Кафедра професійної освіти

Оновлено: 04.05.2017

  Завідувач кафедри професійної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент 

Чепок Роман Володимирович

      Підготовка фахівців з вищою інженерною і педагогічною освітою для системи професійно-технічної освіти на факультеті технологій та сфери обслуговування ведеться з вересня 1980 року.

      Для забезпечення належного науково-методичного та інженерно-технологічного рівня підготовки майбутніх фахівців з професійної та технологічної освіти (спеціалізація "Автосправа") була створена кафедра механізації сільського господарства (вересень 1983 року). 1 липня 1998 року наказом Міністерства освіти і науки України за № 2299, шляхом об'єднання кафедри механізації сільського господарства

і кафедри фізико-технічних дисциплін та безпеки життєдіяльності (вереснь 1996 року) відкрита кафедра професійного навчання, яку з вересня 2011 року перейменовано на кафедру професійної освіти. З початку існування кафедри у різні роки її очолювали: к.т.н. доцент Рудомьоткін В.П., к.т.н. доцент Копитін В.В., к.т.н. доцент Грицак В.Т., к.ф-м.н. доцент Овдій В.М., к.ф-м.н. доцент Моісеєнко Л.Л., к.п.н доцент Шипко А.Л., к.т.н. доцент Скирденко О.І., к.п.н. доцент Разумна Г.І., д.п.н. професор Барбіна Є.С. Сьогодні завідувачем кафедри працює к.п.н. доцент Чепок Р.В.

   Кафедра багато років забезпечує випуск бакалаврів і магістрів за спеціальностями 015.18 Професійна освіта (технологія виробництва і переробка продуктів сільського господарства), 015.20 Професійна освіта (транспорт), для яких вона є випусковою.   

  Головними завданнями кафедри є:

      Формування нового типу педагога професійно-технічної школи, інженера-педагога - фахівця, який органічно поєднує функції викладача та майстра виробничого навчання, має вищу освіту відповідного профілю та ґрунтовну психолого-педагогічну підготовку, високий рівень кваліфікації з  робітничої професії за профілем;

      Підготовка фахівця до викладання предметів професійно-практичної підготовки та проведення виробничого навчання у професійно-технічних навчальних закладах (допрофесійна підготовка, професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації робітників, професійне навчання персоналу на виробництві та навчання безробітних громадян).

       Кадровий склад кафедри:

 •  Чепок Роман Володимирович -  завідувач кафедри, доцент, кадидат педагогічних наук;
 •  Саух Олександр Миколайович – заступник завідувача кафедри, старший викладач, відмінник освіти України;
 •  Барбіна Єлизавета Сергіївна - професор, доктор педагогічних наук, заслужений працівник освіти України;
 •  Скирденко Олег Іванович – доцент, кандидат технічних наук;
 •  Овдій Віктор Микитович – доцент, кандидат фізико-математичних наук;
 •  Крупецьких Віктор Прокопович - доцент, кандидат технічних наук.

        На сьогодні кафедра забезпечує викладання таких навчальних дисциплін:

1. Фізика. Загальна фізика

2. Інженерна та комп'ютерна  графіка з практикумом. Інженерна та комп'ютерна графіка. Інженерна графіка. Нарисна геометрія та креслення з практикумом

3. Виробниче навчання з автотракторної справи. Виробниче навчання

4. Трактори та автомобілі. Автомобілі

5. Сільськогосподарські та меліоративні машини

6. Психологія праці

7. Професійна педагогіка

8. Методика викладання дисциплін з професійного навчання. Методика професійного навчання

9. Основи наукових досліджень

10. Електротехніка. Загальна електротехніка (основи електротехніки, практикум з електротехнічних робіт)

11. Землеробство та тваринництво

12. Правила дорожнього руху та безпека водіння, Правила та організація дорожнього руху

13. Машини та обладнання у сільськогосподарському виробництві

14. Водо- і теплопостачання у сільськогосподарському виробництві

15. Машиновикористання у сільськогосподарському виробництві

16. Технологія сільськогосподарського машинобудування. Технологія машинобудування

