Новости

 • 11 июня 2018 г.

  Щиро вітаємо!
   
   Голяку Сергія Кіндратовича, к.б.н., доц., доцента кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання та спорту, Возного Сергія Степановича, к.фіз.-вих., доц., завідувача кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання та спорту з отриманням свідоцтва про реєстрацію авторського права на навчально-методичний посібник для студентів «Фізіологічні основи фізичної культури та спорту».

 • 1 июня 2018 г.

  До уваги учасників освітнього процесу!

   

  Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 24.05.2018 за № 527 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 16 травня 2018 року» та Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 січня 2018 року № 32, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 лютого 2018 р. за № 148/31600, та на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства від 16 травня 2018 року до Переліку наукових фахових видань України включено друковані (електронні) періодичні видання (списки додаються)

   

  Список

  друкованих періодичних видань,

  стосовно яких вносяться зміни до Переліку наукових фахових видань України

   

  Категорія «В»

   

  № з/п

  Назва друкованого періодичного видання

  Засновник (співзасновники)

   

  Галузі науки та рік включення до Переліку фахових видань

  1

  Communications and Communicative Technologies

  Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

  соціальні комунікації (2015)

   

  2

  European Journal of Management Issues

   

  Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

  економічні (2015)

   

  3

  Journal of Optimization, Differential Equations and their Applications

  Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

  фізико-математичні

  (2015)

   

  4

  Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій

  Актуальные проблемы автоматизации и информационных технологий

  Actual problems automation and informational technologies

   

  Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

  технічні

  (2017)

   

  5

  Вісник Дніпропетровського університету.

  Серія: МЕХАНІКА

  Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

  фізико-математичні

  технічні

  (2015)

   

  6

  Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Світове господарство і міжнародні економічні відносини

   

  Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

  економічні

   (2016)

   

  7

  Дослідження з історії і філософії науки і техніки

  Исследования по истории и философии науки и техники

  Studies  in history and philosophy of science and technology

   

  Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

  історичні

  філософські

  (09.00.09 -філософія науки) (2015)

   

  8

  Дослідження з лексикології і граматики української мови

  Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

  філологічні (2015)

   

  9

  Економіка природокористування і сталий розвиток

  ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії

  наук  України»

  економічні (2016)

   

  10

  Епістемологічні дослідження у філософії, соціальних і політичних науках

  Эпистемологические исследования в философии, социальных и политических науках

  Epistemological studies in Philosophy, Social and Political Sciences

   

  Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

  політичні

  (2016)

   

  11

  Журнал з геології, географії та екології

  Журнал по геологии, географии и экологии

  Journal of Geology, Geography and Geoecology

   

  Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

  геологічні (2015)

   

  12

  Ірпінський юридичний часопис

  Університет державної фіскальної служби України

  юридичні (2014)

   

  13

  Мінеральні ресурси України (МРУ)

  Український державний геологорозвідувальний інститут (УКРДГРІ) (ДП)

  геологічні

  технічні

  (2016)

   

  14

  Наукові вісті КПІ

  KPI Science News

  Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

  фізико-математичні

  технічні

  хімічні

  (2015)

  біологічні

  (2016)

   

  15

  Питання прикладної математики і математичного моделювання

  Вопросы прикладной математики и математического моделирования

  Problems of applied mathematics and mathematical modeling

   

  Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

  фізико-математичні

  (2015)

  16

  Проблеми політичної історії України

   

  Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

  історичні

  (2015)

  17

  Сучасні дослідження з німецької історії

  Современные исследования по немецкой истории

  Modern Studies in German History Moderne Forschungen zur deutschen Gescichte

   

  Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

  історичні (2015)

   

  18

  Український смисл

  Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

  філологічні (2014)

   

  19

  Філософія та політологія в контексті сучасної культури

  Философия и политология в контексте современной культуры

  Philosophy and political sciences in the context of modern culture

   

  Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

  філософські (2015)

   

   

  Список

  друкованих (електронних) періодичних видань,

  що включаються до Переліку наукових фахових видань України

   

  І. Категорія «А»

   

  № з/п

  Назва друкованого періодичного видання

  Засновник (співзасновники)

   

  Галузь науки,

  код (шифр) спеціальності або

  галузь знань

  1

  Технічна електродинаміка

  Техническая  электродинамика

  Technical Electrodynamics

   

  Інститут електродинаміки НАН України

  технічні (05.09.01, 05.09.03, 05.09.05, 05.09.12, 05.09.13, 05.11.05, 05.13.05, 05.14.02)

   

  спеціальності 141, 123, 152

   

  2

  Офтальмологічний журнал

  Офтальмологический журнал

  Journal of Ophthalmology (Ukraine)

   

  ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім.

