Наукова робота

Оновлено: 18.09.2017

       Провідне місце на кафедрі посідає науково-дослідна робота.

       Колектив кафедри досліджував і досліджує різноаспектні сучасні  наукові проблеми: естетичного виховання студентів та школярів; педагогічної майстерності та сучасних освітніх технологій; вищої освіти в контексті світового й європейського освітнього простору; історії педагогіки; соціальної педагогіки; теорії, історії, практики виховання дітей в сім’ї; формування особистості та професійних якостей майбутнього педагога; туризму і краєзнавства; психології управління; освітнього менеджменту.   

       Ці питання постійно обговорюються на засіданнях кафедри, науково-методичному семінарі, науково-практичних конференціях.

       У 1998 році при кафедрі педагогіки було засновано збірник наукових праць «Педагогічні науки», вийшло 75 випусків. Відповідальними редакторами збірника у різні періоди були д.п.н., проф. Кузьменко В.В., д.п.н., проф. Барбіна Є.С.

       З 2012 року відповідальним редактором збірника є професор Федяєва В.Л. За її сприяння до роботи редколегії було залучено як українських, так і закордонних  учених, зокрема: професора Андрієвського Б.М., професора Пентилюк М.І., Ліду Ху (Китай), Римантаса Сташиса (Литва), Шароту Софію (Болгарія) та ін. Високий рівень наукових публікацій, плідна робота головного редактора та редколегії дало змогу включити збірник у грудні 2016 року до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus.

        На кафедрі працюють три наукові школи, які спрямовані на підготовку висококваліфікованих кадрів вищої школи, розробляючи актуальні проблеми сучасної педагогічної науки. Наукова школа доктора педагогічних наук, професора Федяєвої Валентини Леонідівни "Соціалізація дитини в сім'ї: теорія, історія, практика". Основний склад наукової школи: Бєлан Г.В. – к.п.н., доцент;              Сараєва О.В. – к.п.н., доцент; Щербина В.Ю. – к.п.н.; Кравченко Т.В. – к.п.н., доцент; Єсьман І.В. – к.п.н., доцент; Фатєєва К.В. – к.п.н.; Самосудова-Грозова О.Б. – к.п.н.; Токарєва О.В. – аспірант; Фесенко Г.А. – аспірант; Доманчук Д.С. – аспірант; Семанчина В.О. – аспірант; Глухов І.Г. – к.п.н., докторант; Богомолова М.Ю. – к.п.н., докторант; Дембровська Г.М. – аспірант.

            Наукова школа доктора педагогічних наук, професора Слюсаренко Ніни Віталіївни "Фундаментальні та прикладні проблеми освітньої галузі". Основний склад наукової школи:                 Кузьменко Ю.В. – д.п.н., доцент; Панагушина О.Є. – к.п.н., доцент; Мороз Н.С. – к.п.н.; Матросова І.Г. – к.п.н., доцент; Сліпіч Ю.В.– к.п.н., доцент; Філончук З.В. – к.п.н., доцент; Султанова Н.В. – к.п.н.; Савюк А.М. – к.п.н.; Кохановська О.В. – к.п.н.; Безушко С.В. – к.п.н.; Дереш В.С. – к.п.н; Гончар М.В. – к.п.н.; Гаврилюк Г.М. – к.п.н.; Сотер М.В. – аспірант; Савченко Т.О. – аспірант; Кан О.Ю. – аспірант.

 

 

              Наукова школа доктора педагогічних наук, професора Яцули Тетяни Володимирівни "Підготовка студентів вищих навчальних закладів до взаємодії зі школами у просторі їх вільного часу". Основний склад наукової школи: Швецова І.В. – к.п.н.; Полєвіков І.О. – к.п.н.; Шевчук І.В. – к.п.н.; Бранецька М.С. – к.п.н.; Дягилева О.С. – к.п.н.; Тайхриб К.А. – аспірант; Мунтян Т.В. – аспірант.

