Перелік наукових заходів на базі Херсонського державного університету у 2019 році

Оновлено: 26.09.2019

з/п
Тема конференції
Структурний підрозділ, відповідальний за проведення, адреса, телефон, e-mail
Термін проведення
1
2
3
4
І. Міжнародні конференції
 
ІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ЛІНГВІСТИКА ХХІ СТОЛІТТЯ ЗДОБУТКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ.doc
Херсонський державний університет, факультет іноземної філології, кафедра англійської мови та методики її викладання,
73000, м. Херсон,
пров. Інженера Корсакова, 47,
тел. (0552) 32-67-58
15-16 травня
2019 року
 
ІV  Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів «Соціально-психологічні технології розвитку особистості»
Херсонський державний університет, соціально-психологічний факультет, кафедра загальної та соціальної психології,
73000, м. Херсон,
пров. Інженера Корсакова, 47,
тел. (0552) 32-67-91
e-mail:       
16  травня 2019 року
 
Міжнародна науково-практична конференція «Культурна дипломатія в контексті сучасної європейської та вітчизняної драматургії»
Херсонський державний  університет,
73000, м. Херсон,
вул. Університетська, 27,
тел. 050-752-58-43
е-mail: ;
Херсонський обласний академічний музично-драматичний театр ім. Миколи Куліша,
73000, м. Херсон,
вул. Театральна, 7
тел. 066-077-42-77
е-mail:
17-18 травня
2019 року
 
ХV Міжнародна науково-практична конференція «ІКТ в освіті, дослідженнях та індустріальних додатках: інтеграція, гармонізація та трансфер знань» (ICTERI 2019)
Херсонський державний університет, факультет комп’ютерних наук, фізики та математики,
кафедра інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики,
73000,  м. Херсон,
вул. Університетська, 27
тел. (0552) 32-67-68
e-mail:
12-15 червня
2019 року
 
Міжнародна науково-практична конференція «Соціокультурні та психологічні виміри становлення особистості».doc (105.5 Kb)
Херсонський державний  університет, соціально-психологічний факультет,
кафедра загальної та соціальної психології,
73000, м. Херсон,
пров. Інженера Корсакова, 47,
тел. (0552) 32-67-91
e-mail:       
26-27 вересня
2019 року
 
V Міжнародна науково-практична конференція для викладачів, молодих учених «Актуальні проблеми сучасної дошкільної та вищої освіти».doc (81.5 Kb)
ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського», кафедра теорії і методики дошкільної освіти,
65020, м. Одеса,
вул. Ніщинського, 1, каб. 15,
Відповідальна особа –
д.пед.н., доц. Руденко Ю.А.
тел. 067-75-47-018
 e-mail:
29-30 вересня
2019 року
 
ІV Міжнародна науково-практична конференція ПРОБЛЕМИ І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ.pub (2.2 Mb)
Херсонський державний університет,
факультет економіки і менеджменту,
73000,  м. Херсон,
вул. Університетська, 27,
тел. 095-523-69-64
e-mail:
17-18 жовтня
2019 року
ІІ. Всеукраїнські конференції
 
Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми дошкільної та початкової освіти у системі суспільних трансформаційних процесів»
Херсонський державний  університет, педагогічний факультет, кафедра педагогіки дошкільної та початкової освіти,
73000,  м. Херсон,
вул. Університетська, 27, каб. 206
Відповідальна особа –
д.пед.н., доц. Анісімова О.Е.,
тел. (0552) 32-67-66
e-mail:
18-20лютого
2019 року
 
IV Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Реформування правової системи України під впливом євроінтеграційних процесів»
Херсонський державний  університет, історико-юридичний факультет,
кафедра галузевого права,
73000, м. Херсон,
пров. Інженера Корсакова, 47,
тел. 095 040 94 03.
e-mail:
15-16 березня
2019 року
 
ХІІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Дидактико-методичні аспекти фізичної культури»
Херсонський державний  університет, факультет фізичного виховання та спорту, кафедра олімпійського та професійного спорту
73000, м. Херсон,
вул. Університетська, 27,
тел. (0552) 32-67-65
e-mail:
22-23 березня
2019 року
 
