Факультет технологій та сфери обслуговування

Оновлено: 18.04.2016

 

Декан факультету -  Чепок Володимир Іванович, кандидат педагогічних наук, професор, Відмінник освіти України

Перший випуск учителів загально-технічних дисциплін, праці й фізики відбувся в 1974 році. Цього ж року ректор педагогічного інституту П.Є. Богданов звернувся до Міністерства освіти з проханням про відокремлення зі складу фізико-математичного факультету спеціальності "Загально-технічні дисципліни і праця" в окремий загальнотехнічний факультет. 3 1 вересня 1973 року він запрацював; першим деканом був В.В. Одинцов. Ще в середині 80-х років XX століття перед школою ставилося завдання підготовки певних робітничих професій. Тоді і вчителів для школи готували за спеціальністю "Праця та професійне навчання". Фахівець отримував подвійну кваліфікацію: "Вчитель праці та професійного навчання" для певної галузі виробництва.

Діяльність факультету відбувалась з урахуванням нагальних потреб і перспектив розвитку освітніх закладів. Це обумовило необхідність підготовки вчителів трудового навчання за такими спеціалізаціями: основи підприємництва, технічне креслення, прикладна та технічна творчість, автосправа. 3 метою підвищення професійної спрямованості викладання фундаментальних дисциплін - математики та фізики - вони були передані з фізико-математичного факультету на загально-технічний. Відбулась реконструкція кафедр, що отримали назву "Кафедра фізико-технічних дисциплін та безпеки життєдіяльності', "Кафедра механіко-математичних дисциплін та креслення".

Свого часу факультет очолювали: доценти С.К. Москвічов, Б.Д. Літвінов, А.К. Казанчан, В.І. Чепок.

В 1993 році факультет змінив назву із загальнотехнічного на індустріально-педагогічний, в 1998 році - на інженерно-педагогічний, в 2003 році - на інженерно-технологічний, в 2011 році - на факультет технологій та сфери обслуговування.

На даний час ведеться підготовка спеціалістів 3 кафедрами факультету: "Кафедра готельно-ресторанної справи" (зав. каф. - доцент Носова І.О.); "Кафедра професійної освіти" (в.о. зав. каф. - доцент Чепок Р.В.); "Кафедра технологічної освіти та побутового обслуговування" (в.о. зав. каф. - доцент Шпак Л.М.).

 

ІV рівень акредитації спеціальностей факультету дозволяє готувати кандидатів педагогічних наук через власну аспірантуру.

Факультет технологій та сфери обслуговування  надає можливість його випускникам бути конкурентоспроможними на ринку праці у різних галузях виробництва та освіти.

Серед наших випускників директори та викладачі загальноосвітніх закладів, автошкіл, професійно-технічних навчальних закладів. Також вони працюють на керівних та інженерних посадах у сфері машинобудівного та швейного виробництва, сфері послуг, сервісу машин та інших виробничих технологій.

На заочній формі навчання також можна отримати повну вищу освіту за вказаними спеціальностями.

Термін навчання на денній та заочній формах за ступенем вищої освіти "Бакалавр" - 4 роки, за освітньо-кваліфікаційним рівнем "Спеціаліст"- 1 рік, за ступенем вищої освіти "Магістр" - 1 рік (на базі ступеня вищої освіти "Бакалавр").

Крім цього на факультеті проводиться набір на екстернатну форму навчання, де за індивідуальним планом можна отримати диплом фахівця в особисто визначений термін навчання (від 3 до 10 років).

Якісний рівень професійної підготовки забезпечується висококваліфікованими педагогічними кадрами (більше 80% викладачів мають вчені звання та ступені) і сучасною навчально-методичною базою (спеціалізовані аудиторії, кабінети, майстерні).

У розпорядженні факультету є два навчальні корпуси у центрі міста, бібліотека (читальний зал та абонемент).