             З 2002 року на кафедрі виконуються науково-дослідні роботи що фінансувалися за рахунок коштів державного бюджету МОН України:

             - Актуальні проблеми підготовки вчителя сучасної школи  (2001 – 2005 рр.) (науковий керівник – проф. Федяєва В.Л.):

            -  Сучасні технології управління науково-дослідною роботою вищого навчального закладу (2004 – 2007 рр.) (науковий керівник – проф. Бєляєв Ю.І.);

            -  Підготовка вчителя в системі неперервної педагогічної освіти (2006 – 2008 рр.) (науковий керівник –  професор Федяєва В.Л.);

            -  Провідні тенденції підготовки фахівців у галузі освіти в контексті Болонського процесу (2009 – 2011 рр.) (науковий керівник –  проф. Федяєва В.Л.);

            -  Моніторинг освітньо-наукового простору як фактор інноваційного розвитку вищого навчального закладу (2012 – 2014 рр.) (науковий керівник – проф. Барбіна Є.С.);

            -  Сучасні виховні технології соціалізації дитини в умовах Європейської глобалізації (2012 – 2014 рр.) (науковий керівник – проф. Федяєва В.Л.);

            -  Сучасні технології підготовки майбутніх менеджерів освітньої сфери в контексті єдиного європейського простору“ (2015 – 2017 рр.) (науковий керівник – проф. Федяєва В.Л.).

 

 

      Робота над цими проєктами дала можливість наповнити зміст підготовки майбутніх фахівців новими науковими матеріалами. Результати дослідження знайшли своє відображення в нових підручниках, посібниках, навчальних програмах та планах підготовки фахівців для різних типів навчальних закладів України.


Студентська наукова конференція "Актуальні проблеми соціальної психології"

Оновлено: 25.05.2016

         Цього року першокурсники долучилися до загальноуніверситетських заходів святкування Дня науки: кафедрою педагогіки, психології й освітнього менеджменту було проведено студентську наукову конференцію «Актуальні проблеми соціальної психології» . Участь у конференції брали студенти першого курсу факультету природознавства, здоров’я людини і туризму. Присутніх  привітали зі святом та побажали нових творчих пошуків завідувач кафедри, доцент Корольова Ірина Іванівна, кандидат психологічних наук Александрова Ганна Михайлівна, кандидат педагогічних наук Чикалова Тетяна Григорівна.

       Студенти підготували цікаві доповіді з проблем соціалізації студентської молоді, політичної та економічної соціалізації підростаючого покоління, вікових особливостей соціалізації особистості, зв’язку соціальної психології та медицини та ін. Поставлені проблеми обговорювалися жваво та з цікавістю. Найактивнішими були Борисенко Руслан, Ляшенко Марія, Горват Марія, Гараненко Крістіна, Воробйова Олена, Дмитрова Даша,  Олейник Анна, Пилипенко Анастасія, Каплін Олексій.

         Особливий інтерес викликав виступ студентки 131 групи Гараненко Крістіни, який супроводжувався нестандартною презентацією.

     Сподіваємося, що початкові наукові кроки, зроблені першокурсниками саме у дні науки, стануть впевненішими за роки навчання в університеті.

Праці викладачів кафедри

Відбулася студентська наукова конференція «Актуальні проблеми педагогіки»

Оновлено: 21.04.2016

24 листопада 2015 року в Херсонському державному університеті  загально ніверситетською кафедрою педагогіки, психології та освітнього менеджменту було проведено студентську наукову конференцію «Актуальні проблеми педагогіки».

На конференції обговорювалися питання, присвячені педагогічним аспектам організації самостійної роботи школярів, формуванню пізнавальних інтересів у навчанні, активізації впливу стилів поведінки батьків на виховання школярів, особливостям сімейного виховання дитини з обмеженими можливостями, інтерактивним методам навчання, впливу мультфільму як ефективного засобу розвитку і виховання дитини, впливам інтернету та ґаджетів на життя підлітків, педагогічним конфліктам та шляхам їх вирішенням та ін.

