Самостійна робота

Оновлено: 25.05.2020

До уваги студентів!

Виконані завдання надсилайте за нижче вказаними адресами:

- для Поліщук І.Є. -

- для Герінбург О.В. -

- для Петрика А.М. -

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

Екзаменаційні питання для аспірантів.doc (26 Kb)


Завдання на період карантину 12.05. - 22.05.2020

Завдання з дисципліни Філософія (Поліщук І.Є.) для студентів ФЕМ (12.05.-22.05.20).doc (74.5 Kb)

Завдання з дисципліни Філософія (Поліщук І.Є.) для студентів ФІФ (12.05.-22.05.20).doc (74.5 Kb)

Завдання з дисципліни Філософія (Поліщук І.Є.) для студентів ФУФЖ (12.05.-22.05.20).doc (74.5 Kb)

ДВВ Видатні постаті української історії (карантин, 12.05.-22.05.2020).pdf (690.8 Kb)

Історія України та укр культури, доц. О.Герінбург (пед. фак.) - завдання 12.05.-22.05.2020.pdf (784.4 Kb)

Історія України та укр культури, доц. О.Герінбург (мед. фак, ФБГЕ) - завдання 12.05.-22.05.2020.pdf (475 Kb)

Політологія. Завдання для педагогічного факультету 12.05-22.05.doc (86 Kb)

Політологія. Завдання для ФБГЕ 12.05-22.05.doc (24.5 Kb)

Політологія. Завдання для ФУФЖ 12.05-22.05.doc (85.5 Kb)

Політологія. Завдання для ФВС 12.05-22.05.doc (24.5 Kb)

Завдання для дистанцйного опрацювання. Етика та психологя смейного життя. Петрик А. 12.05-22.05.docx (17.1 Kb)

Завдання для дистанцйного опрацювання. Історія України та української культури. ФКНФМ, ФФВС. 12.05-22.05. Петрик А.М..docx (15.3 Kb)

 

 ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

Завдання на період карантину 12.05. - 22.05.2020

Заочна форма. Україна в Європі та світі. Завдання для самостйного опрацювання. ФІФ, Медичний ф-т, ФВС. Петрик А.М..docx (22.3 Kb)

Завдання Політологія заочна Медичний факультет 4 курс.doc (142 Kb)

Завдання Політологія заочна 3 курс ФБГЕ.doc (142 Kb)

Завдання Політологія заочна ФВС 4 курс.doc (142 Kb)

Завдання Політологія заочна ФЕМ 3 курс.doc (142 Kb)

Завдання Політологія заочна ФЕМ 4 курс.doc (142 Kb)

Завдання Політологія заочна ФІФ 4 курс.doc (142 Kb)

Завдання Політологія заочна ФКФМ.doc (142 Kb)

Завдання Політологія заочна ФУФЖ 4 курс.doc (142 Kb)

Завдання Політологія Педагогічний факультет заочна 3 курс.doc (147 Kb)


Завдання на період карантину 27.04 - 11.05.2020

Завдання для дистанційного опрацювання. Україна в Європі та світі. Медфак, ФІФ,ФФВС. Петрик А.М. 27.04-11.05.docx (15 Kb)

ДВВ Видатні постаті української історії (карантин 27.04.-11.05.2020).pdf (671.8 Kb)

Історія України та укр культури, доц. О.Герінбург (мед. фак.) - завдання 27.04.-11.05.2020.pdf (784.2 Kb)

Історія України та укр культури, доц. О.Герінбург (пед. фак.) - завдання 27.04.-11.05.2020.pdf (1.4 Mb)

Завдання для дистанційного опрацювання. Етика та психологія сімейного життя. Петрик А.М. 27.04 - 11.05.docx (15.9 Kb)

Завдання для дистанційного опрацювання. Історія України. ФКМ. 27.04 - 11.05. Петрик А.М..docx (16.8 Kb)

Завдання для дистанційного опрацювання. Історія України та укр.культури. ФКНФМ, ФФВС. Петрик А.М. 27.04 - 11.05.docx (15.9 Kb)

Завдання з дисципліни Філософія для студенів ФЕМ (денна форма навчання) (27.04-11.05.2020) - Поліщук І.Є..doc (56.5 Kb)