До уваги майбутніх абітурієнтів:

http://www.youtube.com/watch?v=M9qeXxZaadI

Програми вступних випробувань та співбесіди

6140101. Готельно-ресторанна справа

 ПРОГРАМА фахового вступного випробування (співбесіди) з Основ готельно-ресторанної справи для здобуття ступеня бакалавра на 2 курс на основі базової або повної вищої освіти / та осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план (денна, заочна форми навчання)Programa na 2 kyrs na osnovi bazovoi abo povnoi vishoi osviti.doc (183 Kb)1. Titylna storinka Programa na 2 kyrs na osnovi bazovoi abo povnoi vishoi osviti.docx (50.4 Kb)

ПРОГРАМА фахового вступного випробування (співбесіди) з Основ готельно-ресторанної справи для здобуття ступеня бакалавра на 2 курс на основі освітньої-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» (денна, заочна форми навчання) Programa na 2 kyrs na osnovi molodshi specialist.doc (152 Kb) Titylna storinka Programa na 2 kyrs na osnovi molodshi specialist.jpg (27.5 Kb)

ПРОГРАМА додаткового фахового вступного випробування (співбесіди)  для здобуття ступеня бакалавра на 2 курс на основі освітньої-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» (за неспорідненим напрямом) (денна, заочна форми навчання)Programa na 2 kyrs za nesporidnenim napryamom (perehresna)2016.doc (150 Kb) Titylna storinka Programa na 2 kyrs za nesporidnenim napryamom (perehresna)2016.jpg (28 Kb)

 

Програми вступних випробувань та співбесіди
6.010104. Професійна освіта. Технологія виробництва і переробка продуктів сільського господарства

1. ПРОГРАМА фахового вступного випробування (співбесіди) з Будови тракторів та автомобілів для здобуття ступеня бакалавра на 2 курс на основі освітньої-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» (базової або повної вищої освіти/ та осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план) (за спорідненим напрямом) (денна, заочна форми навчання)Programa na 2 kyrs na osnovi molodshogo spetsialista.doc (114.5 Kb) 1. titylka 2 kyrs tehnjljgiya virobnststva na osn. povn. visch..jpg (35.9 Kb)

2. ПРОГРАМА додаткового фахового вступного випробування (співбесіди) з Будови тракторів та автомобілів для здобуття ступеня бакалавра на 2 курс на основі освітньої-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» (за неспорідненим напрямом) (денна, заочна форми навчання)2. Programa dodatkovogo fahovogo vstypnogo vuprobyvannya dlya zdobyttya stypenya bakalavra na 2 kyrs.doc (105 Kb) 2. Titylka dlya vstypy na 2 kyrs dlya zdobyttya bakalavra Transportza ne spor..jpg (30.2 Kb)

3. ПРОГРАМА фахового вступного випробування (співбесіди) з Будови автомобілів для здобуття ступеня бакалавра на 2 курс на основі освітньої-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» (базової або повної вищої освіти/ та осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план) (денна форма навчання)3. Programa fahovogo vstypnogo vuprobevannya dlya zdobettya stypenya bakalavra 2 kyrs.doc (106 Kb) 3. tstylka 2 kyrs Transport.jpg (34.3 Kb)

 4. ПРОГРАМА додаткового фахового вступного випробування (співбесіди) з Будови автомобілів для здобуття ступеня бакалавра на 2 курс на основі освітньої-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» (за неспорідненим напрямом) (денна, заочна форми навчання)4. Programa dodatkovogo fahovogo vstypnogo vsprobyvannya dlya zdobyttya stypenya bakalavra 2 kyrs.doc (107.5 Kb) 4. Titylka dlya vstypy na osnovi molodshogo spetsialista 2 kyrs Tehnolog ne spor.jpg (31.9 Kb)

 5. ПРОГРАМА додаткового вступного випробування (співбесіди) з Будови тракторів та автомобілів для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, ступеня магістра на основі базової або повної вищої освіти (за неспорідненим напрямом)  (денна, заочна форми навчання)5. programa na 5 kyrs na osnovi povnoi vishchoi osvitu.doc (105 Kb) 5. titylka dlya dodatkovogo vstypy vagister spetsialist .jpg (31.6 Kb)

 6. ПРОГРАМА фахового вступного випробування з Технології технічного сервісу машин та методики викладання спецтехнологій для здобуття ступеня магістра на основі базової або повної вищої освіти (денна, заочна форми навчання)6. Programa dlya zdobyttya magistra.doc (173.5 Kb) 6. titylka dlya vstypy magister.jpg (32.3 Kb)

