Всеукраїнський освітній форум «Нова українська школа — діалог з В.О.Сухомлинським»

Оновлено: 25.04.2018

25-26 квітня 2018 року на базі Херсонського державного університету та Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради відбудеться Всеукраїнський освітній форум «Нова українська школа – діалог з В.О.Сухомлинським», присвяченому 100-річчю від дня народження В.О.Сухомлинського.

Інформаційне повідомлення_Всеукраїнський форум НУШ_В.О.Сухомлинський.doc (86.5 Kb)

Програма Форум Сухомлинського 25.04.18_c титул.pdf (540.4 Kb)

 

Наукові заходи на базі Херсонського державного університету

Оновлено: 04.06.2018


План проведення наукових заходів на базі Херсонського державного університету у 2018 році
№ з/п
Тема конференції
Факультет, кафедра відповідальні за проведення
Термін проведення заходу
1.     Міжнародні конференції
1.1
Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства»
Юридичний факультет
тел. (0552) 32-67-61
e-mail:
13-14 квітня
2018 року
1.2
ІІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів «Соціально-психологічні технології розвитку особистості»
Факультет психології, історії та соціології,
кафедра загальної та соціальної психології
тел. (0552) 32-67-60
e-mail:
19-20 квітня
2018 року
1.3
ХIV Міжнародна науково-практична конференція «ІКТ в освіті, дослідженнях та індустріальних додатках: інтеграція, гармонізація та трансфер знань»
(ICTERI 2018)
Факультет фізики, математики та інформатики,
кафедра інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики
тел. (0552) 32-67-68
e-mail:
м. Київ,
14-17 травня
2018 року
1.4
Міжнародна наукова конференція «Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження Глобальної стратегії збереження рослин»
Факультет біології, географії та екології,
кафедра ботаніки
тел. (0552) 32-67-17
e-mail:
25-28 червня
2018 року
1.5
Міжнародна науково-практична конференція «Особливості нормотворчих процесів в умовах адаптації законодавства України до вимог Європейського Союзу»
Юридичний факультет
тел. (0552) 32-67-61
e-mail:
1-2 червня 2018 року
1.6
Міжнародна наукова конференція «Історія сільського господарства півдня України в контексті екологічної історії регіону»
Факультет біології, географії та екології,
кафедра ботаніки
тел. (0552) 32-67-17
e-mail:
Вересень
2018 року
 1.7  Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі"
Факультет фізики, математики та інформатики,
кафедра фізики та методики її навчання
тел. (0552) 32-67-68
e-mail:
13-14 вересня 2018 року
 
1.8
Міжнародна науково-практична конференція «Сторіччя державного ренесансу в Литві (1918-2018): українсько-литовські паралелі»
Факультет психології, історії та соціології
тел. (0552) 32-67-60
e-mail:
13-15 вересня
2018 року
 
1.9
ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми і тенденції розвитку сучасної економіки в умовах інтеграційних процесів: теоретичні та практичні аспекти»
Факультет економіки і менеджменту
тел. (0552) 32-67-62
e-mail:
11-12 жовтня
2018 року
 
1.10
Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми лінгводидактики вищої школи: реалії та перспективи розвитку»
Факультет філології та журналістики,
кафедра мовознавства
тел. (0552) 32-67-56
e-mail:
25-26 жовтня
2018 року
2.     Всеукраїнські конференції
2.1
Всеукраїнська науково-практична конференція «Законодавство України: недоліки, проблеми систематизації та перспективи розвитку»
Юридичний факультет,
тел. (0552) 32-67-61
e-mail:
9-10 лютого
2018 року
2.2
ІІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Реформування правової системи України під впливом євроінтеграційних процесів»
Юридичний факультет,
кафедра історії та теорії національного і міжнародного права
тел. (0552) 32-67-61
e-mail:
16-17 березня 2018 року
2.3
Всеукраїнська науково-практична конференція «Роль мови в інтелектуальному формуванні особистості»
Загальноуніверситетська кафедра мовної освіти
тел. (0552) 32-67-00
e-mail:
22 березня 2018 року
2.4
ІV Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Актуальні проблеми філологічних та лінгводидактичних студій третього тисячоліття у студентських дослідженнях»
Факультет філології та журналістики,
кафедра мовознавства
тел. (0552) 32-67-56
e-mail:
29-30 березня
2018 року
2.5
Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Дидактико-методичні аспекти фізичної культури»
Факультет фізичного виховання та спорту,
кафедра олімпійського та професійного спорту
тел. (0552) 32-67-65
e-mail:
22-23 березня
2018 року
2.6
Всеукраїнська науково-практична конференція
(з міжнародною участю) «Інтеграція науки і практики в умовах модернізації корекційної освіти України»
Факультет природознавства,
здоров’я людини і туризму,
кафедра корекційної освіти
тел. (0552) 32-67-54
e-mail:
22-23 березня 2018 року
2.7
Всеукраїнська наукова конференція «Підготовка сучасного педагога дошкільної та початкової освіти в умовах розбудови Нової української школи»
Факультет дошкільної та початкової освіти,
кафедра природничо-математичних дисциплін та логопедії
тел. (0552) 32-67-66
e-mail:
19-20 квітня 2018 року
2.8
Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «STEM – освіта як напрям модернізації методик навчання природничо-математичних дисциплін у середніх і вищих навчальних закладах»
Факультет фізики, математики та інформатики,
кафедра фізики та методики її навчання
тел. (0552) 32-67-68
e-mail:
26-27 квітня
2018 року
2.9
ІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Сучасна економіка: проблеми та перспективи розвитку»
Факультет економіки і менеджменту
тел. (0552) 32-67-62
е–mail:
17 травня
2018 року
2.10
Х Всеукраїнська науково-практична конференція (із міжнародною участю) «Актуальні проблеми мистецької освіти в системі вищої школи»
Факультет культури і мистецтв, кафедра культурології
тел. (0552) 32-67-71
e-mail:
31 травня -
01 червня
2018 року
2.11
Всеукраїнська науково-практична конференція (з міжнародною участю)
«Рекреація, фізична терапія, туризм: досвід, проблеми, перспективи»
 