17. Технологія технічного обслуговування машин

18. Технологія ремонту машин

19. Технологія виробництва і переробки сільськогосподарської продкуції

20. Історія науки (техніки)

21. Електрообладнання сільськогосподарського виробництва

22. Дисципліни за вільним вибором студентів (Правила дорожнього руху. Будова автомобіля)

23. Будова та експлуатація автомобілів

24. Практикум з автомобіля

25. Технічне обслуговування і ремонт автомобіля. Технічне обслуговування автомобіля. Ремонт автомобіля

26. Практикум з технічного обслуговування і ремонту автомобіля

27. Керування автомобілем і безпека дорожнього руху

28. Теорія та методика виховної роботи

29. Вступ до спеціальності

30. Основи надійності і довговічності транспортних машин

31. Гідравліка та приводи транспортних машин

32. Теплотехніка та теплові машини (транспорт

33. Теорія автомобіля

34. Організація ТО та ремонту автомобіля

35. Основи технічної діагностики

36. Експлуатаційні матеріали

37. Автомобільні перевезення

38. Електричне та електронне обладнання автомобіля

39. Автоматизація технологічних процесів у сільськогосподарському виробництві

40. Організація технічного сервісу

41. Новітні технології у технічному сервісі

42. Технологічні основи надійності машин

43. Новітні досягнення з фахових дисциплін

44. Методика викладання фахових дисциплін у вищому навчальному закладі

45. Методика викладання загально-технічних дисциплін у вищому навчальному закладі

  ВСТУПНА КОМПАНІЯ 2017 року

  Запрошуємо всіх бажаючих отримати комплексну іженерну і педагогічну освіту та подвійну кваліфікацію інженер-педагог за спеціальностями: 015.18 Професійна освіта (технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства), 015.20 Професійна освіта (транспорт). Спеціалізації: Автосервіс, Технічна експертиза машин

  

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ (2017 рік) 

Правила прийому до ХДУ 2017.docx (81.7 Kb)

Зміни до Правил прийому до ХДУ 2017.docx (18 Kb)

Зміни до Правил прийому до ХДУ 2017 лютий.doc (37 Kb)

Додаток 1 до Правил прийому до вищого навчального закладу у 2017 році-І курс (зі змінами).docx (31.6 Kb)

Додаток 2 до Правил прийому до вищого навчального закладу у 2017 році-ІІ-ІІІ курси.docx (29.2 Kb)

Додаток 7 Порядок подання електрон. заяв.doc (66.5 Kb)

 ФАХОВІ ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ (програми 2017 рік)

ПРОГРАМА фахового вступного випробування (співбесіди) на спеціальність 015.18 Професійна освіта (технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства) 2 курс СВО бакалавр (споріднені спеціальності). doc (148.5 Kb)

ПРОГРАМА фахового вступного випробування (співбесіди) на спеціальність 015.18 Професійна освіта (транспорт) 2 курс СВО бакалавр (споріднені спеціальності). doc (121.5 Kb)

ПРОГРАМА фахового вступного випробування на спеціальність 015.18 Професійна освіта (технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства) 1 курс СВО магістр (споріднені спеціальності).doc (200 Kb)

ПРОГРАМА додаткового фахового вступного випробування (співбесіди) на спеціальність 015.18 Професійна освіта  (технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства) 2 курс СВО бакалавр (неспоріднені спеціальності).doc (136 Kb)

ПРОГРАМА додаткового фахового вступного випробування (співбесіди) на спеціальність 015.18 Професійна освіта  (транспорт) 2 курс СВО бакалавр (неспоріднені спеціальності)doc (121.5 Kb)

ПРОГРАМА додаткового фахового вступного випробування (співбесіди) на спеціальність 015.18 Професійна освіта (технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства) 1 курс СВО магістр (неспоріднені спеціальності). doc (137 Kb)

 ДИПЛОМНІ РОБОТИ

Методичні рекомендації:

ДО ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНИХ РОБІТ (ОКР "СПЕЦІАЛІСТ", СВО МАГІСТР). zip (413.9 Kb)

ДО ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНИХ РОБІТ (СВО БАКАЛАВР). zip (392.1 Kb)

Тематика дипломних робіт:

№ 729-Д Тематика випускних робіт (магістр) д ф н15.doc (59 Kb)

ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ ОКР "СПЕЦІАЛІСТ" ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ "ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА"

№ 730-Д Тематика випускних робіт (спеціаліст) д ф н15.doc (81 Kb)

 ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ РВО БАКАЛАВР ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ "ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА"

№ 731-Д Тематика випускних робіт (бакалавр) д ф н.doc (1.1 Mb)

ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 015 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА

2016-17 р. Наскрізна програма СВО бакалавр.(ЗФН).doc (138 Kb)

2016-17 р. Наскрізна програма ОКР "спеціаліст" (ЗФН).doc (176 Kb)

2016-17 р. Наскрізна програма СВО бакалавр (ДФН).doc (303 Kb)

2016-17 р. Наскрізна програма ОКР "спеціаліст" (ДФН)..doc (217.5 Kb)

2016-17.р. Наскрізна програма СВО магістр.doc (225 Kb)

ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 015 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА

Програма ДЕК Бакалавр 16-17р.doc (204.5 Kb)

Програма ДЕК Спеціаліст 16-17р.doc (111 Kb)

Програма ДЕК Магістр 16-17р.doc (97 Kb) 

Адреса кафедри професійної освіти:73000, м. Херсон, вулиця Перекопська, 3. Телефон кафедри: міський (0552) 22-50-78, внутрішній 241.

Контакти

Кафедра професійної освіти

ОГОЛОШЕННЯ!

Кафедра професійної освіти запрошує на роботу кандидатів технічних наук  за спеціальностями з автомобільного транспорту (базова освіта або науковий ступінь)

 

73000

м. Херсон

вулиця Перекопська, 3

Факультет технологій та сфери обслуговування

Кафедра професійної освіти

Тел.: (0552) 22-50-78
Вн. тел.: 241
Email:

Дисципліни кафедри

Оновлено: 29.03.2017

Працевлаштування випускників спеціальності 015 Професійна освіта (за профілем) 

     ВИПУСКНИКИ спеціальності 015.18 Професійна освіта (технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства) і 015.20 Професійна освіта (транспорт) за спеціалізацією "Автосервіс" можуть працювати на первинних посадах:

     Загальноосвітні навчальні заклади (загальноосвітня школа I-III ступеня, ліцей, коледж, міжшкільний навчально-виробничий комбінат):

 • вчитель трудового навчання;
 • вчитель технологій;
 • вчитель профільного навчання

     Професійно-технічні навчальні заклади (професійний ліцей, професійно-технічне училище, вище професійне училище, автомобільна школа):

 • майстер виробничого навчання;
 • викладач практичного навчання;
 • викладач спеціальних предметів;
 • інструктор виробничого навчання;
 • інструктор індивідуального водіння автомобіля;
 • майстер навчального центру;
 • завідувач навчальною лабораторією;
 • завідувач навчально-виробничої майстерні;
 • старший лаборант з навчального процесу;
 • керівник виробничої практики;
 • вихователь професійно-технічного навчального закладу.

   Виробництво та підприємства (автотранспортні підприємства, підприємства-перевізники, станції технічного обслуговування автомобілів):

 • контролер технічного стану автомототранспортних засобів (автотранспорт);
 • майстер з експлуатації та ремонту машин і механізмів;
 • майстер з ремонту транспорту;
 • механік автомобільної колони (гаража);
 • фахівець з технічної експертизи;
 • інспектор з охорони праці;
 • механік з експлуатації машинно-тракторного парку;
 • механік з механізації та автоматизації виробничих процесів;
 • механік з   механізації трудомістких процесів;
 • технік-технолог (механіка);
 • технік-механік груповий.