7. ПРОГРАМА фахового вступного випробування з Технології технічного сервісу машин та методики викладання спецтехнологій  для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі базової вищої освіти (денна, заочна форми навчання)7. Programa dlya zdobyttya spetsialista.doc (173.5 Kb) 7. titylka dlya vstypy spetsialist.jpg (32.4 Kb)

 

 

Новий Модуль Документ

Новий Модуль Документ

Новий Модуль Документ

Новий Модуль Посилань

Новий Контакти

Новий Список файлів

Назва Розмір Дата модифікації Кількість переходів

Новий Модуль Документ

Новий Контакти

Новий Модуль Документ

Новий Модуль Документ

Новий Модуль Документ

Новий Модуль Посилань

Новий Модуль Документ

Оновлено: 17.02.2017

Рейтинг ФТСО. .doc (312.5 Kb)

Новий Модуль Документ

Розклад роботи екзаменаційних комісій з атестації здобувачів вищої освіти

Контакти

73000, м. Херсон, вул. Перекопська, 3

Факультет технологій та сфери обслуговування

Тел.: 0552 32-67-63, 0552 32-67-64

Новини факультету

 • 1 липня 2014 р.

  Набір на навчання за новим напрямом підготовки "Побутове обслуговування"

  ПОБУТОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
  Напрям підготовки (бакалаврат): Побутове обслуговування
  Професійне спрямування: Управління сервісними підприємствами
  Кафедра технологічної освіти та побутового обслуговування

  Адреса, телефон для довідок, e-mail кафедри:
  м. Херсон, вул. Перекопська, 3, навчальний корпус 3, ауд. 103
  тел. (0552)-26-40-80, (0552)-32-67-63
  e-mail:

  Переглядів(1446)   Детальніше
 • 1 квітня 2014 р.

  Запрошуємо до навчання на ІІ курс (денна і заочна форма) за напрямом підготовки 6.010104 Професійна освіта осіб,

  що мають кваліфікацію молодший спеціаліст:

  Код напряму підготовки / Напрям підготовки

  5.01010301 технологічна освіта
  5.03060101 організація виробництва
  5.05170103 зберігання i переробка зерна
  5.07010101 організація та регулювання дорожнього руху
  5.01010401 професійна освіта (за профілем підготовки)
  5.05050306 виробництво двигунів
  5.05050307 виробництво автомобілів і тракторів
  5.05050308 виробництво сільськогосподарських машин
  5.05070205 обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів
  5.07010602 обслуговування та ремонт автомобілів i двигунів
  5.09010102 організація і технологія ведення фермерського господарства
  5.09010103 виробництво і переробка продукції рослинництва
  5.09010201 виробництво і переробка продукції тваринництва
  5.10010201 експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва
  5.10010202 експлуатація  та ремонт  меліоративних, будівельних машин і обладнання

  Запрошуємо на навчання на V  курс (денна і заочна форма)   за спеціальністю 8.01010401 Професійна освіта осіб, що закінчили навчання за ОКР « бакалавр»:
  Код напряму підготовки / Напрям підготовки
  6.100102 процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва
  6.090102 технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
  6.010103 технологічна освіта
  6.040106. екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування. Спеціалізація: Екологічний менеджмент та екологічний аудит, Заповідна справа.
  6.040102 біологія*. Спеціалізації: Ботаніка та мікологія, Мікробіологія і вірусологія, Імунологія та біохімія.

   

 • 15 червня 2012 р.

  Запрошуємо до навчання у Херсонський державний університет  до факультету  технологій та сфери обслуговування на 2-3 курси (денної, заочної форм навчання) для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.010103 «Технологічна освіта» (можливі спеціалізації: «Конструювання та моделювання одягу»,  «Автосправа» осіб, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст»  за спеціальностями:

  -  5.010103 Технологічна освіта;

  -  5.010104 Професійна освіта (за профілем підготовки);

  -  5.07010602 Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів;

  -  5.05160201 Швейне виробництво.