Завдання з дисципліни Філософія для студенів ФІФ (денна форма навчання) (27.04-11.05.2020) - Поліщук І.Є..doc (56.5 Kb)

Завдання з дисципліни Філософія для студенів ФУФЖ (денна форма навчання) (27.04-11.05.2020) - Поліщук І.Є..doc (56.5 Kb)

Завдання для дистанційного вивчення дисципліни Політологія педагогічний факультет 3 курс з 27.04 по 11.05.docx (26.6 Kb)

Завдання для дистанційного вивчення дисципліни Політологія ФБГЕ 3 курс з 27.04 по 11.05.docx (44.1 Kb)

Завдання для дистанційного вивчення дисципліни Політологія ФВС 3 курс з 27.04 по 11.05.docx (43.5 Kb)

Завдання для дистанційного вивчення дисципліни Політологія ФУФЖ 3 курс з 27.04 по 11.05.docx (24.7 Kb)

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

Завдання на період карантину 6.04 - 24.04.2020

Завдання з дисципліни Філософія для студенів ФЕМ (денна форма навчання) (06.04-26.04) - Поліщук І.Є..doc (73 Kb)

Завдання з дисципліни Філософія для студенів ФІФ (денна форма навчання) (06.04-26.04) - Поліщук І.Є..doc (71 Kb)

Завдання з дисципліни Філософія для студенів ФУФЖ (денна форма навчання) (06.04-26.04) - Поліщук І.Є..doc (73 Kb)

ДВВ Видатні постаті української історії (карантин 06.04-24.04.2020).pdf (688.5 Kb)

Історія України та укр культури, доц. О.Герінбург (мед. фак.) - завдання 06-24.04.2020.pdf (2.5 Mb)

Історія України та укр культури, доц. О.Герінбург (пед. фак.) - завдання 06-24.04.2020.pdf (2.3 Mb)

Історія України та укр культури, доц. О.Герінбург (ФБГЕ) - завдання 06-24.04.2020.pdf (1.4 Mb)

Етика та психологія сімейного життя. Петрик А.М. Завдання на час карантину - 6.04.-24.04.20 Денна форма навчання.docx (17.2 Kb)

Україна в Європі та Світі. Медфак, ФІФ,ФВС. Петрик А.М. Завдання на час карантину 6.04-24.04.20 Денна форма навчання.docx (18.3 Kb)

Історія України та української культури. Завдання для самостійного опрацювання, на час карантину -06.04 - 24.04. ФКНФМ, ФВС. Петрик А.М..docx (22.7 Kb)

Україна в Європі та світі. Петрик А.М. Завдання для самостійного опрацювання, на час карантину - 06.04 - 24.04. Медфак, ФІФ,ФВС.docx (18.3 Kb)

Історія України. Завдання для самостійного опрацювання, на час карантину - 06.04-24.04 для ФКМ. Петрик А.М..docx (22.4 Kb)

Завдання для дистанційного вивчення дисципліни Політологія 3 курс педагогічний факультет.- Кудас Л.Б..docx (15.2 Kb)

Завдання для дистанційного вивчення дисципліни Політологія 3 курс ФБГЕ - Галіченко М.В..docx (15.8 Kb)

Завдання для дистанційного вивчення дисципліни Політологія 3 курс ФВС - Галіченко М.В..docx (15.8 Kb)

Завдання для дистанційного вивчення дисципліни Політологія 3 курс ФУФЖ - Галіченко М.В..docx (15.9 Kb)

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

Завдання на період карантину 6.04 - 24.04.2020

Заочна ф.н. Історія України та української культури (доц. О.Герінбург).pdf (611.4 Kb)

Завдання з філософії для студентів ІІ курсу ФЕМ (заочна форма навчання) - Поліщук І.Є..doc (167 Kb)

Завдання з філософії для студентів ІІ курсу ФІФ (заочна форма навчання) - Поліщук І.Є..doc (167 Kb)

Завдання з філософії для студентів ІІ курсу ФУФЖ (заочна форма навчання) - Поліщук І.Є..doc (167 Kb)

Україна в Європі та світі. Завдання для самостійного опрацювання - 6.04-24.04.20. Медичний ф-т. Петрик А.М. заочна форма навчання.docx (22.3 Kb)

