Науково-дослідні лабораторії

Оновлено: 20.12.2018

Науково-дослідні лабораторії ХДУ
 
Назва лабораторії
Кафедра
Посада, прізвище та ініціали завідувача лабораторії
Рік створення
Медичний факультет
1
Синтезу біологічно активних речовин
Хімії та фармації
доц. Речицький О.Н.
 
2003
2
Оздоровчі технології у спеціальній освіті
Корекційної освіти
проф. Яковлева С.Д.
2003
3
Аналітичного контролю
Хімії та фармації
доц. Іванищук С.М.
1985
4
Біотехнології
Хімії та фармації
доц. Волкова С.А.
2003
Факультет  біології, географії і екології
5
Інтродукції рослин
(Агробіостанція – ботанічний сад)
Ботаніки
проф. Бойко М.Ф.
 
2003
6
Біорізноманіття та екологічного моніторингу ім. Й.К.Пачоського
Ботаніки
проф. Ходосовцев О.Є.
1998
7
Екології рослин, охорони довкілля  та раціонального природокористування
Ботаніки
проф. Мойсієнко І.І.
2003
8
Активних форм навчання біології та екології
Біології людини та імунології
проф. Сидорович М.М.
 
2000
9
Фізіології кровообігу
Біології людини та імунології
доц. Гасюк О.М.
2006
10
Молекулярної біології
Міжкафедральна лабораторія
викл. Бесчасний С.П.
2013
Соціально-психологічний факультет
11
Розвитку дитини «Надія»
Загальної та соціальної психології
доц. Бабатіна С.І.
2005
12
Психології розвитку сім’ї та гендерних ресурсів
Практичної психології
доц.  Цілинко І.О.
2002
13
Теоретичні і методичні заклади професійного становлення фахівця у галузі соціальної роботи
Соціальної роботи, соціальної педагогіки та соціології
доц. Копилова С.В.
2009
14
Соціологічна
Соціальної роботи, соціальної педагогіки та соціології
проф. Шапошникова І.В.
 
2018
Факультет української філології та журналістики
15
Українська література в англомовному світі
Української літератури
доц. Немченко І.В.
 
2003
16
Психолінгвістичні особливості сучасної реклами Таврійського регіону
Соціальних комунікацій
проф. Олексенко В.П.
2003
17
Технології навчання державної мови в освітніх закладах південно – східного регіону України
Мовознавства
проф. Пентилюк М.І.
2001
Факультет економіки та менеджменту
18
Центр прогнозно-планових ініціатив Таврійського регіону
Менеджменту і адміністрування
доц. Шашкова Н.І.
2018
19
Конструкторська науково – дослідна лабораторія вдосконалення машин
Технологічної та професійної освіти
доц. Скирденко О.І.
2005
Історико-юридичний факультет
20
Археологічна
Історії, археології та методики викладання
асист. Нємцев С.О.
2001
Педагогічний факультет
21
Педагогічних досліджень та інноваційно – освітніх технологій
Міжкафедральна лабораторія
проф.
Андрієвський Б.М.
2003
Факультет комп’ютерних наук, фізики та математики
22
Фізика твердого тіла
Фізики та методики її навчання
проф. Одінцов В.В.
 
2003
23
Розвивального навчання
Алгебри, геометрії та математичного аналізу
доц. Таточенко В.І.
 
2004
24
З проблем управління якістю навчання
з використанням інформаційно-комунікаційних  технологій
Інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики
доц. Кравцов Г.М.
2010
Факультет фізичного виховання та спорту
25
Медико–біологічних основ фізичного виховання та спорту
 
Медико-біологічних основ фізичного виховання та спорту
доц. Ромаскевич Ю.О.
 
2003