Наукові школи

Оновлено: 16.02.2017

Тематика наукових шкіл ХДУ

Тема наукової школи

Прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання керівника наукової школи

1. 

Дослідження інтелектуальної історії України

Андрєєв Віталій Миколайович,

доктор історичних наук, професор

2.  

Наукова підготовка фахівців у системі неперервної професійної освіти» («Сучасний фахівець: гуманіст, професіонал, майстер)

Барбіна Єлизасвета Сергіївна,

доктор педагогічних наук, професор

3.

Лінгвокогнітивні та комунікативно-прагматичні аспекти дослідження тексту

Бєлєхова Лариса Іванівна,

доктор філологічних наук, професор

4.  

Психологія соціальної мобільності особистості

Блинова Олена Євгенівна,

доктор психологічних наук, професор

5.

Філогенія, таксономія, різноманіття та охорона фіто-, бріо- та ліхенобіоти Північного Причорномор’я

 Бойко Михайло Федосійович,

доктор біологічних наук, професор

6. 

Сучасна дискурсологія в перекладознавстві та міжкультурній комунікації

Демецька Владислава Валентинівна,

доктор філологічних наук, професор

7. 

Теоретико-методологічні засади досліджень соціально-педагогічної системи

Дмитренко Тамара Олександрівна,

доктор педагогічних наук, професор

8.  

Інноваційні технології викладання іноземних мов у середніх та вищих закладах України

Заболотська Ольга Олександрівна,

доктор педагогічних наук, професор

9.

Комунікативно-діяльнісний підхід у формуванні мовної компетентності учнів

Михайловська Галина Олександрівна,

доктор педагогічних наук, професор

10.  

Технології формування комунікативно-професійної компетенції майбутніх фахівців гуманітарної сфери в умовах стандартизованої мови освіти

Пентилюк Марія Іванівна,

доктор педагогічних наук, професор

11.

Фундаментальні та прикладні проблеми освітньої галузі

Слюсаренко Ніна Віталіївна,

доктор педагогічних наук, професор

12. 

Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

Співаковський Олександр Володимирович,

доктор педагогічних наук, кандидат фізико-математичних наук,  професор

13. 

Теорія та практика кримінального процесу  та криміналістики

Стратонов Василь Миколайович,

доктор юридичних наук, професор

14. 

Соціалізація дитини в сім’ї: теорія, історія, практика

Федяєва Валентина Леонідівна,

доктор педагогічних наук, професор

15.

Нові технології в шкільній та вузівській дидактиці

Шарко Валентина Дмитрівна,

доктор педагогічних наук, професор

16.

Підготовка студентів вищих навчальних закладів до взаємодії зі школами у просторі їх вільного часу

Яцула Тетяна Володимирівна,

доктор педагогічних наук, професор