Наукова діяльність

Про нас

Новий Модуль Документ

Новини

Оновлено: 17.10.2016

 

Вітаємо редакційну колегію наукового журналу “Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Географічні наки”  із рішенням Атестаційної колегії МОН України (наказ МОН України від 07.10.2016 № 1222) щодо включення друкованого періодичного видання до Переліку наукових фахових видань України 
(головний редактор – д.геог.н, доц. Пилипенко І.О.)
 
 
Проректор
з наукової роботи    С.А.Омельчук