Факультет технологій та сфери обслуговування

Оновлено: 21.04.2017

 

Декан факультету -  Чепок Володимир Іванович, кандидат педагогічних наук, професор, Відмінник освіти України

Перший випуск учителів загально-технічних дисциплін, праці й фізики відбувся в 1974 році. Цього ж року ректор педагогічного інституту П.Є. Богданов звернувся до Міністерства освіти з проханням про відокремлення зі складу фізико-математичного факультету спеціальності "Загально-технічні дисципліни і праця" в окремий загальнотехнічний факультет. 3 1 вересня 1973 року він запрацював; першим деканом був В.В. Одинцов. Ще в середині 80-х років XX століття перед школою ставилося завдання підготовки певних робітничих професій. Тоді і вчителів для школи готували за спеціальністю "Праця та професійне навчання". Фахівець отримував подвійну кваліфікацію: "Вчитель праці та професійного навчання" для певної галузі виробництва.

Діяльність факультету відбувалась з урахуванням нагальних потреб і перспектив розвитку освітніх закладів. Це обумовило необхідність підготовки вчителів трудового навчання за такими спеціалізаціями: основи підприємництва, технічне креслення, прикладна та технічна творчість, автосправа. 3 метою підвищення професійної спрямованості викладання фундаментальних дисциплін - математики та фізики - вони були передані з фізико-математичного факультету на загально-технічний. Відбулась реконструкція кафедр, що отримали назву "Кафедра фізико-технічних дисциплін та безпеки життєдіяльності', "Кафедра механіко-математичних дисциплін та креслення".

Свого часу факультет очолювали: доценти С.К. Москвічов, Б.Д. Літвінов, А.К. Казанчан, В.І. Чепок.

В 1993 році факультет змінив назву із загальнотехнічного на індустріально-педагогічний, в 1998 році - на інженерно-педагогічний, в 2003 році - на інженерно-технологічний, в 2011 році - на факультет технологій та сфери обслуговування.

На даний час ведеться підготовка спеціалістів 3 кафедрами факультету: "Кафедра готельно-ресторанної справи" (завідуючий кафедри - професор Орленко О.В.); "Кафедра професійної освіти" (завідуючий кафедри - доцент Чепок Р.В.); "Кафедра технологічної освіти та побутового обслуговування" (завідуючий кафедри - доцент Шпак Л.М.).

 

ІV рівень акредитації спеціальностей факультету дозволяє готувати кандидатів педагогічних наук через власну аспірантуру.

Факультет технологій та сфери обслуговування  надає можливість його випускникам бути конкурентоспроможними на ринку праці у різних галузях виробництва та освіти.

Серед наших випускників директори та викладачі загальноосвітніх закладів, автошкіл, професійно-технічних навчальних закладів. Також вони працюють на керівних та інженерних посадах у сфері машинобудівного та швейного виробництва, сфері послуг, сервісу машин та інших виробничих технологій.

На заочній формі навчання також можна отримати повну вищу освіту за вказаними спеціальностями.

Термін навчання на денній та заочній формах за ступенем вищої освіти "Бакалавр" - 4 роки, за освітньо-кваліфікаційним рівнем "Спеціаліст"- 1 рік, за ступенем вищої освіти "Магістр" - 1,5 ріки (на базі ступеня вищої освіти "Бакалавр").

Якісний рівень професійної підготовки забезпечується висококваліфікованими педагогічними кадрами (більше 80% викладачів мають вчені звання та ступені) і сучасною навчально-методичною базою (спеціалізовані аудиторії, кабінети, майстерні).

У розпорядженні факультету є два навчальні корпуси у центрі міста, бібліотека (читальний зал та абонемент).

До уваги майбутніх абітурієнтів:

Рекламний ролік ФТСО: http://www.youtube.com/watch?v=M9qeXxZaadI

Програми вступних випробувань 
241 Готельно-ресторанна справа

 1. ПРОГРАМА фахового вступного випробування  з Основ готельно-ресторанної справи для здобуття ступеня бакалавра на 2 курс на основі освітньої-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» (базової або повної вищої освіти / та осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план) (денна, заочна форми навчання) 1. Титульна сторінка.mht (46.6 Kb) 2. програма фахового вступного випробування з основ ГРС на 2 курс 2017.doc (103.5 Kb)
2. ПРОГРАМА додаткового фахового вступного випробування (співбесіди)  для здобуття ступеня бакалавра на 2 курс на основі освітньої-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» (перехресний вступ) (денна, заочна форми навчання) 1. Титульна сторінка.mht (41 Kb) 2. Програма додаткового фахового вступного випробування-співбесіда на 2 курс 2017.doc (96 Kb)

Програми вступних випробувань 
015.18 Професійна освіта. Технологія виробництва і переробка продуктів сільського господарства

