Організація конференції

Оновлено: 05.09.2019

Організація конференцій  

Міжвузівська науково-практична конференція (29.5 Kb)

 
 
 • 2001 рік – регіональна науково-практична конференція “Свобода релігій в Україні: філософські та правові аспекти”.
 • 2002 рік – Всеукраїнська науково-практична конференція “Церква і держава в умовах глобалізації”.
 • 2003 рік – Всеукраїнська науково-практична конференція “Релігія в суспільному житті Півдня України”.
 • 2004 рік сумісно з Відділенням релігієзнавства Інституту філософії НАН України - Всеукраїнської науково-практичної конференції “Свобода релігій в контексті духовного вдродження України”.
 • 2005 рік - Всеукраїнські релігієзнавчі читання “Релігія в житті особи і суспільства: історія та сучасність”
 • 2006 рік - Всеукраїнська науково-практична конференція “Релігія і церква в нових політичних реаліях”
 • 2007 рік - регіональна науково-практична конференція “Динаміка змін релігійної карти півдня України за роки незалежності”
 • 2008 рік - регіональна наукова-практична конференція "Актуальні проблеми соціальної діяльності релігійних спільнот Півдня України"
 • 2009 рік - регіональна науково-практична конференція "Державно-церковні відносини в Україні: проблеми та песпективи розвитку
 • 2010 рік - регіональна науково-практична конференція
 • 2011 рік - регіональна науково-практична конференція "Особливості формування релігійної свідомості сучасної української молоді"
 • 2012 рік - регіональна науково-практична "Релігія в суспільному житті сучасної України"
 • 2013 рік - регіональна науково-практична конференція "Російська релігійна філософія та її вплив на церковно-державні відносини в Росії та Україні"
 • 2014 рік - регіональна науково-практична конференція "Актуальні проблеми розвитку духовної культури в Україні"
 • 2015 рік - регіональна науково-практична конференція "Духовна культура української молоді: реальний стан та перспективи розвитку"
 • 2016 рік - Всеукраїнська науково-практична конференція "Духовна культура в сучасній Україні: філософські та психолого-педагогічні виміри" (27 жовтня)
 • ПРОГРАМА ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ “ДУХОВНА КУЛЬТУРА В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ: ФІЛОСОФСЬКІ ТА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ВИМІРИ” (27 ЖОВТНЯ)ХЕРСОН - 2016.doc (53.5 Kb)
 • Студентська наукова конференція "Видатні постаті української культури ХІХ-ХХ ст." (18 травня 2017 р.) Програма конференції Видатні постаті української культури ХІХ-ХХ ст..doc (154 Kb)
 • КРУГЛИЙ СТІЛ З ПИТАНЬ ФІЛОСОФСЬКОЇ ОСВІТИ (26 червня 2019) Програма КРУГЛИЙ СТІЛ ФІЛОСОФІЯ 2019.doc (51.5 Kb)