Україна в Європі та світі. Завдання для самостійного опрацювання - 6.04-24.04.20. ФВС. Петрик А.М. заочна форма навчання.docx (22.3 Kb)

Історія України. Завдання для самостійного опрацювання. - 6.04.20. ФКМ. Петрик А.М..docx (24.4 Kb)

 Завдання на період карантину 12.03 - 3.04.20

Завдання з дисц. Філософія (доц.Поліщук І.Є.) для студентів ФІФ групи 201, 261, 271, 281, 251, 291.doc (81.5 Kb)

Завдання з дисц. Філософія (доц.Поліщук І.Є.) для студентів ФІФ групи 211, 212, 221.doc (66.5 Kb)

Завдання з дисц. Філософія (доц.Поліщук І.Є.) для студентів ФЕМ (гр. 231, 241, 291) та ФУФЖ (гр. 211, 212, 261).doc (65.5 Kb)

Завдання з дисц. Історія та філософія науки (аспірантура).doc (36 Kb)

Завдання для сем.занять з дисц. Політологія для студентів мед.фак. (Кудас Л.Б.).doc (48 Kb)

Завдання для сем.занять з дисц. Політологія для студентів ФБГЕ (Кудас Л.Б.).doc (60.5 Kb)

Завдання для сем.занять з дисц. Політологія для студентів ФЕМ (Кудас Л.Б.).doc (48 Kb)

Завдання до сем.занять з дисц. Політологія для студентів пед.фак. (Кудас Л.Б.).doc (42 Kb)

Завдання для дистанційного вивчення дисципліни Політологія 3 курс Педагогічний факультет (Галіченко М.В.).doc (44 Kb)

Завдання для дистанційного вивчення дисципліни Політологія 3 курс Факультет економіки та менеджменту (Галіченко М.В.).doc (51 Kb)

Завдання для дистанційного вивчення дисципліни Політологія 4 курс ФБГЕ+Медичний факультет (Галіченко М.В.).doc (51 Kb)

Завдання для дистанційного вивчення дисципліни Політологія Факультет економіки та менеджменту 4 курс (Галіченко М.В.).doc (82 Kb)

Завдання для дистанційного вивчення дисципліни Політологія Факультет іноземної філології (Галіченко М.В.).doc (71 Kb)

Завдання для дистанційного вивчення дисципліни Політологія Факультет української філології та журналістики 4 курс (Галіченко М.В.).doc (71 Kb)

Завдання для дистанційного вивчення дисципліни Політологія Факультет української філології та журналістики ІІІ курс (ГаліченкоМ.В.).doc (61.5 Kb)

 Завдання для дистанційного вивчення дисципліни Політологія 4 курс ФБГЕ Медичний факультет.pdf (253.7 Kb)

Завдання для дистанційного вивчення дисципліни Політологія ФВС ФБГЕ ІІІ курс.pdf (184.4 Kb)

Завдання для дистанційного вивчення дисципліни Політологія ФВС+ФКФМ 4 курс.pdf (253.3 Kb)

Завдання для дистанційного вивчення дисц. Історія України та української культури для студ. фак-ту комп.наук, фізики та матем., ФВС (Петрик А.М.).docx (19.9 Kb)

Завдання для дистанційного вивчення дисц. Історія України для студ. ФКМ (Петрик А.М.).docx (18.9 Kb)

Завдання для дистанційного вивчення дисц. Україна в Європі та світі для студентів ФВС, ФІФ, мед.фак. (Петрик А.М.).docx (19.3 Kb)

Завдання для дистанційного вивчення дисц. Етика та психологія сімейного життя. Петрик А.М..doc (47.5 Kb)

Видатні постаті укр історії, доц. О.Герінбург - завдання на період карантину.pdf (407.5 Kb)

Історія України та укр культури, доц. О.Герінбург (мед. фак.) - завдання на період карантину.pdf (1.2 Mb)

Історія України та укр культури, доц. О.Герінбург (пед. фак.) - завдання на період карантину.pdf (1.8 Mb)

Історія України та укр культури, доц. О.Герінбург (ФБГЕ) - завдання на період карантину.pdf (1.5 Mb)