   В. П. Філатова НАМН України», Товариство офтальмологів України

   

  медичні (14.01.18)

   

  спеціальність 222

   

  3

  Наука та інновації

  Наука и инновации

  Science and Innovation

  Національна академія наук України

   

  економічні (08.00.01, 08.00.02, 08.00.03, 08.00.04, 08.00.05, 08.00.06, 08.00.07, 08.00.08, 08.00.09, 08.00.10, 08.00.11, 21.04.01, 21.04.02)

   

  спеціальності 051, 071, 072, 073, 075, 076, 232, 241, 281, 292

   

  4

  Фізика конденсованих систем

  Condensed Matter Physics

  Інститут фізики конденсованих систем НАН України

  фізико-математичні (група спеціаль-ностей 01.04.00)

   

  спеціальності 104, 105

   

   

  ІІ. Категорія «Б»

   

  № з/п

  Назва друкованого періодичного видання

  Засновник (співзасновники)

   

  Галузь науки,

  код (шифр) спеціальності або

  галузь знань

  1.  

  Електроніка та системи управління

  Electronics and Control Systems

  Національний авіаційний університет

  технічні (01.05.00, 05.13.00, 05.22.01)

   

  спеціальність 151

   

  1.  

  Електронне моделювання

  Электронное моделирование

  Electronic modeling

  Національна академія наук України, Інститут проблем моделювання в енергетиці

  ім. Г. Є. Пухова НАН України

  технічні (01.05.00, 05.13.00)

   

  спеціальності 151, 121, 122, 125

   

   

  Список

  друкованих періодичних видань,

  стосовно яких вносяться зміни до Переліку наукових фахових видань України

   

  Категорія «В»

   

  № з/п

  Назва друкованого періодичного видання

  Засновник (співзасновники)

   

  Галузі науки та рік включення до Переліку фахових видань

  1

  Communications and Communicative Technologies

  Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

  соціальні комунікації (2015)

   

  2

  European Journal of Management Issues

   

  Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

  економічні (2015)

   

  3

  Journal of Optimization, Differential Equations and their Applications

  Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

  фізико-математичні

  (2015)

   

  4

  Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій

  Актуальные проблемы автоматизации и информационных технологий

  Actual problems automation and informational technologies

   

  Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

  технічні

  (2017)

   

  5

  Вісник Дніпропетровського університету.

  Серія: МЕХАНІКА

  Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

  фізико-математичні

  технічні

  (2015)

   

  6

  Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Світове господарство і міжнародні економічні відносини

   

  Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

  економічні

   (2016)

   

  7

  Дослідження з історії і філософії науки і техніки

  Исследования по истории и философии науки и техники

  Studies  in history and philosophy of science and technology

   

  Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

  історичні

  філософські

  (09.00.09 -філософія науки) (2015)

   

  8

  Дослідження з лексикології і граматики української мови

  Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

  філологічні (2015)

   

  9

  Економіка природокористування і сталий розвиток

  ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії

  наук  України»

  економічні (2016)

   

  10

  Епістемологічні дослідження у філософії, соціальних і політичних науках

  Эпистемологические исследования в философии, социальных и политических науках

  Epistemological studies in Philosophy, Social and Political Sciences

   

  Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

  політичні

  (2016)

   

  11

  Журнал з геології, географії та екології

  Журнал по геологии, географии и экологии

  Journal of Geology, Geography and Geoecology

   

  Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

  геологічні (2015)

   

  12

  Ірпінський юридичний часопис

  Університет державної фіскальної служби України

  юридичні (2014)

   

  13

  Мінеральні ресурси України (МРУ)

  Український державний геологорозвідувальний інститут (УКРДГРІ) (ДП)

  геологічні

  технічні

  (2016)

   

  14

  Наукові вісті КПІ

  KPI Science News

  Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

  фізико-математичні

  технічні

  хімічні

  (2015)

  біологічні

  (2016)

   

  15

  Питання прикладної математики і математичного моделювання

  Вопросы прикладной математики и математического моделирования

  Problems of applied mathematics and mathematical modeling

   

  Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

  фізико-математичні

  (2015)

  16

  Проблеми політичної історії України

   

  Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

  історичні

  (2015)

  17

  Сучасні дослідження з німецької історії

  Современные исследования по немецкой истории

  Modern Studies in German History Moderne Forschungen zur deutschen Gescichte

   

  Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

  історичні (2015)

   

  18

  Український смисл

  Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

  філологічні (2014)

   

  19

  Філософія та політологія в контексті сучасної культури

  Философия и политология в контексте современной культуры

  Philosophy and political sciences in the context of modern culture

   

  Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

  філософські (2015)

   

   

 • 31 мая 2018 г.

             Інформуємо, що опубліковано монографію "Кримінально-правова характеристика та основи розслідування умисних вбивств". Автори Сотула О.С., Саічин О.С.

             У монографії презентовано концептуальне порівняльно-правове дослідження кримінального законодавства України та інших країн романо-германської правової сім’ї в частині забезпечення кримінально-правової охорони життя людини. Визначено теоретичні основи розслідування умисних вбивств, особливості розслідування їх окремих видів та тактика розшуку і затримки підозрюваних і обвинувачуваних у їх вчиненні. Визначено можливі запозичення позитивного досвіду країн романо-германської правової сім’ї у сфері нормотворення.
             Для науковців, викладачів, аспірантів, ад’юнктів, студентів юридичних факультетів і юридичних закладів, може бути корисною для працівників право-охоронних та судових органів.

Научная деятельность

О нас