Учасниками заходу були науково-педагогічні працівники загально університетської кафедри педагогіки, психології та освітнього менеджменту та студенти факультету іноземної філології.

На урочистому відкритті із вітальним словом виступили:

  • Яцула Тетяна Володимирівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту.
  • Корольова Ірина Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту.
  • Швецова Ірина Вікторівна –кандидат педагогічних наук, викладач кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту.
  • Підвівши підсумкам конференції, студентів нагородили грамотами за кращі доповіді, презентації та виступи.

 

Новий Модуль Документ

Оновлено: 21.04.2016

Методологический семинар

24 Июн 2015, Автор: sgt

«Целостное развитие личности в современном информационном обществе» — под таким названием в Херсоне прошел методологический семинар, в котором приняли участие все ведущие ученые города.

Обсуждали насущные проблемы образования и воспитания в УВК «Школа гуманитарного труда» ХОС. Именно это место для такой серьезной масштабной работы было выбрано не случайно. Ведь, как известно, ШГТ – единственное учебное заведение в области, которое по приказу Министерства образования ведет эксперимент Всеукраинского масштаба, являясь на протяжении многих лет научным центром по разработке (и внедрению новаций в образовательный процесс) нового содержания образования. Ведь, как говориться, прогресс не стоит на месте, поэтому не секрет, что и эта сфера, так же как и многие другие, давно требует радикальных изменений.

Современное общество нуждается в ответе на вопрос — какие знания нужны?

С появлением интернета с одной стороны процесс обучения стал более доступным, с другой наоборот — такой широкий доступ к информации не всегда правильно используется. Задача состоит в том, чтобы сохранить у детей желание получать интересные знания, при этом, не отвлекаясь на сор, который «гуляет» в интернете. В этом поможет воспитание у них критичности к поступающей информации. Но и этого не достаточно. Необходимо ориентировать подрастающее поколение так, чтобы они не ограничивались лишь компьютерной жизнью, а видели красоту мира посредством посещения музеев, галерей, театров, заинтересовать их живым общением, привить желание послужить обществу, своему государству.

Именно эти вопросы стали предметом обсуждения всей научной элиты города.

 «Сегодня, как никогда, становится очень актуальным сохранение человеческого лица перед новыми вызовами цивилизации. Очень важно переосмысление духовной жизни при новых технологиях. И то, какими ориентирами мы сумеем наделить наше образование, что мы сможем сделать, такое поколение мы и получим…» — такими словами открыл семинар директор УВК «Школа гуманитарного труда», депутат областного совета Артем Александрович Кияновский.

Особенно приятно и то, что новоизбранный ректор  Василий Стратонов начал свою деятельность с постановки научных проблем. Он высказал свое убеждение, что все ученые ХДУ должны максимально вносить свою лепту в развитие системы образования.

Но не только научные сотрудники этого ВУЗа заинтересовались темой данного семинара. Активное участие в обсуждении взяли ученые ХНТУ, Академии непрерывного образования, Морской Академии – все професора, которые занимаются вопросами воспитания и образования.

Такого глубокого и всестороннего подхода к решению вопроса целостности развития личности не ожидали даже сами инициаторы.

«…цілісність… ми не завжди готові цілісно сприймати людину. Навіть ми, науковці. Ми не враховуємо генофонду, оточення, смислу життя і багато ще чого. А це дуже важливо, адже кожна людина приходить з певною місією. Тож, виховання сьогодні зводиться до того, щоб забезпечити умови, щоб людина оптимально виконала свою місію, бо кожна людина неповторна і талановита. Це треба знати, цьому треба сприяти.» — поделилась своими мыслями доктор педагогических наук, профессор Евдокия Голобородько, которая 65 лет своей жизни посвятила образованию.