Х Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів «Зарубіжна та українська культура: питання теорії, історії, методики»
Херсонський державний  університет, факультет культури і мистецтв, кафедра культурології,
73000, м. Херсон,
вул. Університетська, 27,
тел. (0552) 32-67-71
e-mail:
29 березня 2019 року
 
І Всеукраїнська  науково-практична конференція «Актуальні проблеми громадського здоров’я та раціональна рухова активність різних верств населення»
Херсонський державний університет, факультет фізичного виховання та спорту,
кафедра медико-біологічних основ фізичного виховання та спорту,
73000, м. Херсон,
вул. Університетська 27
тел. (0552) 32-68-65
e-mail:
04-05 квітня
2019 року
 
Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогіка у вимірі соціокультурних досліджень»
Херсонський державний університет,
загальноуніверситетська кафедра педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені проф. Є.Петухова,
73000, м. Херсон,
вул. Університетська, 27,
тел.(0552) 32-67-74
е–mail:   
10-12 квітня
2019 року
 
Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Прикладні методики в соціальній роботі»
Херсонський державний університет, соціально-психологічний факультет, кафедра соціальної роботи, соціальної педагогіки та соціології
73000, м. Херсон,
провул. Інженера Корсакова, 47,
тел. (0552) 32-67-91
18 квітня
2019 року
 
Всеукраїнська науково-практична конференція «Запорізькі Кам’янська й Олешківські Січі та Кримське ханство в культурно-історичній спадщині України»
Херсонський державний університет, історико-юридичний факультет,
кафедра історії, археології та методики викладання,
73000, м. Херсон,
провул. Інженера Корсакова, 47,
 e-mail:
18-19 квітня
2019 року
 
 
Всеукраїнська студентська науково-практична конференція«STEM – освіта як напрям модернізації методик навчання природничо-математичних дисциплін у середніх і вищих навчальних закладах»
Херсонський державний університет, факультет комп’ютерних наук, фізики та математики,
фізики та методики її навчання,
73000,  м. Херсон,
вул. Університетська, 27
тел. (0552) 32-67-68
e-mail:  
 
18-19 квітня 2019 року
 
Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва»
Херсонський державний університет, факультет культури і мистецтв,
кафедра хореографічного мистецтва,
73000,  м. Херсон,
вул. Університетська, 27,
тел. (0552) 32-67-75
e-mail:
Травень
2019 року
 
ІІІ Всеукраїнська студентська науково-практична-конференція «Сучасна економіка: проблеми та перспективи розвитку»
Херсонський державний університет,
факультет економіки і менеджменту,
73000,  м. Херсон,
вул. Університетська, 27,
тел. 095-523-69-64
e-mail:
16 травня
2019 року
 
Всеукраїнська науково-практична конференція
«Проблеми регіональної історії України»
 
Херсонський державний університет, історико-юридичний факультет,
кафедра історії, археології та методики викладання,
73000, м. Херсон,
провул. Інженера Корсакова, 47,
 e-mail:
24 травня
2019 року
 
І Всеукраїнська науково-практична конференція «Лінгвістичні обрії ХХІ століття»
Херсонський державний університет, факультет іноземної філології,
кафедра перекладознавства та прикладної лінгвістики,
73000, м. Херсон,
провул. Інженера Корсакова, 47,
тел. (0552) 32-67-58
e-mail:  
25-26 червня
2019 року
 
 
Всеукраїнська науково-практична конференція «Реалії і перспективи природничо-математичної підготовки у закладах освіти»
Херсонський державний університет, факультет комп’ютерних наук, фізики та математики,
кафедра алгебри, геометрії та математичного аналізу,
73000, м. Херсон,
вул. Університетська, 27,
тел. (0552) 32-67-68
e-mail:
12-14 вересня
2019 року
 
ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція-пленер «Формування творчих здібностей студентів мистецьких спеціальностей в освітньому просторі закладів вищої освіти»
Херсонський державний університет, факультет культури і мистецтв,
кафедра образотворчого мистецтва і дизайну,
73000, м. Херсон,
вул. Університетська, 27,
тел. (0552) 32-67-71
e-mail:
19-23 вересня
2019 року
 