Факультет природознавства,
здоров’я людини і туризму,
кафедра фізичної терапії та здоров’я людини,
кафедра туризму
тел. (0552) 32-67-54
e-mail: 
17-18 травня
2018 року
2.12
Всеукраїнська наукова конференція «Поетика художнього тексту»
Факультет філології та журналістики,
кафедри української літератури
тел. (0552) 32-67-56
e-mail:  
18 травня 2018 року
2.13
Всеукраїнська науково-практична конференція-пленер «Формування творчих здібностей студентів мистецьких спеціальностей в освітньому просторі ЗВО»
Факультет культури і мистецтв, кафедра образотворчого мистецтва і дизайну
тел. (0552) 32-67-71
e-mail:
12-19 вересня
2018 року
2.14
ІІІ (XIV) Всеукраїнська наукова конференція молодих істориків «Проблеми регіональної історії»
Факультет психології, історії та соціології,
кафедра історії України та методики викладання
тел. (0552) 32-67-60
e-mail: document.write(putMail('20Katrundel','ksu.ks.ua'))"> 
Жовтень
2018 року
2.15
Всеукраїнська науково-практична конференція «Запорозькі Кам’янська й Олешківські Січі та Кримське ханство в культурно-історичній спадщині Херсонщини»
Факультет психології, історії та соціології
тел. (0552) 32-67-60
e-mail:
04-05 жовтня
2018 року
2.16
Всеукраїнська науково-практична конференція «Політико-правові реформи та становлення громадянського суспільства в Україні»
Юридичний факультет,
кафедра галузевого права
тел. (0552) 32-67-61
e-mail:
5-6 жовтня 2018 року
2.17
Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні технології розвитку ресурсів особистості»
Факультет психології, історії та соціології,
кафедра практичної психології
тел. (0552) 32-67-91
e-mail:
11-12 жовтня
2018 року
2.18
Всеукраїнська науково-практична конференція «Особистість і світ в історико-культурному просторі. Пам’яті Олега Васильовича Мішукова»
Загальноуніверситетська кафедра світової літератури та культури імені проф.О. Мішукова
тел. (0552) 32-50-26
e-mail:
11-12 жовтня
2018 року
2.19
Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної англійської мови»
Факультет філології та журналістики,
кафедра мовознавства
тел. (0552) 32-67-56
e-mail:
15-16 листопада 2018 року
2.20
Всеукраїнська наукова конференція «Екологічні дослідження у вищих навчальних закладах»
Факультет біології, географії та екології,
кафедра біології людини та імунології
тел. (0552) 32-67-17
e-mail:
22-23 листопада 2018 року
2.21
VІІІ Всеукраїнська  наукова конференція «Сучасні орієнтири філологічної науки»
Факультет філології та журналістики,
кафедра української мови
тел. (0552) 32-67-56
e-mail:
18-19 жовтня
2018 року
2.22
Всеукраїнська науково-практична конференція «Тенденції та пріоритети реформування законодавства України»
Юридичний факультет,
кафедра галузевого права
тел. (0552) 32-67-61
e-mail:
7-8 грудня 2018 року
2.23
Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Четверті магістерські читання» (пам’яті професора О. Мішукова)»
Загальноуніверситетська кафедра світової літератури та культури імені проф.О.Мішукова
тел. (0552) 32-50-26
e-mail:
14-15 грудня 2018 року
3.      Регіональні конференції
3.1
Регіональна науково-практична конференція "До витоків слов'янської культури"
Факультет іноземної філології,
кафедра російської мови та загального мовознавства
тел. (0552) 32-67-58
е–mail:
23 травня 2018 року
3.2
Регіональна науково-практична конференція «Філософсько-методологічна підготовка магістрів та докторів філософії (PhD) в умовах реформування вищої освіти»
Загальноуніверситетська кафедра філософії та соціально-гуманітарних наук
тел. (0552) 49-23-34
е–mail:
Травень
2018 року
3.3
Регіональна науково-практична конференція «Релігійні процеси в сучасній Україні»
Загальноуніверситетська кафедра філософії та соціально-гуманітарних наук
тел. (0552) 49-23-34
е–mail:
Жовтень
2018 року
4.      Інтернет-конференції
4.1
Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Підготовка управлінських кадрів в контексті нового Закону України «Про освіту» (2017 р.)»
Загальноуніверситетська кафедра педагогіки, психології й освітнього менеджменту
тел. (0552) 32-67-74
е–mail:   
22-23 березня
2018 року
4.2
ІІІ Всеукраїнська науково-практична  інтернет-конференція «Актуальні питання економічного розвитку в сучасних умовах»
Факультет економіки і менеджменту
тел. (0552) 32-67-62
е–mail:
29-30 березня
2018 року
5. Університетські конференції
5.1
Студентська наукова конференція «Гетьманська Україна: стан і перспективи наукового дослідження»
Загальноуніверситетська кафедра філософії та соціально-гуманітарних наук
тел. (0552) 49-23-34
е–mail:
Травень
2018 року
6.Семінари
6.1
Регіональний науково-практичний семінар «Лінгводидактична підготовка та професійний розвиток сучасного вчителя початкової школи»
Факультет дошкільної та початкової освіти,
кафедра філології
тел. (0552) 32-67-66
е–mail: SMatvienko
27 березня
2018 року