс

І семестр

1.Історія російської літературної мови. Сучасні лексикографічні студії.

2. Країнознавство. Лінгвокраїнознавство країн другої іноземної мови.

ІІ семестр

1.Історія російської лінгвістики.Лінгвістика тексту.

2.Лінгвістичний аналіз тексту.Теорія та практика російської лексикографії.

Перелік вибіркових компонент

ОПП «Філологія (Слов’янські мови та літератури (переклад включно))»

другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 035 Філологія

 

І курс

ІІ семестр

1. Практика усного та писемного перекладу. Переклад і редагування художніх/нехудожніх типів текстів.

2. Експресивні можливості різнорівневих мовних одиниць. Лексикографія 21 століття.

3. Загальна теорія другої іноземної мови. Теорія і практика другої іноземної мови.

4. Методологія та організація лінгвістичних досліджень. Теоретико-методичні засади роботи з науковим текстом.

 

ПРОГРАМИ ПРАКТИК

перший (бакалаврський) рівень 

другий (магістерський) рівень

Графік проходження 

соціолінгвістичної практики.docx (720.7 Kb)

Соціолінгвістична практика (2 курс).docx (1.8 Mb)

Навчальна практика(3 курс).doc (4 Mb)

Виробнича практика(4курс).doc (4 Mb)

Переддипломна практика(4курс).doc (1.4 Mb)

Наскрізна програма(2020-2021).DOC (4.2 Mb)

 Наскрізна програма практики(маг).doc (4.2 Mb)

Виробнича практика(І маг)2020-2021.doc (2.9 Mb)

Виробнича практика (ІІ маг)2020.doc (3 Mb)

Переддипломна практика (ІІмаг)2020.doc (2.8 Mb)

 

Матеріали для самостійного опрацювання на період карантину

 • 20 березня 2020 р.

  Шановні здобувачі!!!

  В цьому розділі Ви маєте можливість ознайомитись із завданнями для самостійного опрацювання на період карантину.

  Переглядів(518)   Детальніше
 • 3 грудня 2020 р.

  Шановні здобувачі!!!

  В цьому розділі Ви маєте можливість ознайомитись із завданнями для самостійного опрацювання на період карантину.

   

  Переглядів(900)   Детальніше

УВАГА!!!

 • 24 березня 2020 р.

  Здобувачам!!!

  Електронні адреси викладачів кафедри слов’янської філології та світової літератури імені проф. О.Мішукова!!!

   

  Переглядів(396)   Детальніше

Увага!

 • 24 березня 2020 р.

  Увага!

  Шановні здобувачі,

  До вашої уваги пропонуюються матеріали для самостійного опрацювання під час карантину з дисциплін інших кафедр університету!

   

  Переглядів(301)   Детальніше

Тематика курсових та кваліфікаційних робіт

Оновлено: 24.02.2021

Тематика курсових робіт:

Тематика курсових робіт(денна)2021.docx (34 Kb)

Тематика курсових робіт(заочна)2020-2021.docx (16.5 Kb)

Тематика кваліфікаційних робіт:

першого(бакалаврського) рівнятаматика кваліфікаційних робіт 2021.docx (21.7 Kb)

другого(магістерського) рівнятематика кваліфікаційних робіт_2020.docx (23.6 Kb)