Всеукраїнська науково-практична конференція (із міжнародною участю) «Регіональні проблеми України географічний аналіз та пошук шляхів вирішення».doc (314 Kb)
Херсонський державний університет, факультет біології, географії й екології,
кафедра соціально-економічної географії,
73000, м. Херсон,
вул. Університетська, 27,
тел. (0552) 32-67-17,
e-mail:
03-04 жовтня
2019 року
 
Всеукраїнська науково-практична конференція «Творча майстерня викладача вишу: здобутки та інновації»
Херсонський державний  університет, соціально-психологічний факультет,
кафедра соціальної роботи, соціальної педагогіки та соціології,
73000, м. Херсон,
пров. Інженера Корсакова, 47,
тел. (0552) 32-67-91
03-04 жовтня
2019 року
 
ІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Пріоритетні напрями філологічних досліджень».doc (61.5 Kb) 
Херсонський державний  університет, факультет української філології та журналістики, кафедра української мови,                                
73000, м. Херсон,
вул. Університетська, 27,
тел. (066)2434244 (Тамара Михайлівна Мандич)
e-mail:
24-25 жовтня
2019 року
 
Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція НЕОМІФОЛОГІЗМ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА ЗАРУБІЖНІЙ ЛІТЕРАТУРАХ.doc (51 Kb)
Херсонський державний  університет, факультет української філології та журналістики, кафедра української літератури,                                
73000, м. Херсон,
вул. Університетська, 27,
тел.050 59 21 098 (Біла Ірина Олегівна)
e-mail:
29-31 жовтня 2019 року

 

ІІІ. Інтернет-конференції
 
Всеукраїнська конференція «Література української діаспори у світовому історико-культурному контексті»
Херсонський державний університет, факультет української філології та журналістики, кафедра української літератури,
73000, м. Херсон,
вул. Університетська, 27
тел. (0552) 32-67-56
e-mail:
11 березня 2019 року
IV. Регіональні конференції
 
Регіональна науково-практична конференція «Інформаційне забезпечення освіти і науки: досвід та перспективи»
Херсонський державний університет,
Наукова бібліотека,
73000, м. Херсон,
вул. Університетська, 27
тел. (0552) 32-67-51,
e-mail:  
17 квітня
2019 року
 
Обласна науково-практична конференція: «Теорія і практика соціальної допомоги: вектори взаємовпливу»
Херсонський державний університет, соціально-психологічний факультет, кафедра соціальної роботи, соціальної педагогіки та соціології
73000, м. Херсон,
провул. Інженера Корсакова, 47,
тел. (0552) 32-67-91
17-18 квітня
2019 року
 
Регіональна студентська наукова конференція «До джерел слов'янської мовної культури»
Херсонський державний університет, факультет іноземної філології, кафедра слов'янської філології,
73000, м. Херсон,
пров. Інженера Корсакова, 47,
тел. (0552) 32-67-58
e-mail:
24 травня
2019 року
 
Регіональна науково-практична конференція «Міжконфесійні відносини на Херсонщині».doc (37 Kb)
Херсонський державний університет, кафедра філософії та соціально-гуманітарних наук,
73000, м. Херсон,
вул. Університетська, 27,
тел. (0552) 49-23-34
e-mail:
24 жовтня 2019 року
VI. Регіональні семінари
 
Регіональний науково-практичний семінар «Шляхи протидії, запобігання та подолання наслідків насилля»
Херсонський державний університет, соціально-психологічний факультет, соціально-психологічна служба,
73000, м. Херсон,
провул. Інженера Корсакова, 47,
тел. (0552) 32-67-91
27 лютого
2019 року
VII. Університетські конференції
 
Студентська науково-звітна конференція «Актуальні проблеми теорії і практики соціальної роботи»
Херсонський державний університет, соціально-психологічний факультет, кафедра соціальної роботи, соціальної педагогіки та соціології
73000, м. Херсон,
провул. Інженера Корсакова, 47,
тел. (0552) 32-67-91
17 квітня
2019 року