015.18 Професійна освіта. Транспорт

1. ПРОГРАМА фахового вступного випробування (співбесіди) на спеціальність 015.18 Професійна освіта (технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства) 2 курс СВО бакалавр (споріднені спеціальності). doc 2курс (споріднені).doc (148.5 Kb)
2. ПРОГРАМА фахового вступного випробування (співбесіди) на спеціальність 015.18 Професійна освіта (транспорт) 2 курс СВО бакалавр (споріднені спеціальності).2 крс Бакалавр (споріднені).doc (121.5 Kb)
3.ПРОГРАМА фахового вступного випробування на спеціальність 015.18 Професійна освіта (технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства) 1 курс СВО магістр (споріднені спеціальності). 1 курс Магістр (споріднені).doc (200 Kb)
4. ПРОГРАМА додаткового фахового вступного випробування (співбесіди) на спеціальність 015.18 Професійна освіта  (технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства) 2 курс СВО бакалавр (неспоріднені спеціальності). 2 курс Бакалавр (неспоріднені).doc (107.5 Kb)
5. ПРОГРАМА додаткового фахового вступного випробування (співбесіди) на спеціальність 015.18 Професійна освіта  (транспорт) 2 курс СВО бакалавр (неспоріднені спеціальності)2 курс Бакалавр (Транспорт) (неспоріднені).doc (107.5 Kb)
6.ПРОГРАМА додаткового фахового вступного випробування (співбесіди) на спеціальність 015.18 Професійна освіта (технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства) 1 курс СВО магістр (неспоріднені спеціальності). 1 курс Магістр (неспоріднені).doc (107.5 Kb)

 

Програми вступних випробувань 

014.10 Середня освіта. Трудове навчання та технології

бакалавр 2017 (перехресна).doc (79 Kb)
бакалавр 2017.doc (87 Kb)
бакалавр технологія легкої промисловості 2017 (перехресна).doc (89.5 Kb)
бакалавр технологія легкої промисловості 2017.doc (89.5 Kb)
магістр 2017 (перехресна).doc (137 Kb)
магістр 2017.doc (161 Kb)

 

 

Новий Модуль Документ

Оновлено: 17.02.2017

Рейтинг ФТСО. .doc (312.5 Kb)

Новий Модуль Документ

Новий Модуль Документ

Новий Модуль Документ

Новий Модуль Документ

Новий Контакти

Новий Модуль Посилань

Новий Модуль Документ

Новий Модуль Документ

Новий Контакти

Новий Модуль Документ

Новий Модуль Документ

Новий Модуль Документ

Новий Контакти

Новий Модуль Документ

Новий Модуль Документ

Новий Модуль Документ

Новий Контакти

Новий Контакти

Новий Модуль Документ

Новий Контакти

Новий Модуль Документ

Новий Модуль Посилань

Новий Модуль Документ

Новий Модуль Документ

Новий Модуль Документ

Новий Модуль Новин

Новий Контакти

Контакти

73000, м. Херсон, вул. Перекопська, 3

Факультет технологій та сфери обслуговування

Тел.: 0552 32-67-63, 0552 32-67-64

Новини факультету

 • 1 липня 2014 р.

  Набір на навчання за новою спеціальністю "Технології легкої промисловості"

  ТЕХНОЛОГІЇ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

  Спеціальність (бакалавріат): Технології легкої промисловості

  Кафедра технологічної освіти та побутового обслуговування

  Адреса, телефон для довідок, e-mail кафедри:
  м. Херсон, вул. Перекопська, 3, навчальний корпус 3, ауд. 103
  тел. (0552)-26-40-80, (0552)-32-67-63
  e-mail:

  Переглядів(1544)   Детальніше
 • 1 квітня 2014 р.

  Запрошуємо до навчання на ІІ курс (денна і заочна форма) за напрямом підготовки 6.010104 Професійна освіта осіб,

  що мають кваліфікацію молодший спеціаліст:

  Код напряму підготовки / Напрям підготовки

  5.01010301 технологічна освіта
  5.03060101 організація виробництва
  5.05170103 зберігання i переробка зерна
  5.07010101 організація та регулювання дорожнього руху
  5.01010401 професійна освіта (за профілем підготовки)
  5.05050306 виробництво двигунів
  5.05050307 виробництво автомобілів і тракторів
  5.05050308 виробництво сільськогосподарських машин
  5.05070205 обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів
  5.07010602 обслуговування та ремонт автомобілів i двигунів
  5.09010102 організація і технологія ведення фермерського господарства
  5.09010103 виробництво і переробка продукції рослинництва
  5.09010201 виробництво і переробка продукції тваринництва
  5.10010201 експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва
  5.10010202 експлуатація  та ремонт  меліоративних, будівельних машин і обладнання

  Запрошуємо на навчання на І курс "Магістратури" та "Спеціалітету" (денна і заочна форма)   за спеціальністю 015.18 Професійна освіта осіб, що закінчили навчання за СВО « Бакалавр»:
  Код напряму підготовки / Напрям підготовки
  6.100102 процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва
  6.090102 технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
  6.010103 технологічна освіта
  6.040106. екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування. Спеціалізація: Екологічний менеджмент та екологічний аудит, Заповідна справа.
  6.040102 біологія*. Спеціалізації: Ботаніка та мікологія, Мікробіологія і вірусологія, Імунологія та біохімія.

   

 • 15 червня 2012 р.

  Запрошуємо до навчання у Херсонський державний університет  до факультету  технологій та сфери обслуговування на 2-3 курси (денної, заочної форм навчання) для отримання ступеня вищої освіти «Бакалавр» напряму підготовки 6.010103 «Технологічна освіта» (можливі спеціалізації: «Конструювання та моделювання одягу»,  «Автосправа» осіб, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст»  за спеціальностями:

  -  5.010103 Технологічна освіта;

  -  5.010104 Професійна освіта (за профілем підготовки);

  -  5.07010602 Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів;

  -  5.05160201 Швейне виробництво.